لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۵:۳۵

وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان از ﺻﺪور اﺣﮑﺎم اﻋﺪام در مصر ابراز نگرانی کرد


وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ایران ﺻﺪور اﺣﮑﺎم اﻋﺪام برای اعضای اخوان المسلمین در مصر را نگران کننده دانست.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که "دﺳﺘﺎورد اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ھﻤﻪ آﺣﺎد ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻠﻖ دارد و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺴﺎس ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣهم و اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ."

دادگاهی در شهر مِنیا مصر چند روز پیش حکم اعدام محمد بدیع، رهبر معنوی اخوان المسلمین و ۱۸۲ تن از اعضای آن را تایید کرد. این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.
XS
SM
MD
LG