لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ تهران ۱۴:۲۹

ماموران امنيتي جمهوري با حمله به منازل اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد، كودكان و زنان را پس از ضرب و شتم بازداشت كردند: مصاحبه با يك راننده


(rm) صدا | [ 5:30 mins ]
ماموران امنيتي جمهوري اسلامي با حمله به خانه اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه، ظرف 36 ساعت گذشته چندصد نفر را بازداشت كردند. ماموران امنيتي در حمله به خانه هاي اعضاي هيات مديره سنديكا، تعدادي از كودكان و زنان را نيز پس از مضروب و مجروح كردن بازداشت كرده و با خود بردند. يكي از بازداشت شدگان همسر يعقوب سليمي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد است كه دولت جمهوري اسلامي آزادي او را منوط به حضور يعقوب سليمي در دادگاه شعبه 14 كرده است و آقاي سليمي قرار است صبح يكشنبه به اين دادگاه رجوع كند. دو تن از كودكان آقاي سليمي كه دو و ده سال دارند نيز در حمله به خانه وي مضروب و مجروح شدند. يعقوب سليمي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ساعت چهار صبح 20 تن از مامورين اطلاعات وارد خانه شدند و همسر و فرزند من را با لگد و باتوم زدند و به صورت بچه دو ساله من گاز زدند و صورتش را زخم كردند. يعقوب سليمي با گريه و صداي لرزان مي گويد: آقاي احمدي نژاد كه در مجامع بين المللي مي گويد حقوق بشر در ايران رعايت مي شود، بيايد ببيند با بچه دو ساله چه كار مي كنند. ماموران امنيتي جمهوري اسلامي با حمله به خانه اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه، ظرف 36 ساعت گذشته چندصد نفر را بازداشت كردند. ماموران امنيتي در حمله به خانه هاي اعضاي هيات مديره سنديكا، تعدادي از كودكان و زنان را نيز پس از مضروب و مجروح كردن بازداشت كرده و با خود بردند. يكي از بازداشت شدگان همسر يعقوب سليمي از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد است كه دولت جمهوري اسلامي آزادي او را منوط به حضور يعقوب سليمي در دادگاه شعبه 14 كرده است و آقاي سليمي قرار است صبح يكشنبه به اين دادگاه رجوع كند. دو تن از كودكان آقاي سليمي كه دو و ده سال دارند نيز در حمله به خانه وي مضروب و مجروح شدند. يعقوب سليمي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: يعقوب سليمي: من ديشب خودم خانه نبودم، خانم آقاي رضوي و حيات غيبي ميهمان ما بودند و در خانه با زن و بچه من خواب بودند. ساعت چهار صبح 20 تن از مامورين اطلعات وارد خانه مي شوند، كل خانه را زير و رو مي كنند، همسر من را با لگد و باتوم مي زنند. همسر من متوسل مي شود به بچه و بچه را مي گيرد در بغل كه با باتوم نزنند. يكي از مامورين گاز دستش بوده و همسرم مي گويد مي خواهي گاز بزني، بزن به اين بچه دوساله و او گاز مي زند تو صورت بچه. صورت بچه دو ساله را زخم كردند. دختر بزرگ من ده ساله است كه آنها را با خود مي برند. دو فرزندم را آزاد كردند و همسايه ها رفتند آوردنشان به خانه. من وقتي فرزندم را ديدم گريه ام گرفت. از او پرسيدم چه شده؟ به من گفت: عمويي زده. متاسفانه همسرم را آزاد نكردند. جرم او چيست؟ بچه دو ساله گريه مي كرده مي گفته گرسنه است. مادرش پول داده به مامور گفته برو برايش غذا بگيرد، ولي مامور جواب داده بهش سرب بده بخورد. ليلي صدر (راديو فردا): آقاي سليمي شما با همسرتان صحبت كرديد؟ يعقوب سليمي: نخير هنوز نگذاشتند. خودم احضاريه دارم براي دادگاه و فردا قرار است بروم دادگاه پيش رئيس شعبه چهارده. البته احضاريه هم نزد همسرم است، چون من منزل نبودم. همسايه ها به من زنگ زدند كه يك ميني بوس آمده با باتوم كتكشان زدند در كوچه در انظار مردم بچه دوساله را گرفته از در ميني بوس پرت كرده روي صندلي ميني بوس صورتش زخم شده. دختر ده ساله ام مي گويد خواب بودم با لگد بيدارم كردند. آيا آن مامور وجدان ندارد؟ مي گويد من سلام كردم، با لگد من را زدند. چه بگويم؟ جمهوري الكي اسلامي به چي مي گويند؟ من براي ظلمي كه در حق خودم شده گريه نمي كنم، براي ظلمي كه در حق بچه دوساله شده گريه مي كنم. آقاي احمدي نژاد كه در مجامع بين المللي مي گويد حقوق بشر در ايران رعايت مي شود، بيايد ببيند مامورين چطوري بچه دوساله را ... (راننده گريه كنان قادر به صحبت كردن نيست) ل . ص: مي دانيد از خانم هاي همكارانتان كه دستگير شده بودند، كسي ‌آزاد شده يا نه؟ يعقوب سليمي: خانم سيد داوود رضوي را آزاد كردند. مامورين به همسر من گفتند چون زياد حرف مي زني بايد امشب بماني. خانم من به آنها گفته شما حكم داريد كه آمديد داخل خانه؟ سماجت كرده كه بايد حكمتان را نشان دهيد. چرا در رسانه ها مي گويند وقتي مامورين آمدند در خانه هايتان، حتما بايد حكم داشته باشند؟. اين با پوتين آمده روي فرش خانه و حتي نگذاشته روسري هايشان را سر كنند اينها. من خودم اصلا ورود به منطقه را نداشتم و با اين وقايع تحريك شدم. من خودم يكي از بسيجي هاي دوران انقلاب هستم. ل . ص: آيا شما خودتان شاهد دستگيري كارمندان شركت واحد بوديد و آيا خبر داريد كه اخيرا هم كسي را دستگير كردند يا نه؟ يعقوب سليمي: راننده در خيابان اگر ماشينش خراب بود، صبح خودم شاهد بودم در رسالت با باتوم مامور راننده شركت واحد را مي زد كه برو سوار شو بايد حركت كني. ماشينش كمپرس نداشت در ميدان رسالت. راننده ها را مي زدند كه بايد سوار ماشين بشوند. راننده ها را در رسالت با گاز اشك آور پراكنده كردند. فيلمبرداري مي كردند، اطلاعات رعب و وحشت ايجاد كرده بود و كاملا به صورت حكومت نظامي كرده بودند ميدان حلقوي تا خود رسالت را.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG