لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۳۰

دادگاه اروپائي حقوق بشر آلمان را به دليل عدم رعايت حقوق شاهزاده کارولين موناکو در زندگي شخصي خود محکوم کرد


(rm) صدا | [ 3:35 mins ]
دادگاه اروپائي حقوق بشر، آلمان را به دليل عدم رعايت حقوق شاهزاده کارولين موناکو در زندگي شخصي خود محکوم کرد. ماتياس پرينز وکيل مدافع آلماني شاهزاده موناکو از حکم صادره بنفع موکل خود ابراز شادماني کرد و گفت با توجه به صدور اين حکم، قوانين آلمان در اين زمينه به قوانين فرانسه که بيشتر پشتيبان احترام به زندگي خصوصي افراد است، نزديک شده است. خانم پرينز گفت عکس هاي رسمي موکل وي براي انتشار آزاد است، اما آنهائي که مربوط به زندگي خصوصي شاهزاده کارولين است، حتي اگر در فضاي خارج گرفته شده باشد نمي تواند بدون موافقت وي انتشار يابد. اين راًي اگر طي سه ماه آينده از سوي دولت آلمان با مخالفتي روبرو نشود و در نتيجه به دادگاه تجديد نظر ارسال نگردد، قطعي خواهد بود. تارا عاطفي (راديوفردا): دادگاه اروپائي حقوق بشر مي گويد در يک جامعه دموکراتيک، بحث در باره مسائلي که مورد توجه و دلبستگي عمومي است، ضروري بنظر مي رسد، اما در عين حال شناسائي حق احترام به زندگي خصوصي افراد که در چهار چوب حقوق بشر قرار مي گيرد نيز بايد محترم شمرده شود. پريچهر فرزام (راديوفردا): دادگاه اروپائي حقوق بشر، آلمان را به دليل عدم رعايت حقوق شاهزاده کارولين موناکو در زندگي شخصي خود محکوم کرد. هفت قاضي دادگاه اروپائي که به دادخواست شاهزاده موناکو رسيدگي مي کردند، چنين نظر دادند که نظام قضائي آلمان در شناسائي اين حق کوتاهي کرده است زيرا چاپ برخي از عکسهاي شاهزاده کارولين و خانواده وي را از زندگي روزانه اش ممنوع نکرده است. ماتياس پرينز وکيل مدافع آلماني شاهزاده موناکو از حکم صادره بنفع موکل خود ابراز شادماني کرد و گفت با توجه به صدور اين حکم، قوانين آلمان در اين زمينه به قوانين فرانسه که بيشتر پشتيبان احترام به زندگي خصوصي افراد است، نزديک شده است. خانم پرينز گفت عکس هاي رسمي موکل وي براي انتشار آزاد است، اما آنهائي که مربوط به زندگي خصوصي شاهزاده کارولين است، حتي اگر در فضاي خارج گرفته شده باشد نمي تواند بدون موافقت وي انتشار يابد. شاهزاده موناکو که پس از آخرين ازدواجش با شاهزاده هانور لقب کارولين دو هانور را بدست آورد، يازده سال است ميخواهد از چاپ دوباره عکسهايش در رسانه هاي آلماني بوردا و هاينريش بوئر ممانعت بعمل آورد. اين عکسها به سالهاي قبل زندگي وي بر مي گردد. درخواست کارولين موناکو در اين مورد در دادگاه محلي و دادگاه تجديد نظر هامبورگ، دادگاه فدرال قضائي و دادگاه فدرال وابسته به قانون اساسي آلمان که بيشتر يک طرفه به مساله نگاه کرده بود، رد شد. محدوده قضائي آلمان در باره درخواست کارولين موناکو مطلب را چنين تفسير کرد: شخصيت هائي که در صحنه تاريخ معاصر هستند، بايد در مورد چنين انتشاراتي از خود تحمل و بردباري بيشتري نشان دهند. برداشت نهادهاي قضائي آلمان در مورد شناسائي حقوق زندگي شخصي کارولين اين بود که اين حقوق در خارج از محدوده اقامت وي نمي تواند حمايت شود و يا در حقيقت حقوق زندگي خصوصي فقط در يک محدوده فضائي بسته محترم شمرده مي شود. در دادگاه اروپائي حقوق بشر، دولت آلمان از اين مساله چنين دفاع کرد که نظام قضائي اين کشور تعادل عادلانه اي را ميان حق احترام به زندگي شخصي افراد و آزادي مطبوعات پايه ريزي کرده است اما، اظهار نظر دادگاه در مورد درخواست شاهزاده کارولين اين بود که هر چند خانواده سلطنتي موناکو در بسياري از مواقع نقش معرف اين شاهزاده نشين را بر عهده دارند، اما اين خانواده هيچ عملکردي را در دولت و يا يکي از نهادهاي موناکو انجام نمي دهند. در نتيجه چاپ اين عکسها تنها جهت ارضاي کنجکاوي برخي از مردم در باره جزئيات زندگي شخصي کارولين موناکوست. اين راًي اگر طي سه ماه آينده از سوي دولت آلمان با مخالفتي روبرو نشود و در نتيجه به دادگاه تجديد نظر ارسال نگردد، قطعي خواهد بود.
XS
SM
MD
LG