لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۲۶

تحريم انتخابات مجلس شوراي اسلامي توسط حزب ملت ايران، از ديد يك عضو


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): از شمار احزاب و سازمانهاي سياسي تحمل شده در جمهوري اسلامي هستند تشكلهايي كه انتخابات مجلس هفتم را كاملا تحريم كرده و استدلالهايي در اين زمينه ارائه داده اند و از مردم خواسته اند كه اول اسفند پاي صندوقهاي راي نروند. ماه منير رحيمي (راديو فردا): برخي احزاب و گروههاي سياسي شركت در اين دوره انتخابات را منوط به بدست آوردن پاره اي مطالباتشان دانسته اند، از جمله نيروهاي ملي مذهبي. محمد بسته نگار، در مصاحبه اي با خبرگزاري ايلنا، شرط شركت در اين انتخابات را اول آزادي زندانيان سياسي و مطبوعاتي و دانشجويان خوانده و بويژه از رضا عليجاني، تقي رحماني و هدي صابر نام برده است. و دوم تاييد صلاحيت چهره هايي كه از طيف نيروهاي ملي مذهبي داوطلب كانديداتوري شده اند. به گفته آقاي بسته نگار گويا صلاحيت بسياري از نيروهاي ملي مذهبي رد شده. مثل آقاي كاظميان از مشهد و آقاي كارگشا از اراك. ولي صلاحيت تعدادي از نيروهاي نهضت آزادي از جمله محمد توسلي و ابراهيم يزدي تاييد شده است. به عقيده محمد بسته نگار، همچنين جاي تعجب دارد كه صلاحيت كساني چون خود او و خانمها اعظم و طاهره طالقاني و آقاي قهاري تاييد شده، در صورتي كه اين تاييدها به نظر دشوارتر مي آمده است. اما گروههايي نيز هستند كه به كلي از شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كناره گرفته اند، همچون حزب ملت ايران. اين حزب در بيانيه اي كه به اين مناسبت منتشر كرده براي نمونه آورده است: عملكرد هيات حاكمه در ساليان گذشته، سياهه اي از ناكارآمدي را به نمايش مي گذارد و اصولا به چه راي دهيم، كدام برنامه ميان مدت و بلندمدت، كدام سرمنزل مقصود، به گراني مهارگسيخته، به رواج بي بند و باري، به سقوط ارزشهاي اخلاقي و علمي، به فرار مغزها از ميهن، به نبود آزادي گفتار، به نداشتن استراتژي ملي در ميدان ديپلماسي، به بگير و ببندها، به صاحبان انديشه در بند، به جوانان به جاي پشت ميز مدرسه پشت ميله هاي زندان؟. حزب ملت در جايي از اطلاعيه خود با اشاره به عملكرد شوراي نگهبان و رد صلاحيتهاي داوطلبان بسياري از گروههاي سياسي باور دارد كه تا زماني كه مردم امكان گزينش نمايندگان راستين خود را دور از هرگونه دخالت انتصابي نداشته باشند، مشاركت مردم، شعاري بي درونمايه بيش نيست و شركت در اين انتخابات تنها مشروعيت بخشيدن به مسئولان است. اين حزب ضمن ابراز نااميدي از تجربه نوشته است: آزموده را آزمودن خطا است. بهرام نمازي از اعضاي حزب ملت ايران در مورد شركت نكردن در انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي به راديو فردا مي گويد: بهرام نمازي (از اعضاي حزب ملت ايران): در واقع از سال 1374 تا كنون در هيچ يك از انتخابات شركت نكرديم و از مردم هم خواستيم كه در اين انتخابات شركت نكنند. علت آن تحريفات، تخلفات و حتي به صراحت بگويم دست اندازيهايي است كه در قانون اساسي به حقوق ملت شده و اداره مملكت را به حكومت مطلقه فرضي تبديل كردند. شوراي نگهبان حق نظارت خودش را در صحت انتخابات برده نظارت و دخالت در اجراي انتخابات. در نتيجه همان وضعي پيش آمده كه پيش از انقلاب ما داشتيم، يعني عده اي را از غربال مي گذراندند، مي گفتند حالا هركدام از اينها را انتخاب كنيد، ما مي پذيريم. پس نمايندگان انتخاب شده مردم نيستند، نمايندگان انتصاب شده حكومت خواهند بود. دوم، نتيجه اين مجلسها و نتيجه اين اقدامات دولتهاي ناكارآمد از پس از انقلاب تا كنون را داريم مي بينيم. در انتخابات براي چه مردم شركت كنند؟ آيا حق دخالت در سرنوشت خودشان را دارند؟ آيا نمايندگان منتخب آنها مي توانند آزادانه صحبت كنند؟ خير. اكنون تعداد زيادي از نمايندگاني كه در مجلس هستند، برايشان پرونده تشكيل دادند. آنها را به عنوان متهم به دادگاه احضار كردند، حتي محكومشان كردند به خاطر سخنرانيهايي كه كردند و به هيچ وجه شرايط انجام يك انتخابات آزاد و سالم در مملكت وجود ندارد، اين علت اين است كه ما در انتخابات شركت نمي كنيم. م . م . ر : آقاي نمازي در چه صورت احتمال دارد كه حزب ملت احتمالا دوباره بخواهد در انتخابات ايران شركت كند؟ بهرام نمازي: حزب ملت ايران به اين شكل در انتخابات شركت مي كند كه ما مي گوييم، انتخابات نه، همه پرسي آري. يعني زماني كه دستگاه و حكومت مشروعيت خود را از دست داده است. همه پرسي هم شرايطي دارد. 25 سال نظام حاكم بر ايران به تمام گروهها، به تمام سازمانها، به تمام حزبها، به تمام شخصيتها، هر صحبتي توانست نسبت داد و حتي اگر يك باره بيايند بگويند همه پرسي، اين نسل 25 ساله مملكت، تمام تبليغات عليه مخالفان را شنيده است. از اين رو بايد مدتي يك آزادي كامل حاكم بشود، تمام گروهها، بنيادهاي صنفي، سنديكاهاي كارگري، اتحاديه ها، همه حزبها و گروههاي سياسي و همه شخصيتها، فرصت آن را داشته باشند كه نظريات خودشان را و انتقادهايي را كه دارند بيان كنند، آن موقع همه پرسي است. حزب ملت ايران از شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كناره گرفت و در بيانيه اي آورد: عملكرد هيات حاكمه در ساليان گذشته، سياهه اي از ناكارآمدي را به نمايش مي گذارد. بهرام نمازي، از اعضاي حزب ملت ايران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: از سال 1374 تا كنون در هيچ يك از انتخابات شركت نكرديم و از مردم هم خواستيم كه در اين انتخابات شركت نكنند. علت آن تحريفات، تخلفات و حتي به صراحت بگويم دست اندازيهايي است كه در قانون اساسي به حقوق ملت شده و اداره مملكت را به حكومت مطلقه فرضي تبديل كردند. ما مي گوييم، انتخابات نه، همه پرسي آري. حكومت مشروعيت خود را از دست داده است.
XS
SM
MD
LG