لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۳۰

ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ خواستار همکاری ایران و عربستان برای مبارزه با افراطیون شد


اکبر ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار همکاری ایران و عربستان برای مبارزه با "افراطی گری و جلوگیری از باز تولید جهل" شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی در دیدار با ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، گفته است که تلاش همه کشورهای اسلامی، به ویژه ایران و عربستان برای مبارزه با تروریست ها ضرورت دارد تا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ کشورهای اسلامی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ خود نیاز ﺑﻪ ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ دارﻧﺪ.

آقای رفسنجانی افزوده که اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت دوﻟﺖ ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓته و این اقدامات یادآور عصر "جاهلیت" است و ﻧﺘﯿﺠﻪ جنایات تروریست ها اﺳﻼم ﮔﺮﯾﺰی ﻣﻠﺖ ھﺎی آزاده اﺳﺖ.

XS
SM
MD
LG