لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۴

ﻣﺬاﻛﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎسی اﻳﺮان و گروه 5+1 از فردا در وین آغاز می شود


ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﭽﯽ، ازﻣﻌﺎونان وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ایران و ﻋﻀﻮ ارﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻪ ای گفته است مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج بعلاوه یک از فردا، دوشنبه، در وین آغاز می شود.
آقای عراقچی به خبرگزاری مهر گفت رﯾﺎﺳﺖ ﺗﯿﻢ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻌﯿﺪی ﻧﮋاد، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ایران بر ﻋهده ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ھﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ، اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.
مذاکرات کارشناسی در مورد چگونگی اجرای توافق مقدماتی اخیر ایران و گروه پنج بعلاوه یک، انجام می شود.
در همین حال ﺑﺎزرﺳﺎن آژاﻧﺲ بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک ﺑﺎزدﯾﺪ کردند.
عباس عراقچی گفته است درباره جزئیات بازرسی از معدن گچین بندرعباس هم روز چهارشنبه با کارشناسان آژانس در وین گفتگو خواهند کرد.
XS
SM
MD
LG