لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۹:۰۱

سخنان رئيس جمهوري اسلامي منتج از ديدگاه ايدئولوژيك 25 سال پيش است: دكتر محمدرضا جليلي


(rm) صدا | [ 5:42 mins ]
واكنش ها به سخنان رئيس جمهوري اسلامي داير بر نابودي اسرائيل همچنان ادامه دارد. از دبيركل سازمان ملل متحد گرفته تا كشورهاي غربي و همسايگان ايران، هريك به نوعي آن سخنان را مورد انتقاد قرار داده و بعضا نامسئولانه خواندند. دكتر محمدرضا جليلي كارشناس مسائل ايران در سوئيس در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: حرف هايي كه آقاي احمدي نژاد زده، كاملا وابسته است به ديدگاه ايدئولوژيك ايشان و همان حرفهايي است كه 25 سال پيش خميني مي زد، البته در شرايط كاملا متفاوت وضع منطقه و دنيا و فراموش مي كند كه رئيس جمهوري هستند و براي كشور مشكلات بين المللي ايجاد مي كند كه كرده. دكتر جليلي مي گويد: ايشان حتي توجه نمي كند به منافع ملي ايران، در مذاكرات هسته اي وضعش دشوارتر شود، ممكن است تحريم هايي عليه ايران صورت گيرد و اصلا مقامات كشورهاي مثلا اروپايي در شرايط فعلي حاضر نخواهند شد در جلسه اي شركت كنند كه آقاي احمدي نژاد يا نمايندگانش حضور داشته باشد. واكنش ها به سخنان محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي داير بر نابودي اسرائيل همچنان ادامه دارد. از دبيركل سازمان ملل متحد گرفته تا كشورهاي غربي و همسايگان ايران، هريك به نوعي آن سخنان را مورد انتقاد قرار داده و بعضا نامسئولانه خواندند. حتي صائب عريقات مقام بلندپايه فلسطيني نيز گفت: به جاي تكيه بر نابودي اسرائيل، بهتر است بر ايجاد كشور مستقل فلسطيني پافشاري شود. مريم احمدي از راديو فردا مصاحبه اي دارد در اين باره با دكتر محمدرضا جليلي كارشناس مسائل ايران در سوئيس. مريم احمدي (راديو فردا): آقاي جليلي رسانه هاي خارجي و برخي شخصيت ها و صاحبنظران، حرف هاي آقاي احمدي نژاد را در مورد اسرائيل ناشي از بي تجربگي او دانستند. برخي رسانه ها هم اين مساله را به صورت يك سئوال مطرح كردند كه حرف هاي رئيس جمهوري آيا هدف هاي داخلي را دنبال مي كند يا اشاره اي از تغيير در سياست خارجي است. روز جمعه به نظر مي رسيد كه برخي مقامات ايراني قصد دارند حرف هاي آقاي احمدي نژاد را تعديل كنند و درواقع بگويند سياست خارجي ايران تغيير نكرده. البته شايد اين موضوع يك عامل موثر در بحث ما نباشد، اما ظاهرا سخنراني آقاي احمدي نژاد در جلسه روز چهارشنبه «جهان بدون صهيونيسم» لغو شده بوده، اما آقاي احمدي نژاد بطور غيرمترقبه در جلسه حاضر مي شود. با تمام اين تفاسير آيا آقاي احمدي نژاد كه به نظر مي رسيد بعد از سخنرانيش در سازمان ملل به شكلي از سياست خارجي عب رانده شده، حالا خواسته ابتكار عمل را به دست بگيرد؟ دكتر محمدرضا جليلي: اين احتمالش است كه ايشان خواسته باشد ابتكار عمل را مجددا به دست گيرد ولي به طور كلي اگر به شخصيت ايشان و به نظرات ايشان توجه كنيم، حرف هايي كه ايشان چهارشنبه زده و امروز هم تاييد كرده، كاملا وابسته است به ديدگاه ايدئولوژيك آقاي احمدي نژاد و تغيير عمده اي در ديدگاهش ندارد. همان حرفهايي است كه 25 سال پيش خميني مي زد، آنها را تكرار مي كند به عنوان كسي كه كاملا وابسته به همين نظراتي است كه در ابتداي انقلاب مطرح شده بود و بنابراين پيرو همان خط سياست خارجي انقلابي است، البته در شرايط كاملا متفاوت وضع منطقه و دنيا و ايشان فقط فراموش مي كنند كه رئيس جمهوري هستند و در يك ميتينگ انتخاباتي شركت نمي كنند و به عنوان رئيس جمهوري يك كشور وقتي همچين حرفي را مي زنند براي كشور مشكلات بين المللي ايجاد مي كند و كرده. بنابراين ما مي بينيم كه يك مقداري ايشان مي خواهد به اين وسيله در سطح بين المللي نظراتش را تحميل كند و ممكن هم هست كه برنامه هايي را هم دارد در سطح داخلي. م . ا: آقاي جليلي با توجه به تغييراتي كه گفتيد جهان در مقايسه با 25 سال پيش كرده و بخصوص مساله برنامه هاي هسته اي ايران و فشارهايي كه روي ايران هست و از طرف ديگر مذاكراتي كه الان فلسطيني ها با اسرائيلي ها دارند، آيا اين تغييرات اگر كسي اگرچه به عنوان رئيس جمهور، چه به عنوان يك فرد عادي بخواهد صحبت كند، ممكن است اين واقعيت ها از چشمش دور بماند؟ دكتر محمدرضا جليلي: وقتي شما يك ايدئولوگ هستيد و تمام رفتار و گفتارتان در چارچوب يك ديدگاه خاصي قرار گرفته، ممكن است واقعيت هاي اطراف را متوجه نشويد و مطالبي را عنوان كنيد كه با واقعيت تطبيق نمي كند. اين يك مساله است كه به نظر من در آقاي احمدي نژاد وجود دارد، ولي مساله ديگري كه مهمتر از آن است، ايشان حتي توجه نمي كنند به منافع ملي ايران. براي اين كه گفتن همچين سخناني براي ايران خيلي ممكن است گران تمام شود. هم در مذاكرات هسته اي وضعش دشوارتر شود و هم بعضا ممكن است تحريم هايي عليه ايران صورت گيرد و به طور كلي اصلا مقامات كشورهاي مثلا اروپايي در شرايط فعلي با همچين گفته هايي حتي حاضر نيستند كه در جلسه اي شركت كنند كه يا خود آقاي احمدي نژاد حضور داشته باشد يا نمايندگان ايشان. بنابراين اين مسائل ايران را در سطح بين المللي منزوي مي كند و بدون شك براي منافع ايران خيلي خطرناك است. م . ا: اين روزها سوريه به شدت زير فشار بود با دو گزارش. يكي گزارش آقاي لارسن و يكي گزارش سازمان ملل درباره ترور رفيق حريري. اين بحث ها ظاهرا يك مقدار از فشار را روي سوريه كم كرده. نظر شما در اين رابطه چيست. دكتر محمدرضا جليلي: اين مساله ممكن است فشار را از سوريه كم كند، ولي به طور كلي اگر خبرها درست باشد، روز چهارشنبه كه اين مطالب را ايشان عنوان كردند، زماني بود كه خود سفير سوريه هم در اين جلسه حضور داشت و بدون شك آقاي احمدي نژاد هدفي هم دارد و آن اين است كه بتواند تمام كساني كه در سوريه يا ديگر كشورهاي عرب تندرو هستند و مخالف مذاكرات با اسرائيل هستند، اينها را دور خودشان جمع كنند و يك قطب جديدي از مخالفين طرح ها و مذاكراتي باشد كه بين اسرائيلي ها و فلسطيني ها وجود دارد.
XS
SM
MD
LG