لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۰

رديابي تشعشعات اتمي ازانبار اجاره اي ساختماني درشهرلاس وگاس


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): دو روزپيش ازآغازسال نومسيحي، کارشناسان اتمي وزارت انرژي آمريکا موفق به رديابي تشعشعاتي شدند که ازانبار اجاره اي يک ساختمان درشهرلاس وگاس پخش مي شد. موضوع به اطلاع کاخ سفيد رسيد و ماموران اداره آگاهي فدرال آمريکا، اف بي آي، منطقه را درمحاصره گرفتند. دانشمندان با ارسال يک روبات يا آدم آهني به داخل ساختمان، يک کيسه حاوي يک کپسول ضد زنگ راديوم که براي درمان سرطان به کارمي رود، به دست آوردند ومرد بي خانماني که کليدي براي ماموران فراهم آورد تا وارد انبار شوند، گفت چند سال پيش نيزچنين کپسولي را درهمين محل پيدا کرده بود. مقامات مربوطه درپايان ماجرا نفسي از روي راحتي برآوردند. به گفته سه تن ازمقامهاي دولتي آمريکا که نخواستند نامشان فاش شود، کارشناسان اتمي آمريکا ماه گذشته براي رد گيري وپيدا کردن تشعشعات بمبي که ازآن به عنوان بمب کثيف ياد مي شود و همچنين سايرسلاح هائي که ممکن است مورد استفاده تروريست ها قرارگيرد، با به کاربردن تجهيزات بسياري حساسي که درکيف دستي خود مخفي کرده بودند، به طور مخفيانه فعاليت هائي را درشهرهاي عمده آمريکا آغازکردند. يکي ازاين مقامات گفت واقعه لاس وگاس تاکنون تنها واقعه اي بوده است که درجريان آن تشعشعاتي درسطح نگران کننده ديده شده است. هيات هاي واکنش به وقايع اتمي وابسته به وزارت انرژي آمريکا روز21 دسامبرگذشته بلافاصله پس ازآن که وضعيت هشدار تروريستي آمريکا به وضعيت نارنجي تغيير يافت، براي رد يابي تشعشعات مورد نظربه شهرهاي لاس وگاس، لوس آنجلس، نيويورک و واشنگتن اعزام شدند. اين هيات ها کار خود را به طورشبانه روزي آغازکردند وقراراست هيات هائي به سايرشهرهاي آمريکا نيزاعزام شوند، اما مقامهاي دولتي حاضرنشدند ازاين شهرها نام ببرند. وزارت امنيت داخلي آمريکا نيز دستگاه هائي براي کشف و رد يابي در اختيار پليس قرارداده است تا درشهرهاي شيکاگو، ديترويت، هيوستون، سان دياگو، سان فرانسيسکو وسياتل مورد استفاده قرار گيرند. اين وزارت همچنين روزيکشنبه گذشته دستگاه هاي رد ياب اشعه را براي پليس فراهم آورد تا درجريان گشت زني درمنطقه شوگرباول درشهر نيوارلئان درايالت لوئيزيانا مورد استفاده واقع شوند. سخنگوي اين وزارت روزچهارشنبه گفت هنوزاطلاعات خاصي درمورد وجود بمب کثيف يا توطئه هائي دررابطه با وسائل شيميائي، ميکربي يا اتمي به دست نيامده است. با اين حال مقامات امنيتي نگران آنند شهرهائي که طرح هاي بزرگي در رابطه با مردم دارند، نظيرگردهمائي به مناسبت تعطيلات، ممکن است هدف تروريست ها قرارگيرند. ديويد هي من مدير برنامه امنيت داخلي درمرکزمطالعات استراتژيک وبين المللي که موسسه اي پژوهشي در واشنگتن است، گفت اعزام هيات هاي کارشناسان وزارت انرژي به شهرهاي آمريکا براي تحقيق نسبت به تهديدهائي نامشخص، بيانگريک ماموريت جديد است. برخلاف يک جنگ افزاراتمي، بمب کثيف زنجيره اي ازفعل وانفعال هاي اتمي ايجاد نمي کند وتوليد آن نيز نيازي به اورانيوم يا پلوتونيوم غني شده که به شدت مورد حفاظت قرار دارد وبه دست آوردن آن کاردشواري است، ندارد وبا ايزوتوپ هاي سطح پائين ترمانند آنچه درداروسازي مورد استفاده قرارمي گيرد، قابل توليد است. گفته مي شود شبکه تروريستي القاعده به دنبال دستيابي به بمب کثيف است که به گفته کارشناسان اثرفوق العاده اي درتوليد وحشت درميان مردم دارد، اما احتمالا تلفات عمده اي به بارنمي آورد. دو روزپيش ازآغازسال نومسيحي، کارشناسان اتمي وزارت انرژي آمريکا موفق به رديابي تشعشعاتي شدند که ازانبار اجاره اي يک ساختمان درشهرلاس وگاس پخش مي شد. موضوع به اطلاع کاخ سفيد رسيد و ماموران اداره آگاهي فدرال آمريکا، اف بي آي، منطقه را درمحاصره گرفتند. دانشمندان با ارسال يک روبات يا آدم آهني به داخل ساختمان، يک کيسه حاوي يک کپسول ضد زنگ راديوم که براي درمان سرطان به کارمي رود، به دست آوردند. کارشناسان اتمي آمريکا ماه گذشته براي رد گيري وپيدا کردن تشعشعات بمبي که ازآن به عنوان بمب کثيف ياد مي شود و همچنين سايرسلاح هائي که ممکن است مورد استفاده تروريست ها قرارگيرد، با به کاربردن تجهيزات بسياري حساسي که درکيف دستي خود مخفي کرده بودند، به طور مخفيانه فعاليت هائي را در شهرهاي عمده آمريکا آغازکردند. يکي ازاين مقامات گفت واقعه لاس وگاس تاکنون تنها واقعه اي بوده است که درجريان آن تشعشعاتي درسطح نگران کننده ديده شده است.
XS
SM
MD
LG