لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۴۳

وزارت بهداشت ایران: هزینه درﻣﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﯿﻦ آﺑﺎدی تامین می شود


وزارت ﺑهداشت ایران می گوید برای ادامه درمان دانش آموزان شین آبادی که دچار سوختگی شدید هستند، اﻋﺘﺒﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ این وزارت خانه و نهاد ریاست جمهوری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ ﻣﺤﻘﻖ، از معاونان وزارت بهداشت به خبرگزاری های ایران گفته است معالجه اولین گروه ازاین دانش آموزان از روزدوشنبه آغاز می شود. او افزوده که تعداد این دانش آموزان کلا ۱۳ نفراست اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﻪ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
خبرگزاری های ایران روز سه شنبه از تجمع خانواده های این دانش آموزان در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران در اعتراض به توقف درمان فرزندانش خبر داده بودند.
در آذرماه سال گذشته بخاری نفتی دبستان دخترانه روستای شین‌‌ آباد پیرانهشر آتش گرفت که در نتیجه ۱۳ تن از دانش آموزان دچار سوختگی شدید شدند و دو نفر جان خود را از دست دادند.
XS
SM
MD
LG