لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۲۵

پیکر رﯾﭽﺎرد ﻓﺮای، اﯾﺮان ﺷﻨﺎس مشهور آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ سرانجام ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪ


به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیکر رﯾﭽﺎرد ﻓﺮای، اﯾﺮان ﺷﻨﺎس مشهور آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ سرانجام سوزانده شد.
خبرگزاری ایسنا می گوید ﺗﻮرج درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎد دانشگاه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در شهر ارواﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و از ھﻤﮑﺎران ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮای با ﺗﺄﯾﯿﺪ این ﺧﺒﺮ گفته است که ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮای ﭘﺲ از 73 روز از درگذشت او و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮی از اﯾﺮان در مورد دادن اﺟﺎزه دﻓﻦ او در اصفهان مطابق وصیتش، سرانجام دو هفته پیش تصمیم گرفتند جسد او را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ، اﻣﺎ ھﻨﻮز معلوم نیست که ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ او ﭼﻪ خواهند کرد.
XS
SM
MD
LG