لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۲

مدیرعامل "فولاد زاگرس" موافقت با بازگشت کارگران اخراجی را تکذیب کرد


ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد زاﮔﺮس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، موافقت با بازگشت کارگران اخراجی این کارخانه را تکذیب کرد.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﻼ ﺑﯿﮕﯽ گفته است که در جلسه روز سه شنبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با حضور او و نمایندگان کارگران، تنها قرار شد که ۲۳۵ کارگر اخراج شده برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شوند.
او افزوده که ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اول، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ دارای ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ واﮔﺬار ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور، ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
آقای ملابیگی همچنین تعیین مدت زمانِ ۱۵ روز برای پرداخت حقوق معوقه چهارماه گذشته کارگران اخراجی را تکذیب کرده و گفته است که زمانی تعیین نشده است.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس، در شهر قُروه استان کردستان، در تیرماه گذشته اخراج شدند و چندبار در مقابل مجلس تجمع کرده اند.
XS
SM
MD
LG