لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۰

شاپور بختیار؛ فراز و فرود یک سیاستمدار

بیشتر

بختیار هنگام معرفی کابینه خود به شاه
۱

بختیار هنگام معرفی کابینه خود به شاه

شاپور بختیار در پاریس
۲

شاپور بختیار در پاریس

بختیار (نشسته، نفر سوم از راست) در نشست «جبهه ملی» در سال ۱۳۴۱ در منزل اللهیار صالح
۳

بختیار (نشسته، نفر سوم از راست) در نشست «جبهه ملی» در سال ۱۳۴۱ در منزل اللهیار صالح

بختیار همراه با همسر فرانسوی و چهار فرزندش
۴

بختیار همراه با همسر فرانسوی و چهار فرزندش

 شاپور بختيار و محمدرضا شاه در مراسم معرفی آخرين کابينه مشروطه - دی ماه ۱۳۵۷
۵

شاپور بختيار و محمدرضا شاه در مراسم معرفی آخرين کابينه مشروطه - دی ماه ۱۳۵۷

 شاپور بختيار و محمدرضا شاه در مراسم معرفی آخرين کابينه مشروطه - دی ماه ۱۳۵۷ -
۶

شاپور بختيار و محمدرضا شاه در مراسم معرفی آخرين کابينه مشروطه - دی ماه ۱۳۵۷ -

۷
 شاپور بختيار و محمدرضا شاه در مراسم معرفی آخرين کابينه مشروطه - دی ماه ۱۳۵۷
۸

شاپور بختيار و محمدرضا شاه در مراسم معرفی آخرين کابينه مشروطه - دی ماه ۱۳۵۷

 شاپور بختيار و محمدرضا شاه در مراسم معرفی آخرين کابينه مشروطه - دی ماه ۱۳۵۷ -
۹

شاپور بختيار و محمدرضا شاه در مراسم معرفی آخرين کابينه مشروطه - دی ماه ۱۳۵۷ -

بختیار در دوران نخست وزیری - ۱۳۵۷
۱۰

بختیار در دوران نخست وزیری - ۱۳۵۷

بیشتر

XS
SM
MD
LG