لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ تهران ۰۲:۴۷

تغيير شعار حزب دمکرات کردستان ايران به «تشکيل حکومت فدرالي در ايران» در سيزدهمين کنگره حزب


(rm) صدا | [ 23:39 mins ]
حزب دمکرات کردستان ايران سيزدهمين کنگره خود را چندي پيش برگزار کرد. در اين کنگره شعار استراتژيک حزب دمکرات، دموکراسي براي ايران و خودمختاري براي کردستان که سالها شعار مرکزي اين حزب بود تغيير کرد و مساله تشکيل حکومت فدرالي در ايران در اين کنگره تصويب و به عنوان شعار مرکزي حزب دمکرات تعيين شد. در ميزگرد امشب دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا آقايان مصطفي هجري، دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران، دکتر پرويز ورجاوند، عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران، و آقاي صدر اشرافي در اين باره به بحث و اظهر نظر مي پردازند. حزب دمکرات کردستان ايران سيزدهمين کنگره خود را چندي پيش برگزار کرد. در اين کنگره شعار استراتژيک حزب دمکرات، دموکراسي براي ايران و خودمختاري براي کردستان که سالها شعار مرکزي اين حزب بود تغيير کرد و مساله تشکيل حکومت فدرالي در ايران در اين کنگره تصويب و به عنوان شعار مرکزي حزب دمکرات تعيين شد. مصطفي هجري (دبيرکل حزب دمکرات کردستان ايران): تحولات جهاني در رابطه با مسائل ملي و حقوق مليتها به خصوص بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بنيانگذاري حکومتهاي ملي بر روي خرابه هاي اتحاد جماهير شوروي و همچنين تغييراتي که در منطقه وجود دارد، به خصوص تغييرات اساسي که در ايران مشاهده مي شود، از نظر ارتقاي سطح آگاهي مليتهاي ايراني و آگاهي آنها به حقوقشان و اعتراضات مردم به ستمهاي ملي که در طول سالهاي متمادي زير سايه حکومت جمهوري اسلامي بر آنها رفته و مردم خواستار حقوق مساوي هستند و تامين حقوق ملي خودشان هستند، همه اين مسائل ما را به اين انديشه واداشت که در رابطه با تغيير شعار استراتژيک حزبمان مطالعه کنيم و به اين نتيجه رسيديم که موقع آن رسيده که يک گام به پيش برداريم و درواقع فدراليسم را براي ايران شعار استراتژيک قرار دهيم. پرويز ورجاوند (عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران): مساله اي که مطرح شده در ابعاد مختلف قابل بحث است و مهم اين است که به هيچ وجه پديده مساله قوميتها و موضع گيري قوميتها در ايران تا قبل از نقش قدرتهاي خارجي هيچگاه در ايران به عنوان يک مساله مطرح نبود. ملت ايران، يک ملت يکپارچه است، اين ملت مليتها نيست، مردم عزيز گرانقدر کرد در اين سرزمين، ايراني تر از بخشهاي ديگر ايران هستند، بنابراين يک ملت و مليت جدا نيستند، عزيزاني هستند که بنيانگذاري عظمت يک سلسله توانمندي چون مادها به اين مردم برمي گردد. اما اينکه طرح مساله فدراليسم با توجه به شرايط مکاني و اوضاع سياسي چگونه است، من بايد بگويم که به هيچ وجه در شرايط کنوني طرح اين مساله نه تنها به سود منافع کلان ملي براي همه مردم ايران نيست، که براي عزيزان کرد اين سرزمين هم اين يک مساله اي است که به مقدار فراوان مي تواند مشکل آفرين باشد. و در اين زمان که توطئه هاي گسترده اي مطرح است، هيچ پديده اي نمي تواند ايران را از شرايط نامناسب کنوني و بحران داخلي و خارجيش نجات دهد، جز در قالب يک همبستگي کلان ملي براي اين که بشود در برابر ساختاري که سلطه گرانه با کل جامعه ايران برخورد مي کند بشود برخورد معقول داشت و در مسير استقرار مردم سالاري گام برداشت. صدر اشرافي: با عرض تبريک خدمت آقاي دکتر مصطفي هجري. به نسل سوم حزب دمکرات که روي کار آمده من تبريک مي گويم از دو نظر. اول از اين نظر که حزب دمکرات کردستان از صورت شعار منطقه اي فراتر رفته و شعار فدراليسم را که يک شعار سراسري است مطرح کردند. در ايران 71 زبان و لهجه وجود دارد و متاسفانه سياستي که از دوران پهلوي تا امروز براي حفظ منافع غربيها در ايران به وجود آمد، دعواي ديني ما در ايران داشتيم، دعواي زبان نداشتيم که اين را هم آوردند و ايرانيها را از نظر داخلي هم با وجود اين که اين تعارفات را مي کنند آقاي ورجاوند، ولي زبان کردها را تا حالا بريده اند با اين تعارفات به عنوان ايرانيان اصيل. همه ايرانيهايي که در ايران ساکنند اصيلند. آنهايي که خائن ملي و ديکتاتورند، آنها خيانت ملي انجام مي دهند، خواه کشور را بفروشند، خواه مانع آزادي در ايران بشوند . همچنان که ما نمي توانيم به خانمها بگوييم صبر کنيد ايران دموکراسي بشود، بعدا شما حقتان را بخواهيد، عينا به تمام اين مليتهاي ايراني هم ما الان نمي توانيم بگوييم شما صبر کنيد تا اينکه دموکراسي آقاي ورجاوند بيايد، آنوقت به حقتان مي رسيد. مصطفي هجري: مساله ما اين نيست که آمريکا وارد منطقه شده و بحث فدراليسم يا حقوق ملي را بوجود مي آورد. مساله ما، مساله داخل ايران است، مردم کرد داخل ايران و ساير مليتهايي که ترکيب جمعيتي ايران را به وجود مي آورند. اينها حقوقشان پايمال شده هم در زمان سلطنت شاهنشاهي و هم در زمان جمهوري اسلامي. برعکس نظرات آقاي ورجاوند ادامه اين سياستهايي که تا کنون جمهوري اسلامي ايران در پيش گرفته در رابطه با حقوق ملي ملتهاي ايراني، اين روش و اين سياست است که خطري براي تماميت عرضي و تضييع ايران به وجود مي آورد، نه به رسميت شناختن حقوق رسمي آنها . پرويز ورجاوند: داستان جوامع کرد در کشورهاي عراق، سوريه و ترکيه يک مساله کاملا متفاوتي است با آنچه که در ايران وجود دارد. بحث من در اين است که براي اين که اين ساختاري که امروز براي اکثريت مردم ايران مسائل بنياديني را به وجود آورده و نارضايتي گسترده را مطرح کرده است، در اين نمي تواند دگرگونيهايي به وجود آيد در مسير ايجاد يک فضاي باز براي جامعه و براي ملت ايران که در آن فضاي باز فرصت رشد را براي همه مردم اين سرزمين به وجود بياورد. امروز عزيزان کرد نگراني که دارند عبارت از اين است که به طور مثال زبان کردي چرا فرضا در مدارس تدريس نمي شود. اين در شرايطي است که يادتان نرود امروز حول و حوش 25 نوآموزان اين مملکت نمي توانند زبان ملي و رسمي کشور را بخوانند و به مدرسه بروند. بحث من در اين است که ما با طرح اين مسائل در شرايط کنوني امکاناتي را بيش از گذشته به دست حاکميت مي دهيم براي اينکه فضاي بسته تري را بر جامعه ايران حاکم کند که اجازه ندهد که کوچکترين موضعگيري و نقد و اعتراضي در اين جامعه مطرح شود. که مي تواند به شدت براي ايران فاجعه آميز باشد. صدر اشرافي: اين خواست عمومي مليتهاي مختلف ايران است. ما بايد صورت مساله را عوض کنيم. ما از حکومت متمرکز آنطوري که آقاي ورجاوند بيان مي کنند دولت قدرتمند ملي، دولت قدرتمند ملي نتيجه دولت فدرال مشترکي است که از اشتراک همه اين مليتهاي ايراني دولت متمرکز ملي را درست مي کند که حقوقش مشخص است. من به نظرم مي رسد ايشان مساله فدرال را با تجزيه طلبي يکي مي گيرند. حکومت فدرال نوعي از سازماندهي اجتماعي است که در آن مردمان گوناگون حتي يک زبان مانند آلمان، اينها بتوانند خودشان را اداره کنند، دسته جمعي هم جمع بشوند و حکومت متمرکز، دولت مختلطشان را بسازند، مجلس مختلطشان را بسازند و آنجا را اداره کنند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG