لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۹:۱۹

سرپرست انتظامات کوي دانشگاه تهران و يک عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران امروز محاکمه شدند


(rm) صدا | [ 5:10 mins ]
ايوب کارگر، سرپرست انتظامات کوي دانشگاه تهران در زمان ناآرامي هاي کوي دانشگاه که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي دستگير شد، امروز در دادگاه انقلاب محاکمه شد. محمدعلي دادخواه، وکيل آقاي کارگر، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد به دليل تناقض هايي را که در متن کيفرخواست وجود داشت او درخواست برائت موکلش را کرده که دادگاه انقلاب ظرف 20 روز آينده حکم خود را اعلام خواهد کرد. از سوي ديگر جلسه محاکمه امين بزرگيان، از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران که حدود 80 روز در بازداشت به سر برده است نيز امروز برگزار شد. اتهام او نيز اقدام عليه امنيت کشور بوده است. آقاي دادخواه در اين باره نيز مي گويد که تصور مراحل بدوي رسيدگي اين بوده که ايشان را در حين ارتکاب گرفته اند در صورتي که ايشان يک اخطار برايش آمده و خودش به دادگاه مراجعه کرده است، به همين دليل تدوين و تنظيم کيفرخواست چون مبتني بر واقعيات امر نبوده نمي تواند چندان نشانگر يک حقيقت در خصوص آقاي بزرگيان باشد، و به همين علت قرار شد که از کميته انضباطي سئوال کنند و دادگاه تجديد شد. نازي عظيما (راديوفردا): ايوب کارگر، سرپرست انتظامات کوي دانشگاه تهران در زمان ناآرامي هاي کوي دانشگاه که به اتهام اقدام عليه امنيت ملي دستگير شده، امروز در دادگاه انقلاب محاکمه شد. به گفته وکيل او محمدعلي دادخواه به دليل تناقض هايي را که در متن کيفرخواست وجود داشت او درخواست برائت موکلش را کرده که دادگاه انقلاب ظرف 20 روز آينده حکم خود را اعلام خواهد کرد. از سوي ديگر جلسه محاکمه امين بزرگيان، از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران که حدود 80 روز در بازداشت به سر برده است نيز امروز برگزار شد. اتهام او نيز اقدام عليه امنيت کشور بوده است. محمدعلي دادخواه، وکيل اين دو تن که امروز در دادگاه حاضر بوده در گفتگو با فرين عاصمي به جزئيات جلسه دادگاه مي پردازد و مي گويد که مبناي اتهام ايوب کارگر اقدام عليه امنيت کشور بوده است. محمد علي دادخواه (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): اصولا مبناي احضار آقاي ايوب کارگر، رئيس انتظامات کوي دانشگاه بر اين استوار شده بود که ايشان اقدام عليه امنيت کشور کرده است. اما در متن کيفرخواست مندرج بود که ايشان همکاري نکرده است. يعني دقيقا مورد نظرشان يک ترک فعل بود و نهايتا ترک فعل مي دانيم که با عنايت به تعريفي که قانون ما در موضع بيان از جرم سياسي کرده گفته اقدام عليه امنيت کشور، نهايتا اين عدم اقدام است و چون اقدام نياز به يک فعل مثبت است نهايتا عدم و ترک فعل را نمي توانيم اقدام تلقي کنيم. يعني نگرش قانونگذار ما در خصوص جرايم امنيتي اين طور بوده. بر اين مبادي ما اين موضوع را به دادگاه اعلام کرديم، مضافا بر اين که در همان اعوان به ايشان اعلام شده بود که اصولا هيچ اقدامي نکند و امنيت کوي دانشگاه در اختيار نيروي انتظامي تهران باشد. پس نهايتا مي بينيم که ايشان اختياري هم نداشته و حق و تکليف دو روي يک سکه است. کسي که اختياري ندارد چگونه مي توانيم او را مکلف بکنيم که اقداماتي هم کرده باشد ؟ از همه اين ها گذشته اصل بر اين است که تفسير به نفع متهم صورت بگيرد و سهل انگاري و تسامح در زمره مواردي است که دادگاه اداري بايد به آن رسيدگي کند و در زمره وظايف دادگاه انقلاب نيست. بعد از همه اين موارد، نيروي انتظامي تهران مفصلا از ايشان تقدير کرده و تقدير با ايشان را در موضع اتهام نشاندن تعارض دارد. لذا ما فکر مي کنيم گزارشي که درخصوص ايشان داده است خلاف واقع بوده است و برائت ايشان را از دادگاه خواستم که فکر مي کنم دادگاه هم بر اين مبادي صدور حکم بکند. فرين عاصمي (راديوفردا): آقاي دادخواه کي قرار است که دادگاه حکمش را اعلام بکند؟ محمد علي دادخواه : حداکثر ظرف 20 روز آينده دادگاه نظرش را اعلام خواهد کرد. ف.ع.: افراد ديگري که در پرونده گويا دانشگاه تهران درگير بودند سرنوشتشان چه شد؟ محمد علي دادخواه : برخي از دانشجويان را که به اصطلاح کميته انضباطي رفتند متاسفانه مواجه با يک حکم هاي بسيار شديد شديم. حتي يکي از اين ها را تقاضاي اخراجش را از دانشگاه کرده بودند و اخراج بلافاصله شان را از کوي دانشگاه کميته انضباطي خواسته بود. برخي از اين ها را هنوز در به اصطلاح طول پاسخ کميته انضباطي هستيم اما نهايتا ما اميدواريم که به نحوي اين موارد فيصله پيدا کند که دانشجو ها، هيچ کدامشان تقريبا نمي توانيم ما سوء نيتشان را احراز کنيم کار و زندگي شان و درس خواندنشان که بزرگترين سرمايه براي خودشان و ملت محسوب مي شود بپردازيم. ف.ع.: آقاي دادخواه امروز دادگاه امير بزرگيان بوده، مي شود درباره آقاي بزرگيان توضيح بدهيد جرمشان چه بوده و در دادگاه چه گذشت؟ محمد علي دادخواه : دانشجوي بسيار شايسته و برجسته اي است. به اتهام اقدام عليه امنيت کشور محاکمه شده و به دادگاه احضار شده بود. مضافا بر اين که يک اشتباهي در پرونده مشاهده مي شود و تصور مراحل بدوي رسيدگي اين بوده که ايشان را در حين ارتکاب گرفته اند در صورتي که ايشان يک اخطار برايش آمده و خودش به دادگاه مراجعه کرده. بر اين مبادي ما فکر مي کنيم که تدوين و تنظيم کيفرخواست، چون مبتني بر واقعيات امر نبوده نمي تواند چندان نشانگر يک حقيقت در خصوص آقاي بزرگيان باشد. به همين علت قرار شد که از کميته انضباطي يک سئوالي بکنند و دادگاه تجديد شد.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG