لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ تهران ۱۲:۳۸

دكتر مهرداد درويش پور: جامعه جمهوري خواه بايد بحران مشروعيت حكومت اسلامي را با يك تحريم فعال فراهم كند


(rm) صدا | [ 5:24 mins ]
اتحاد جمهوري خواهان ايران روز شنبه در شهر استكهلم كنفرانسي تحت عنوان نقش جمهوري خواهان در تحولات سياسي ايران برگزار خواهد كرد. دكتر مهرداد درويش پور استاد دانشگاه استكهلم و يكي از سخنرانان اين جلسه در مصاحبه با راديو فردا می گوید قانونمداري، حق انتخاب كردن و انتخانب شدن و تغيير رهبري، شالوه انديشه جمهوري خواهي است. ما صرفا از مردم نمي خواهيم در خانه هايشان بنشينند و در انتخابات شركت نكنند، بلكه تحريم فعال به اين معني است كه جامعه بايد اين واقعيت را هم براي حكومت، هم براي افكار بين المللي، هم براي تك تك شهروندان روشن كند كه امروزه مركز ثقل تحولات اجتماعي كشمكش بين دو جناح حكومت نيست، بلكه بين مردم و كل حكومت ديني است. اتحاد جمهوري خواهان ايران روز شنبه فردا در شهر استكهلم كنفرانسي تحت عنوان نقش جمهوري خواهان در تحولات سياسي ايران برگزار خواهد كرد. دكتر مهرداد درويش پور استاد دانشگاه استكهلم و يكي از سخنرانان اين جلسه درباره جمهوري خواهي و انتخابات آزاد صحبت خواهد كرد. مهرداد درويش پور در مصاحبه با راديو فردا درباره مضمون سخنراني خود توضيح مي دهد كه قانونمداري، حق انتخاب كردن و انتخانب شدن و تغيير رهبري، شالوه انديشه جمهوري خواهي است. اما حكومت جمهوري اسلامي بنا بر اين تعريف ساده با نظام ولايت فقيه و شوراي نگهبان مانع انتخابات آزاد است و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز نيمي از جمعيت يعني زنان و نيز اقليت هاي مذهبي را از حق رئيس جمهور شدن منع مي كند. مهرداد درويش پور با اشاره به تجربه هشت ساله گذشته، تلاش اصلاح طلبانه را هم بي فايده مي داند. مهرداد درويش پور: اگر مردم از ظرفيت هاي قانوني حكومت در هشت ساله گذشته استفاده كردند براي به عقب راندن استبداد ديني، امروزه پس از تجربه هشت سال و روشن شدن بي كفايتي اصلاح طلبان و عدم امكان اصلاح نظام اسلامي عملا شرايط براي برگذشتن از حكومت اسلامي به عنوان شرطي براي انتخابات آ‍زاد به مراتب بيشتر فراهم شده و مي بايست جامعه جمهوري خواه بحران مشروعيت حكومت اسلامي را با تلاش، يك تحريم فعال و ايجاد شرايط مناسب براي برگذشتن از حكومت اسلامي به سمت يك نظام دموكراتيك فراهم كند. مريم احمدي (راديو فردا): منظورتان از تحريم فعال چيست؟ مهرداد درويش پور: زماني كه از واژه تحريم فعال نام مي بريم، اولين صرفا به اين انتخابات محدود نيست، بلكه يك روند و پروسه است. ما صرفا از مردم نمي خواهيم در خانه هايشان بنشينند و در انتخابات شركت نكنند و از مشاركت سياسي قاوني خودداري كنند. تحريم فعال به اين معني است كه جامعه بايد اين واقعيت را هم براي حكومت، هم براي افكار بين المللي، هم براي تك تك شهروندان روشن كند كه امروزه مركز ثقل تحولات اجتماعي كشمكش بين دو جناح حكومت نيست، بلكه بين مردم و كل حكومت ديني است و گسترش ناآرامي ها، گسترش نارضايتي ها، گسترش نافرماني مدني، نقش بسيار كليدي در اين كه اين تحريم را به يك تحريم فعال تبديل كنيم. دوم اين كه تحريم انتخابات حكومت اسلامي، تحريم فعال نخواهد بود، اگر ما در جهت شكل بخشيدن به بديل جايگزين گام بر نداريم. تلاش هايي كه روشنفكران كردند در داخل و كشور، بيانيه هاي 500، 600 نفري كنگره دموكراسي خواهي، كنگره هاي جمهوري خواهي و غيره تمامي اينها گام هايي است براي اين كه ما از مرحله نه گفتن به حكومت اسلامي بگذريم و وارد يك مرحله اثباتي شويم. فقط حكومت اسلامي نيست كه به دليل بحران مشروعيت و بحران رهبري دچار يك چنين وضعيت بحراني شده. جامعه اپوزيسيون مادام كه نتواند نيرومندترين قطب دموكراتيك و مورد اعتماد مردم را تشكيل دهد، ما در يك وضعيت بحراني به سر خواهيم برد. بنابراين بخشي از پروژه تحريم فعال تلاش براي ايجاد يك بديل نيرومند دموكراتيك است و به گمان من اگر جمهوري خواهان كه يكي از مهمترين وزنه هاي اجتماعي در داخل و خارج كشور به شمار مي روند بتوانند يك اتحاد گستره جامعه جمهوري خواه را در داخل و خارج كشور شكل بدهند، مي توانند در شكل بخشيدن به آن بديل جايگزين معتبر نقش بسيار مهمي ايفا كنند و سومين جنبه از تحريم فعال علاوه بر نافرماني مدني، علاوه بر شكل بخشيدن به اپوزيسيون قدرتمند دموكراتيك، جلب حمايت بين المللي براي محكوم كردن اين انتخابات يا انتصابات فرمايشي و حمايت از خواست يك انتخابات آزاد در كشور و به اين ترتيب اگر ما از طريق تظاهرات، اعتراضات، همايش ها، بتوانيم افكار بين المللي را هم جمع كنيم، اين جنبه سوم تحريم فعال كه جلب حمايت بين المللي است، آن هم تكميل كرديم و به اين ترتيب فكر مي كنم با اين سه گام نافرماني مدني، قطب دموكراتيك اپوزيسيون نيرومند و حمايت بين المللي شرايط گذار به يك نظام دموكراتيك را تسهيل كرديم و اين شالوده آن چيزي است كه من آن را مد نظر دارم و از آن به عنوان تحريم فعال نام مي برم.
XS
SM
MD
LG