لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۳۹

گزارش راديوفردا از نخستين روز همايش اتحاد جمهوريخواهان در برلين: برقراري جمهوري دمكراتيك غيرمذهبي در ايران


(rm) صدا |
همايش اتحاد جمهوريخواهان ايران امروز نيز در برلين پايتخت آلمان به كار خود ادامه مي دهد. اتحاد جمهوريخواهان ايراني حركتي است كه به تازگي در خارج از ايران شكل گرفته است و مي كوشد با گردآوردن چهره هاي شاخص ايرانيان تبعيدي به تدريج زمينه را براي برقراري جمهوري غيرديني يا لائيك يا عرفي در ايران آماده سازد. در اين حال، يكي از شركت كنندگان در اين همايش، به خبرنگار راديوفردا مي گويد اگر هدف جهوريخواهان صرفا قدرت طلبي باشد به جائي نخواهند رسيد. شيرين فاميلي (راديوفردا، برلين): يكي از سخنرانان، دكتر اكبر مهدي، استاد جامعه شناسي در دانشگاه هاي آمريكا بود. وي در مصاحبه با راديوفردا ضمن برشمردن نكات اصلي سخنراني خود بر اهميت جذب متخصصان توسط جنبش جمهوريخواهي تاكيد كرد و گفت: دكتر اكبر مهدي (برلين): فقط كسب قدرت چيزي را حل نمي كند و مشكل جامعه را حل نمي كند و اگر جمهوريخواهان هم مثل ديگران فقط بخواهند صرفا قدرت را به دست گيرند با الگوي جمهوري خواهي اگر نتوانند موفق شوند، در دراز مدت به ديكتاتوري تبديل مي شوند يا اينكه بايد واقعا پاسخگو باشند به نيازهاي جامعه. براي آن بايد برنامه ريزي بشود و جنبش جمهوريخواهي بايد بتواند از الان متخصصين را دور خودش جذب كند و دردهاي جامعه را مشخص كند و براي اينها برنامه ريزي بكند و كادرسازي كند كه فرداي انتقال هر كس نرود برادر و خواهر و عمو و دائي خود را بياورد سر قدرت چنانكه در دوران شاه بود و چنانكه بعد از انقلاب رخ داد. و بالاخره، مسئله بدنه اجتماعي و بدنه جمهوريخواهي و پايگاه جمهوريخواهي در ايران بود كه جمههورخواهي، اين جريان كه از امروز كه تاسيس مي شود، يك جريان برون مرزي است و براي اينكه بتواند دوام بياورد بايد با بدنه اجتماعي خود در جامعه ارتباط ارگانيك برقرار كند و نياز هاي خود را زير چتر خود بياورد و در تمام اشخاص مختلف، كه بتواند از آنها يك نيروي اجتماعي بسازد كه در شرايط مشخص در بازي هاي سياسي آن جامعه وارد بازي بشود، وارد عمل بشود، اگر بخواهد معني داشته باشد، اگر بخواهد يك حزب دفتري باشد كه يك عده بنشينند و براي خود حرف بزنند بيرون از كشور كه اصلا معني نداشت اين كار. ش.ف.: يكي ديگر از سخنرانان همايش اتحاد جمهوريخواهان، دكتر مهدي ممكن از وزراي دولت موقت بعد از انقلاب بود كه اكنون مقيم فرانسه است. از او در باره علت پيوستن به اتحاديه جمهوريخواهان سئوال كردم. دكتر مهدي ممكن (برلين): من به طور كلي در اين جوامع يك قدري به عنوان فردي كه هنوز وفادار است به معتقدات مذهبي هستم، از من خواسته اند كه شركت كنم و شركت كردم براي اينكه به هيچ وجه به خودم اجازه نمي دهم كه بخواهم فاصله بگيرم از همه چيز. من امروز راجع به اين مسئله صحبت كردم كه اين بيماري خط كشي هاي بين خودي و غيرخودي كه خيلي ها هم در اينجا مي گويند اين خط كشي خودي و غير خودي از جامعه جمهوري اسلامي ايران برآمده است كه البته چنين چيزي برآمده ولي اين يك بيماري هميشگي و همه جائي است يعني در همين خارج از كشور هم ديديم كه خانم شيرين عبادي كه آمد جايزه صلح را گرفت و يك جايزه جهاني است يك عده از اين متعصبين قشري، عده كمي در ايران، با او مخالفت كردند، براي اينكه مي خواستند خانم شيرين عبادي هم كه اصرار مي كند كه من يك مسلمانم، مطابق سليقه آنها مسلمان باشد. در خارج از كشور هم ديديم يك عده به عنوان كسان لائيك يا به عنوان كساني كه حتي مكتب ماركسيست را هم لكه دار مي كنند چنين برخورد كردند كه ايشان چون مي گويد من يك زن مسلمان هستم حق نداشت كه جايزه صلح به او تعلق بگيرد. يعني مي بينيم اين خط كشي هاي خودي و غيرخودي در خارج از كشور هم هست. ش.ف.: اولين روز همايش اتحاديه جمهوريخواهان ايران، با تشكيل كميسيون هائي براي تنظيم طرح هاي سياسي و تشكيلاتي اين همايش به پايان رسيد. همايش اتحاد جمهوريخواهان ايران امروز نيز در برلين پايتخت آلمان به كار خود ادامه مي دهد. تشكل نوبنياد و برون مرزي اتحاد جمهوريخواهان ايران تلاش مي كند به تدريج زمينه را براي برقراري جمهوري غيرديني يا لائيك يا عرفي در ايران آماده سازد. دكتر اكبر مهدي، استاد جامعه شناسي در دانشگاه هاي آمريكا در مصاحبه با راديوفردا مي گويد جنبش جمهوريخواهي بايد بتواند از الان متخصصين را دور خودش جذب كند و دردهاي جامعه را مشخص كند و براي اينها برنامه ريزي بكند وي مي افزايد اين جريان برون مرزي بايد با بدنه اجتماعي خود در جامعه ارتباط ارگانيك برقرار كند. دكتر مهدي ممكن از وزراي دولت موقت بعد از انقلاب در مصاحبه با راديوفردا در واكنش به جايزه نوبل صلح خانم شرين عبادي در داخل و خارج از كشور شاهد خط كشي بين خودي و غيرخودي بوديم.
XS
SM
MD
LG