لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۹

ابتکار: بنزین تولیدی پتروشیمی مضر است


معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بنزین تولیدی پتروشیمی را مضر و غیرقابل توجیه خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خانم ابتکار افزود اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﻠﻄﯽ دارد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از وزارت ﻧﻔﺖ ﺧﻮاﺳﺘه تا از ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی کند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در عین حال تأکید کرد که اگر دولت محمود احمدی‌نژاد به برخی از تعهدات و قوانین عمل می‌کرد، امروز شاهد افزایش روزهای آلوده در شهرهای بزرگ نبودیم.
XS
SM
MD
LG