لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۳۰

هجده روز اعتراض؛ نقطه پایان حکومتی سی ساله

بیشتر

شادی مخالفان مبارک ساعتی پس از اعلام کناره‌گیری
۱

شادی مخالفان مبارک ساعتی پس از اعلام کناره‌گیری

مخالفان مبارک استعفای او را جشن می‌گیرند
۲

مخالفان مبارک استعفای او را جشن می‌گیرند

مخالفان در زمان اعلام کناره‌گیری مبارک در میدان تحریر
۳

مخالفان در زمان اعلام کناره‌گیری مبارک در میدان تحریر

تجمع مخالفان در برابر ساختمان تلویزیون دولتی مصر در قاهره
۴

تجمع مخالفان در برابر ساختمان تلویزیون دولتی مصر در قاهره

تجمع مخالفان در برابر ساختمان تلویزیون دولتی مصر در قاهره
۵

تجمع مخالفان در برابر ساختمان تلویزیون دولتی مصر در قاهره

مخالفان کفش‌های خود را در مخالفت با روش تلویزیون دولتی مصر بر سر دست برده‌اند
۶

مخالفان کفش‌های خود را در مخالفت با روش تلویزیون دولتی مصر بر سر دست برده‌اند

هجدهمین روز مخالفت‌ها در میدان تحریر؛ بزرگداشت جانباختگان در روز کناره‌گیری مبارک
۷

هجدهمین روز مخالفت‌ها در میدان تحریر؛ بزرگداشت جانباختگان در روز کناره‌گیری مبارک

هجدهمین روز اعتراض‌ها در اسکندریه
۸

هجدهمین روز اعتراض‌ها در اسکندریه

XS
SM
MD
LG