لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ تهران ۱۷:۱۰

در مورد دستگاه هاي آلوده به اورانيوم بسيار غني شده در ايران هنوز نمي توان پرونده را بست: سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي


(rm) صدا | [ 3:58 mins ]
در وين سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در حاشيه كنفرانس بررسي پيامدهاي فاجعه چرنوبيل به راديو فردا مي گويد: آژانس از ايران مي خواهد اجازه دسترسي آژانس به همه محل ها، اسناد و افرادي را بدهد كه مي توانند ابهامات را درباره برنامه هسته اي ايران رفع كنند. مليسا فلمينگ با اشاره به محتواي گزارش محمد البرادعي درباره برنامه هسته اي ايران مي گويد: اين گزارش مرجعي خواهد بود براي اعضاي هيات مديره كه قرار است در نشست نوزدهم سپتامبر خود در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران تصميم گيري كنند. خانم فلمينگ مي گويد: در رابطه با آلودگي دستگاه ها در ايران به رگه هاي اورانيوم بسيارغني شده پيشرفت هاي زيادي داشته ايم، با اين حال هنوز تصميمي كه در دست داريم كاملا مشخص نيست و نمي توانيم پرونده را ببنديم. در وين سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در حاشيه كنفرانس بررسي پيامدهاي فاجعه چرنوبيل، در آستانه بيست ساله شدن آن، به راديو فردا مي گويد: آژانس از ايران مي خواهد اجازه دسترسي آژانس به همه محل ها، اسناد و افرادي را بدهد كه مي توانند ابهامات را درباره برنامه هسته اي ايران رفع كنند. مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس با اشاره به محتواي گزارش روز جمعه گذشته محمد البرادعي رئيس آژانس درباره برنامه هسته اي ايران مي گويد: مليسا فلمينگ: ما گزارش بسيار جامعي را كه اعضاي هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي از ما خواسته بود ارائه داديم. اين گزارش مربوط مي شود به همه يافته هاي تا امروز سازمان و به نوعي مرجعي خواهد بود براي اعضاي هيات مديره كه قرار است در نشست نوزدهم سپتامبر خود در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران تصميم گيري كنند. تا آن روز البته انتظار مي رود فعاليت هاي ديپلماتيك بسياري به ويژه ميان سه كشور اروپايي و ايران جريان داشته باشد. كشورهاي بسياري به اين اميدند كه راه حل هاي ديپلماتيك براي مساله تا قبل از نشست هيات مديره يافت شود كه رو در رويي با ايران پيش نيايد. فاطمه امان (راديو فردا): در مورد رگه هاي اورانيوم بسيار غني شده كه در تاسيسات ايران يافت شده بود مي پرسيم. ايران مي گويد منبع اين آلودگي دستگاه هاي گريز از مركز ويژه غني سازي اورانيومي بوده كه از پاكستان خريداري كرده است. در گزارش محمدالبرادعي آمده است با آنكه احتمالا اين ادعاي ايران درست است، اما هنوز نمي توان با قاطعيت اين توضيح را پذيرفت. از مليسا فلمينگ در اين باره مي پرسيم. مليسا فلمينگ: در رابطه با آلودگي دستگاه ها در ايران به رگه هاي اورانيوم بسيارغني شده و اورانيوم كم غني شده و يافتن منشا آلودگي البته پيشرفت هاي زيادي داشته ايم. با اين حال هنوز تصميمي كه در دست داريم كاملا سياه و سفيد و مشخص نيست و هنوز نمي توانيم پرونده را ببنديم. هنوز در اين مورد سئوالاتي مطرح است و تحقيق در اين مورد ادامه خواهد يافت. ف . ا: مي گوييم اما در ايران از گزارش آقاي البرادعي به اعضاي هيات مديره در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران استقبال نشد و عده اي اين گزارش را مايوس كننده ارزيابي كردند. اين افراد به ويژه كساني هستند كه مي گويند ايران با آژانس همكاري گسترده اي كرده است. شما در اين مورد چه مي گوييد؟ مليسا فلمينگ: فعاليت هاي ما در ايران با همكاري مسئولان ايراني همراه بوده، اما در گزارش آقاي البرادعي او خواستار همكاري بيشتر و شفافيت هرچه تمامتر ايران شده است. اين شفافيت به معني دستيابي آژانس به افراد و اسناد و محل هايي است كه بتوان از طريق آن ابهام ها را بر طرف كرد. ف . ا: مي گوييم منظورتان از افرادي كه سازمان بين المللي انرژي اتمي خواستار دسترسي به آنها است چه كساني هستند؟ مليسا فلمينگ: منظورم هر كسي است كه بتواند اطلاعاتي در مورد علامت سئوال ها به ويژه پيرامون سانتريفيوژ يا دستگاه هاي گريز از مركز ويژه غني سازي اورانيوم و به ويژه برنامه دستگاه هاي گريز از مركز P1 و P2 در اختيار آژانس قرار دهد.
XS
SM
MD
LG