لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ تهران ۰۴:۲۱

ناآرامي هاي اهواز: نتيجه نارضائی از فقر و محرومیت اعراب منطقه، يا تجزيه طلبي؟ مصاحبه رادیوفردا با سه صاحبنظر


(rm) صدا | [ 5:02 mins ]
در گرماگرم آشوب هاي اخير در استان خوزستان، برخي عامل آن را شكايت عرب هاي استان خوزستان از فقر و محروميت عنوان كردند، اما برخي ديگر آن را يك حركت تجزيه طلبانه دانستند كه هدف از آن استقلال خوزستان از باقي خاك ايران است. عليرضا نوري زاده روزنامه نگار در لندن در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هيچ نوع مساله تجزيه طلبانه دركار نيست، بلكه يك سري خواست هاي برحق مردم محروم است كه روي هم انباشته شده. داريوش همايون، تحليلگر اوضاع ايران در ‍ژنو می گوید ايراني ها اگرنه به دلايل وطن پرستانه، بلكه به منطق اقتصادي به اين بخش از خاك ايران وابستگي دارند. اما علي كشتگر فعال سياسي در پاريس می گوید: هرچند اين ناآرامي ها تنها ريشه قومي و احقاق حقوق مدني و اقتصادي دارد، اما مي تواند در صورت خارج شدن از كنترل و بي توجهي مسئولين، ايران را با خطر تجزيه خوزستان مواجه كند. فريبا مودت (راديو فردا): در گرماگرم آشوب هاي اخير در استان خوزستان، برخي عامل آن را شكايت برحق عرب هاي استان خوزستان عنوان كردند كه به گفته آنها سالها در فقر و محروميت از حقوق اجتماعي و اقتصاديشان به سر بردند، اما برخي ديگر آن را يك حركت تجزيه طلبانه توصيف كردند كه هدف آن استقلال خوزستان از باقي خاك ايران است. امروز اين نكته را با برخي از صاحبنظران و تحليلگران امور سياسي در ميان گذاشتم. عليرضا نوري زاده (روزنامه نگار در لندن): اين مساله در منطقه وجود داشته، يك سلسله خواست هايي بوده كه مردم داشتند، يك جرقه اي كه به انبار باروت خفته مردم مي خورد اين مساله را منفجر مي كند و تعامل نظام با اين خواست هاي مردم و غضب مردم تعامل درستي نيست، در نتيجه ماجرا ادامه پيدا مي كند و به زد و خورد مي رسد. در حالي كه اگر شما در عمق قضيه توجه كنيد هيچ نوع مساله تجزيه طلبانه يا شعارهاي تجزيه طلبي نيست. ف . م : داريوش همايون، تحليلگر اوضاع ايران در ‍ژنو نيز با عليرضا نوري زاده اتفاق نظر دارد و معتقد است ايراني ها اگرنه به دلايل وطن پرستانه، بلكه به منطق اقتصادي به اين بخش از خاك ايران وابستگي دارند. داريوش همايون (از هواداران مشروطه): بخش كوچكي از فعالان عرب ايراني مسلما تحت تاثير عوامل گوناگون از جمله عوامل خارجي به دنبال تجزيه هستند، ولي اكثريت عمده جمعيت خوزستان نه، مي خواهند در چارچوب سرزمين ايران بمانند، ولي به حقوق مدني و قومي خودش برسد كه حقشان است. بايد توجه داشت كه عرب زبانان استان خوزستان آگاه هستند كه در بخشي از سرزمين ايران زندگي مي كنند كه همه ايرانيان صرفنظر از عقايد سياسي و گرايش هاي قومي و غيره سود پاگيري دارند در نگهداري اين بخش سرزمين ايران. براي اين كه منابع نفتي عمده ايران در آنجا است و به هيچ قيمتي ايرانيان حاضر نيستند از اين تكه سرزمين صرفنظر كنند. ف . م : ‌در عين حال هرچند به گفته اين دو صاحبنظر اين ناآرامي ها تنها ريشه قومي و احقاق حقوق مدني و اقتصادي داشته، اما مي تواند در صورت خارج شدن از كنترل و بي توجهي مسئولين، ايران را با خطر تجزيه خوزستان مواجه كند. علي كشتگر ( فعال سياسي در پاريس): اين البته حتي مي تواند خطر تجزيه كشور ما را هم به همراه داشته باشد. من همراه هستم با هم ميهنانمان و معتقدم به هيچ وجه مساله تجزيه كشور و امثالهم نيست و اين دقيقا خواست مشخص مردم براي حقوقشان است از هر نظر. هم حقوقشان به عنوان يك ايراني و هم حقوقشان به عنوان يك اقليت قومي. ف . م : در برخي از محافل نيز صحبت از اين است كه دولت ايران چه در زمان قبل از انقلاب و چه پس از آن، نه رسما، بلكه در عمل درصدد تغيير شكل جمعيت خوزستان و تغيير محل اسكان آنها بوده است. گزارش هايي تاييد نشده حاكي از آن است كه دولت جمهوري اسلامي در شهرك هايي كه در خوزستان بنا ساخته، شهروندان غيرخوزستاني را اسكان داده است. اما داريوش همايون معتقد است نه در زمان شاه و نه جمهوري اسلامي سياست تغيير اسكان در خوزستان مطرح نبوده است. داريوش همايون: از وقتي كه منابع نفتي در خوزستان كشف شد، خوزستان يكي از عقب مانده ترين بخش هاي ايران بود با همه منابع طبيعي و به ويژه آب فراواني كه دارد و خيلي عقب افتاده بود. وقتي منابع نفتي كشف شد و صنعت نفت شروع به ريشه گرفتن در استان كرد، اقوامي از جمعيت بقيه ايران سرازير شدند به خوزستان در جستجوي كار و به هيچ وجه يك سياست حكومتي نبود، بلكه بازار طبيعي كار مردم را از بختياري ها گرفته تا آذربايجاني و يزدي ها كشيد به اين منطقه و تركيب جمعيت عوض شد. در جنگ ايران و عراق به هر حال خوزستان ويران شد و بسياري از جمعيت اين استان مهاجرت كردند و امروز در شيراز مثلا يك جمعيت بزرگ خوزستاني است. جمهوري اسلامي هم پس از پايان جنگ به آن شهرهاي ويران شده نرسيد و بدترين وضع زندگي براي مردم در آن شهرها وجود دارد و حكومت هم به جاي اين كه به مردم برسد و ريشه اين ناآرامي ها را خشك كند، بدتر دامن مي زند و كار به اينجا كشيده شد.
XS
SM
MD
LG