لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۱۱

«الکساندر والتروويچ ليتوينينکو»، افسر سازمان جاسوسی شوروی کا. گ. ب.، و سپس سازمان اطلاعاتی فدراسيون روسيه اف. اس. ب. ۴۴ سال داشت. در سال ۱۹۹۸ در يک نشست مطبوعاتی دولتی که برای آن خدمت می کرد را به انجام اعمال غير قانون متهم کرد. يک سال بعد دستگير شد و دو روز پيش به طرز مشکوکی در گذشت.


«آندری لوگووی» افسر سابق سازمان اطلاعاتی روسيه و از دوستان «ليتوينينکو» می گويد: «من هفتم نوامبر به او زنگ زدم. آن موقع در بيمارستان بود. همسرش تلفن را به او داد. چند لحظه با هم صحبت کرديم. او گفت ۴۸ ساعت بی هوش بوده و فکر می کند که مسمومش کرده اند.»


«پت تروپ»، مسئول امور اجرايی سازمان مراقبت های بهداشتی بريتانيا، کشوری که ليتويننکو در ان به سر می برد و در آنجا به بيمارستان انتقال پيدا کرد علت مرگ را مسموميت عمدی به وسيله پرتوافشانی راديواکتيو ناميد.


جاسوس منتقد


«ليتوينينکو» از منتقدان دولت ولاديمير پوتين و شخص وی بود و به خصوص در مورد اعمال دستگاه های امنيتی روسيه در چچن بارها اعلام نارضايتی کرده بود.


مرگ «الکساندر ليتوينينکو»، به عقيده گروه بزرگی از مخالفان ولاديمير پوتين و دوستان نزديک اين جاسوس سابق، به وسيله کرملين برنامه ريزی و اجرا شده است.


«اولگ گورديفسکی»، بلند مرتبه ترين افسر کا. گ. ب. که در سال ۱۹۸۵ به صف مخالفان شوروی پيوست، رسما اف. اس. ب را مسئول مرگ «ليتويننکو» معرفی کرد. او می گويد: «تمام اين عمليات توسط اف. اس. ب انجام شده است چراکه نيکولای پاتروشف (رييس سازمان) و ولاديمير پوتين از او متنفر بودند. او عليه آن دو مقاله می نوشت. او مخالف سرسخت رژيم بود.»


«الکساندر ليتوينينکو» پيش از مرگ تحقيقات مفصلی را در مورد قتل روزنامه نگار ناراضی روس، «آننا پوليتکوفسکايا» آغاز کرده بود. «پوليتکوفسکايا» از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشری بود که وی نيز به شدت نسبت به آنچه در چچن می گذرد، معترض بود.


قاتل کیست؟


کرملين دست داشتن در قتل «ليتوينينکو» را رد کرده است. ولاديمير پوتين گفته است: «به شدت تاسف بار است که رخداد تکان دهنده ای مانند مرگ يک انسان بازيچه ای می شود برای تحريک های سياسی.»


مقام های رسمی روسيه و کارشناسان رسانه های دولتی اين کشور ملياردر منتقد پوتين، «بوريس بيريزوفسکی آبراموويچ» را به انجام اين قتل متهم و برخی ديگر حتی صحبت از دست داشتن تبه کاران روسی کرده اند.


سازمان مراقبت های درمانی و پليس بريتانيا با اعلام يک شماره تلفن از تمام کسانی که با جاسوس سابق ديدار کرده اند در خواست کرده تا هر چه زودتر خود را به مقام های بهداشتی معرفی کنند. تششعات راديواکتيو باقی ماند از بدن ليتويننکو چنان زياد است که مقام های بهداشتی نگرانند کسانی که با او در تماس بودند نيز دچار سرطان شوند.


XS
SM
MD
LG