لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۰۵

مخالفت رئيس حكومت سوريه با تشکيل دولت مستقل کردنشين در شمال عراق


(rm) صدا |
رئيس حكومت سوريه درمصاحبه اي با يک شبکه تلويزيوني که روز دوشنبه درآنکارا پخش شد، با هرگونه کوششي درجهت تجزيه عراق وبه ويژه تاسيس يک کشورمستقل کرد نشين درشمال عراق مخالفت کرد. علي سجادي (راديوفردا): بشاراسد، رئيس جمهوري سوريه درآستانه ديدارتاريخي خود ازترکيه که نخستين ديدار يک رئيس جمهوري سوريه ازآن کشور در 58 سال گذشته است، درمصاحبه اي با شبکه تلويزيوني ترک زبان سي ان ان گفت: ما نه تنها مخالف تاسيس يک کشورکرد درعراق هستيم، بلکه مخالف هرگونه اقدامي عليه تماميت ارضي اين کشورهستيم. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيمي ازکردهاي جهان درترکيه زندگي مي کنند. تعداد کردها که داراي نژاد مشخصي هستند، به 25 تا 35 ميليون نفر بالغ مي شود ودرمنطقه اي کوهستاني که درکشورهاي ترکيه، سوريه، عراق وايران امتداد مي يابد، به سرمي برند. آقاي اسد گفت آينده عراق به آينده همگي ما بستگي دارد. به همين جهت، تجزيه عراق خط سرخ نگران کننده اي نه تنها براي سوريه وترکيه، وبلکه براي کليه کشورهاي منطقه است. اقليت کرد عراق که تعداد آن به چهارتا پنج ميليون نفرتخمين زده مي شود، به شدت مورد سرکوبي رژيم صدام حسين قرارداشت، اما رهبران کرد که به دنبال حمله به عراق به رهبري آمريکا وتشکيل شوراي حکومتي عراق به عضويت اين شورا درآمده اند، خواستارخود مختاري هستند. عدنان پاچه چي رئيس کنوني شوراي حکومتي 25 نفره عراق روزشنبه ازکردهاي اين کشورخواست صبر وبردباري به خرج دهند وگفت: ما به طوراصولي پذيرفته ايم که نظامي فدرال درعراق برقرار باشد، اما نظام هاي مختلفي ازکشورفدرال درجهان وجود دارد ومن درحال حاضر نمي توانم به شما بگويم سرانجام چگونه نظامي درعراق برقرارخواهد شد. آقاي پاچه چي که يک عرب اهل تسنن است، درمصاحبه اي با تلويزيون عراق گفت: وضعيت منطقه کرد نشين شمال عراق، درقانون اساسي جديد عراق تعيين خواهد شد که پيش نويس آن را هياتي که اعضاي آن آزادانه انتخاب خواهند شد، تدوين خواهد کرد. با اين حال آقاي پاچه چي گفت چنين هياتي تا زودترازماه مارس سال 2005 تعيين نخواهد شد. رئيس جمهوري سوريه درپاسخ به اين سئوال که آيا کشوراو نگران خواست هاي کردهاي سوريه درمورد دست يافتن به مختاري واحتمالا استقلال است يا نه، به شبکه تلويزيوني ترک زبان سي ان ان گفت، البته که همين طوراست. به گزارش خبرگزاري فرانسه، يک تا يک ميليون و نيم کرد درسوريه، 6 تا 8 ميليون کرد درايران و13 تا 19 ميليون کرد درترکيه به سرمي برند. ديپلمات هاي مقيم آنکارا، ديدارسه روزه رئيس جمهوري سوريه از ترکيه را که عضو پيمان ناتو و دوست اسرائيل، دشمن سوريه است، ديداري کاملا نمادين درمورد اين دوکشور توصيف کرده اند که کمترازشش سال پيش به خاطر پناهنده شدن عبد الله اوجالان رهبر کردهاي جدائي خواه ترکيه درسوريه، درآستانه جنگ با يکديگرقرارگرفتند. سوريه وترکيه روز17 دسامبرگذشته يک قرارداد امنيتي امضا کردند که سوريه به موجب آن 22 ترک را که مظنون به دست داشتن دربمب گذاري هاي انتحاري ماه نوامبرگذشته در استانبول بودند، به ترکيه تحويل داد. دراين بمب گذاري ها 62 نفرکشته وصدها نفرمجروح شدند. قرار است درجريان ديدارآقاي اسد ازترکيه، دوقرارداد درزمينه مبادلات بازرگاني وسرمايه گذاري بين دوکشورامضا شود. مبادلات بازرگاني سوريه وترکيه سال گذشته به حدود يک ميليارد دلاربالغ گرديد. بشار اسد، رئيس حكومت سوريه در مصاحبه با شبکه تلويزيوني ترک زبان CNN، با هر گونه کوششي جهت تجزيه عراق و بويژه تشکيل دولتي مستقل کردنشين در شمال عراق مخالفت کرد. بشار اسد که عازم ديدار از ترکيه است، ضمن اعلام اين مساله که آينده عراق به آينده همه کشورهاي منطقه بستگي دارد، نگرانيش را از تجزيه عراق اعلام کرد. کردهاي عراق که بالغ بر 4 تا 5 ميليون مي شوند، خواستار خودمختاري هستند. به گزارش خبرگزاري فرانسه نيمي از کردهاي جهان در ترکيه زندگي مي کنند. عدنان پاچه چي از اعضاي شوراي حکومتي عراق اعلام کرده است که وضعيت منطقه کرد نشين شمال عراق در قانون اساسي عراق تعيين خواهد شد.
XS
SM
MD
LG