لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۹

سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد زنان مي‌توانند براي انتخابات رياست جمهوري کانديدا شوند و سپس اين موضوع را نفي کرد


(rm) صدا | [ 3:50 mins ]
غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کرد که زنان مي توانند براي انتخابات رياست جمهوري خرداد ماه کانديدا شوند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي از جمله شروط رسيدن به رياست جمهوري اين است که رئيس جمهوي بايد رجل سياسي باشد. اما وي امروز به خبرگزاري ايرنا گفت که مفهوم جنسيت را از عنوان رجال سياسي نفي نکرده اما مفهوم داشتن شخصيت برجسته هم در معناي رجال مستتر است. محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در مجلس خبرگان قانون اساسي گفتگو بود که زن ها مجاز به شرکت در انتخابات، يعني مجاز به انتخاب شدن نباشند، که اين موضوع با تنش مواجه شد و بالاخره تصميم گرفتند آن صراحت را بردارند و از کلمه يا عنوان رجل سياسي استفاده بکنند. وي مي افزايد به اعتقاد بسياري از حقوقدانان کلمه رجل به معني شخصيت است، و نه جنس. نازي عظيما (راديوفردا): خبرگزاري هاي خارجي و شبکه خبري صدا و سيما امروز به نقل از غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام کردند که زنان مي توانند براي انتخابات رياست جمهوري خرداد ماه کانديدا شوند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي از جمله شروط رسيدن به رياست جمهوري اين است که رئيس جمهوي بايد رجل سياسي باشد. عده اي بر آنند که عبارت رجل سياسي عبارتي مبهم است و قابل تفسير و در معناي عام شامل زنان و مردان، هر دو مي شود در حالي که مخالفان مي گويند رجل سياسي به معناي مردان است و بس. در گفتگويي که در اين باره با محمد حسين آغاسي، حقوقدان دارم از او مي پرسم که آيا اين اعلام نظر شوراي نگهبان نوعي تجديد نظر در قانون اساسي نيست ؟ محمد حسين آغاسي (حقوقدان، تهران): اگر برگرديم به جلسه اي که در مورد اين اصل از قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي تشکيل شده بود و مذاکرات آن جلسه مي توانيم متوجه بشويم که منظور از به کار بردن رجل سياسي چيست. در آن زمان من يادآوري مي کنم که گفتگو بود که زن ها مجاز به شرکت در انتخابات، يعني مجاز به انتخاب شدن نباشند. حق کانديداتوري نداشته باشند براي رياست جمهوري و با تنشي که در آن جلسه ايجاد شد و با گفتگو هايي که درگرفت بالاخره تصميم گرفتند آن صراحت را بردارند و از کلمه يا عنوان رجل سياسي استفاده بکنند. کساني که اعتقاد دارد اين رجل يا رجال منظور مردان است فکر مي کنند که اين يک کلمه اي است که صراحتا دلالت مي کند بر نوع جنسيت افراد. به اعتقاد بسياري از حقوق دانان و کساني که تصور آن ها بر اين است که زن ها هم مثل مرد ها اگر که داراي بينش، تفکر و علم و درايت لازم باشند با مرد ها تفاوتي نمي کنند و بايد اين نوع تفسير بشود تفسيري که مي کنند اين است که کلمه رجل مفهومش به معني شخصيت است. به معني نوع است و نه جنس. کساني که داراي ديدگاه هاي لازم مندرج در قانون اساسي هستند از نظر تدبر، علم، ديدگاه سياسي، مديريت و ساير امور اين را به عنوان رجل تلقي مي کنيم و نه به عنوان جنس. و معتقديم که زن ها نيز مي توانند در عداد اين توصيف و اين وصف قرار بگيرند اگر که سخنگوي اين شورا، آقاي الهام نظرشان در واقع نظر خود شورا بوده مي توانيم بگوييم که به اين نتيجه رسيده اند که خانم ها هم مي توانند کانديدا بشوند. به اعتقاد من اگر که بعدا مورد تکذيب قرار نگيرد که بعيد است و اعلام بکنند که آقاي الهام نظر شخصي اش بوده چون به هر حال در مقام سخنگوي شوراي نگهبان صحبت کرده اين نظريه اي است که در شوراي نگهبان حاکم است. اما توجه بفرماييد که منظور من اين نيست که اگر خانم ها کانديدا شدند الزاما از فيلتر شوراي نگهبان خواهند گذشت و ممکن است که ايرادات ديگري براي اين کانديدا ها شوراي نگهبان در نظر بگيرد، بتراشد و به هر حال به آن برسد و او را رد صلاحيت بکند. ن.ع.: همان طور که در اين مصاحبه محمد حسين آغاسي نيز پيش بيني کرد غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان ساعتي پيش به خبرگزاري ايرنا گفت که مفهوم جنسيت را از عنوان رجال سياسي نفي نکرده اما مفهوم داشتن شخصيت برجسته هم در معناي رجال مستتر است.
XS
SM
MD
LG