لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۱۳

تركيب ذخاير ارزي ايران در پيامد سقوط دلار در برابر يورو: كاهش قدرت خريد


(rm) صدا |
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): نوسان هاي اخير در روابط ميان پولهاي معتبر بين المللي كه پيامد طبيعي فرسايش دلار آمريكا است در محافل جمهوري اسلامي نيز بازتابي گسترده دارد به ويژه از راه دامن زدن به يك بحث قديمي در باره تركيب ذخاير ارزي ايران. پرسش چنين است: با توجه به آنچه در فضاي پولي بين المللي مي گذرد، ايران بايد محتواي سبد ارزي خود را چگونه انتخاب كند تا از پيامد تكان هاي سخت بركنار بماند؟ «حيات نو اقتصادي» چاپ تهران به نقل از كارشناسان مي نويسد با توجه به وابستگي سبد ارزي ايران به دلار اقتصاد اين كشور در پي تضعيف اسكناس سبز آمريكا و اوج گيري ارزش يورو، دو ميليارد دلار زيان ديده است. ماهنامه اقتصاد ايران چاپ تهران در شماره ديماه 1382 در مقاله زير عنوان به دنبال يك سبد، پيشنهاد مي كند تركيبي از دلار و يورو با درنظر گرفتن مبادلات تجاري ايران و جهان تعيين شود تا در صورت تقويت يك ارز معتبر در برابر ارز معتبر ديگر نوسانات كمتري به اقتصاد كشور تحميل شود. در حال حاضر از مجموعه كل ذخائر ارزي جهان، 64 درصد به دلار، 19 درصد به يورو، 4 و 5 دهم درصد به ين و مابقي به ساير ارز ها نگهداري مي شود. سبد ذخاير ارزي ايران نيز احتمالا همين تركيب را دارد، شايد با نقش بيشتري براي دلار. اقتصاد ايران در برابر تضعيف دلار شكننده تر به نظر مي رسد زيرا سخت وابسته به نفت است و معاملات نفتي بين المللي نيز به دلار انجام مي شود از سوي ديگر با توجه به تنش هاي پايان ناپذير در روابط تهران و واشنگتن، جمهوري اسلامي الزاما مجبور است دلار هاي خود را در مناطق زير پوشش يورو و ين به مصرف برساند و به همين سبب با اوجگيري اين دو پول در برابر دلار آمريكا، بخش قابل ملاحظه اي از قدرت خريد خود را از دست مي دهد. «حيات نو اقتصادي» چاپ تهران به نقل از كارشناسان مي نويسد با توجه به وابستگي سبد ارزي ايران به دلار اقتصاد اين كشور در پي تضعيف اسكناس سبز آمريكا و اوج گيري ارزش يورو، دو ميليارد دلار زيان ديده است. در حال حاضر از مجموعه كل ذخائر ارزي جهان، 64 درصد به دلار، 19 درصد به يورو، 4 و 5 دهم درصد به ين و مابقي به ساير ارز ها نگهداري مي شود. سبد ذخاير ارزي ايران نيز احتمالا همين تركيب را دارد، شايد با نقش بيشتري براي دلار. با اوجگيري اين ين و يورو در برابر دلار آمريكا، اقتصاد ايران بخش قابل ملاحظه اي از قدرت خريد خود را از دست مي دهد.
XS
SM
MD
LG