لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ تهران ۱۵:۲۴

وزارت کشورایران: ﺷﻤﺎرش آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ ۲ -۳ روز ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ


وزارت ﮐﺸﻮر ایران اعلام کرده است ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎرش آرا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷهر و روﺳﺘﺎ در ﺷهرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎھﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه است و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﺪاران اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد. اما شمارش آرا در شهرهای بزرگ ۲ تا ۳ روز طول خواهد کشید.
وزارت کشورایران افزوده است که اول، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دوره ای ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻋﻼم می شود.
انتخابات شوراها، و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شدند.
XS
SM
MD
LG