لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ تهران ۱۸:۱۷

بيانيه تازه انصار حزب الله و انتقادهاي تند برخي از محافظه کاران: نامه ای از ایران


(rm) صدا | [ 4:52 mins ]
انصار حزب الله در بيانيه اخير خود با عنوان «دولت جديد و مسئوليت هاي ما» تشكيل و استقرار دولت محمود احمدي نژاد را حلقه مفقوده در زنجيره انقلاب اسلامي خواندند. عباس سليمي نمين ، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران و از وابستگان به جريان راست گفت: «برخي گروها كه نوع مواجهه شان با مسائل سياسي از طريق بحران زايي است ، قطعا فضاي جامعه را الوده خواهند كرد. مسعود ده نمكي ، يكي از اعضا سابق انصار حزب الله نيز گفت بعيد مي دانم كه اين دوستان بخواهند – حتي در سايه دولتي كه مطلوب انهاست - روش هاي امتحان پس داده گذشته را در حوزه فكر ، فرنگ و سياست به كار گيرند. آرش ايراني (روزنامه نگار مستقل، تهران): با انكه بيانيه اخير انصار حزب الله با انتقادهاي تند برخي از اعضا اردوگاه راستگرايان جمهوري اسلامي مواجه شده است، اما بسياري از فعالين دانشجويي و منتقدان سياسي مي گويند به احتمال قوي در دولت محمود احمدي نژاد زمينه هاي تحقق روياهاي افراطيون فراهم خواهد شد. انصار حزب الله در بيانيه اخير خود با عنوان «دولت جديد و مسئوليت هاي ما» تشكيل و استقرار دولت محمود احمدي نژاد را حلقه مفقوده در زنجيره انقلاب اسلامي خوانده اند و در فرازهايي از آن با اشاره به بركناري برخي از عناصر وزارت اطلاعات در پي اشكار شدن قتل هاي زنجيره اي ، خواستار كنار گذاشتن كساني شده اند كه در 8 سال گذشته دست به پاكسازي اين تشكيلات امنيتي زده اند. انصار حزب الله پاكسازي شدگان وزارت اطلاعات را فدائيان ولايت و جانبازان دفاع از اسلام و انقلاب خوانده اند كه در اين مدت به گفته بيانيه خار در چشم و استخوان در گلو كاسه صبر تلخي و مرارت مي گيرند و اظهار اميدواري كرده اند كه در دوران دولت جديد محمود احمدي نژاد در ايفاي نقش و مسئوليت خود نقطه پاياني بر اين روند شوم و شرم آور بگذارند. اما عباس سليمي نمين ، مدير دفتر مظالعات و تدوين تاريخ ايران و از وابستگان به جريان راست ، در واكنش به بيانيه انصار حزب الله ، طي مصاحبه اي با خبرگزاري محافظه كار فارس گفته است: «برخي گروه ها كه نوع مواجهه شان با مسائل سياسي از طريق بحران زايي است ، قطعا فضاي جامعه را الوده خواهند كرد. كارنامه انصار حزب الله مويد اين واقعيت است كه در گذشته از وجود آنها براي ايجاد بحران هاي سياسي در كشور بهره گرفته شده است. قطعا اگر اين نيروها به تجارب گذشته عنايت كنند ، نبايد چنين تصوري داشته باشند كه اكنون فضا مجددا براي انها فراهم شده است.» در همين حال مسعود ده نمكي ، يكي از اعضا سابق انصار حزب الله نيز با اشاره به بيانيه اخير اين تشكل گفته: «اگر قرار باشد گروه يا دسته اي سليقه خود را به عنوان يك اصل تلقي كرده و ان را در جامعه پياده كند ، جامعه به سمت بلبشو حركت مي كند. بعيد مي دانم كه اين دوستان بخواهند – حتي در سايه دولتي كه مطلوب انهاست- روش اي امتحان پس داده گذشته را در حوزه فكر ، فرنگ و سياست به كار گيرند.» از سوي ديگر سيد احمد خاتمي ، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم در واكنش به انصار حزب الله گفته : «ما بايد در گفتار خود از ادبيات اعتدال ، منطق و استدلال استفاده كنيم و بيهوده عبارات تند و گزنده به كار نبريم.» البته مانطور كه قابل پيش بيني بود به دنبال انعكاس ديدگاه هاي مخالفان بيانيه انصار حزب الله اين تشكل با ارسال جوابيه اي متذكر شد: «متاسفانه گويي در عرف سياسي رسم بر اين شده است كه انسان هاي كم جنبه و كم وزن براي اثبات خود به نفي ديگران ولو با هزاران توجيه و برچسب ناچسب بپردازند.» و اين همه در حالي صورت مي پذيرد كه به باور بسياري از فعالين مستقل دانشجويي و دگرانديشان ، به رغم مخالفت هاي ظاهري عده اي از اعضا شناخته شده جريان محافظه كار با بيانيه اخير انصار حزب الله ، بعيد به نظر مي رسد كه خواسته هاي ديرين چنين دست جريان هاي افراطي طي سال هاي رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد مجال بروز نيابد. محسن 26 ساله ، از فعالين جنبش دانشجويي مي گويد: «بايد توجه داشته باشيم كه اصولا طي سال هاي گذشته اقتدارگرايان نظام اسلامي همواره روياي تحقق مفاد چنين بيانيه اي را در سر مي پرورانده اند. كيست كه نداند انها همواره خواستار شكستن قلم ها ، بستن دهان منتقدان و قلع و قمع مخالفشان بوده اند.» امين 24 ساله ، دانشجوي علوم سياسي هم تصريح مي كند: « جريان انصار حزب حداقل طي يك سال گذشته همواره در ارگان خود ، هفته نامه يالثارات، سنگ محمود احمدي نژاد را به سينه زده اند. رئيس جمهور جديد هك طي سال هاي گذشته با انها روابط حسنه و نزديكي داشته است. بعيد به نظر مي رسد كه اقاي احمدي نژاد از خط فكري م پيمانانش فاصله گرفته باشد. در ضمن سكوت شمار بيستم روزنامه كيهان در خصوص موضع گيري هاي اخير افرادي نظير عباس سليمي نمين و مسعود ده نمكي و بايكوت خبري انان ، مويد حمايت گردانندگان بسيار متنفذ اين روزنامه از خواسته هاي انصار حزب الله است. خصوصا كه در شماره روز قبل كيهان با اب و تاب فراوان به اين بيانيه پرداخته شده بود.»
XS
SM
MD
LG