لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۵۲

علی داﯾﯽ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ تیم فوتبال ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺷﺪ


ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس، اعضای هیات مدیره ﺳﺮاﻧﺠﺎم از میان ﻋﻠﯽ داﯾﯽ و محمد مایلی کهن، علی دایی را به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برگزیدند.
XS
SM
MD
LG