لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ تهران ۰۷:۱۶

كارگران بازداشت شده شركت واحد پس از آزادي همچنان اجازه بازگشت به كار ندارند: مصاحبه با عضو سنديكا


(rm) صدا | [ 3:57 mins ]
رئيس هيات مديره سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه منصور اصانلو و دهها عضو و فعال سنديكاي ديگر همچنان در زندان به سر مي برند. در حالي كه صدها تن از كاركنان شركت واحد كه در جريان سركوب اعتصاب كاركنان اين شركت دستگير و زنداني شدند، در هفته هاي اخير آزاد شدند. غلامرضا ميرزايي عضو هيات مديره و سخنگوي سنديكاي كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: غيراز اعضاي هيات مديره و حدود ده بيست نفر از اعضاي فعال سنديكا، همه دوستان ما آزاد شدند، هرچند هيچ يك از اين افراد اجازه بازگشت به كار نيافتند و به همين علت روز دوشنبه تجمع گروهي را مقابل اداره كار شرق تهران خواهيم داشت. آقاي ميرزايي از حمايت سازمان هاي بين المللي كارگري و اعلام روز 15 فوريه به عنوان روز حمايت از كارگران ايراني ابراز خشنودي و تشكر مي كند و خواستار ادامه آن مي شود. رئيس هيات مديره سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه منصور اصانلو و دهها عضو و فعال سنديكاي ديگر همچنان در زندان به سر مي برند. در حالي كه صدها تن از كاركنان شركت واحد كه در جريان سركوب اعتصاب كاركنان اين شركت دستگير و زنداني شدند، در هفته هاي اخير آزاد شدند. هرچند به گفته غلامرضا ميرزايي عضو هيات مديره و سخنگوي سنديكاي كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، به هيچ يك از اين افراد اجازه بازگشت به كار داده نشده است. آقاي ميرزايي در مصاحبه با راديو فردا از آ‍زادي عبدالرضا ترازي عضو فعال سنديكاي شركت واحد و حومه خبر مي دهد كه در روز شانزدهم ديماه همراه با گروه ديگري از اعضاي هيات مديره سنديكاي شركت واحد دستگير و زنداني شده بود. غلامرضا ميرزايي: آخرين اخباري كه تا شنبه شب به طور موثق به دست ما رسيده، اين است كه غيراز اعضاي هيات مديره و حدود ده بيست نفر از اعضاي فعال سنديكا، همه دوستان ما آزاد شدند و امروز هم خوشبختانه آقاي عبدالرضا ترازي از اعضاي هيات مديره سنديكا هم آزاد شدند. مسعود ملك (راديو فردا): اين افرادي كه آزاد شدند، به سر كارهايشان بازگشتند؟ غلامرضا ميرزايي: متاسفانه خير، هيچ يك از اين همكاران ما كه آزاد شدند، هنوز اجازه حضور بر سر كار نيافتند و به همين خاطر فردا (دوشنبه) قرار است به طور دسته جمعي 150 الي 200 نفر از همكاران مراجعه كنند به اداره كار شرق تهران تا انشاءلله ببينيم همكاري مي كنند در اين رابطه با ما يا خير. م . م: آيا دليلي هم عنوان كردند براي جلوگيري از بازگشت به كار اين افراد؟ غلامرضا ميرزايي: متاسفانه نخير، هيچ گونه صحبتي نشده با دوستان، فقط كارفرما گفته كه منتظر باشيد تا ما خبرتان كنيم. عملا لفظ اخراج را به كار نبردند تا حالا و ما اميدواريم فردا اداره كار با توجه به اين كه تنها مرجع دعاوي بين كارگر و كارفرما وزارت كار است، به اين وظيفه قانوني خودش عمل كند و شكايت هاي ما را بپذيرد و حكم بازگشت به كار اين همكاران ما را صادر كنند. م . م: آقاي ميرزايي همانطوري كه مطلع هستيد، در خارج از ايران سازمان ها و نهادهاي بين المللي اين حركت كاركنان شركت واحد را مرتب حمايت كردند با نامه هايي كه به رئيس جمهوري نوشتند، با بيانيه هايي كه صادر كردند. شما نظرتان راجع به اين اقدام هاي بين المللي چيست و تا چه خوشبين هستيد؟ غلامرضا ميرزايي: بله، خوشبختانه طي اين يكي دو هفته بخصوص چند روز اخير اطلاعات خوبي را توانستيم كسب كنيم از طريق خبرگزاري ها كه كنفدراسيون بين المللي اتحاديه آزاد كارگري و همچنين فدراسيون اتحاديه هاي جهاني كار روز 15 فوريه را روز دفاع و همبستگي با كارگران ايران بخصوص شركت واحد اعلام كردند و فكر مي كنم اعضاي اين سازمان ها در بيش از صد كشور اعلام حمايت خودشان را اعلام كردند و ما از همينجا از همه آنها متشكر هستيم و در همين رابطه هم ما روز شنبه بيانيه اي صادر كرديم و از تمامي اين اتحاديه ها تشكر كرديم و خواستيم به همين حمايت ها ادامه دهند و ما نيازمند اين حمايت ها هستيم.
XS
SM
MD
LG