لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۶

تحصن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در واكنش به رد صلاحيت ها، از ديد يك عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): يکي ديگر از اعضاي شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان بيژن حکمت تحليلگر سياسي است. او در گفت و گو با فريدون زرنگار در باره تحصن نمايندگان مجلس مي گويد اعتراضات اصلاح طلبان هر چند دير انجام مي پذيرد اما مورد حمايت مردم است. بيژن حکمت (عضو شوراي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان): مدتهاست که مردم ايران منتظر اين هستند که اصلاح طلبان يک ايستادگي جدي در مقابل تهاجمهاي پياپي يي که اين سالها به اصلاح طلبان شده بايستند و واقعا سعي بکنند حق خودشان را و حق مردم ايران را برآورده بکنند. بنابراين بدون ترديد اين حرکتي که اينها آغاز کردند براي اعتراض به رد صلاحيتهاي غيرقانوني شوراي نگهبان، مورد پشتيباني کامل مردم ايران قرار دارد. در اين ترديدي نيست. ولي شايد اين دوستان زودتر ايستادگي مي کردند، بيشتر ايستادگي مي کردند و پلهاي ارتباطي خودشان را با دانشجويان به اين ترتيب قطع نمي کردند، امروز اين حرکت آنها مي توانست ابعاد گسترده تري پيدا کنند. ولي من مي دانم که دانشجويان آگاه هستند و هر کاري هر چقدر هم دير باشد ولي وقتي به سود ملت، به سود منافع ملت، به سود حقوق ملت است، مي تواند مورد پشتيباني گسترده قرار گيرد. اين حرکت حتما و بدون ترديد مورد پشتيباني دانشجويان ايراني و مورد پشتيباني مردم ايران قرار خواهد گرفت. دانشجويان ايراني هم اين امکان را دارند و مردم ايران در مجموع اين امکان را دارند که در محلهاي کارخودشان، در محلهاي تحصيل خودشان دست به اعتصاب غذا بزنند، دست به اعتصاب و تحصن بزنند تا از چنين حرکتي پشتيباني بکنند. آنها مي توانند حتي در مقابل مجلس بيايند و همراه شوند با تحصن کنندگان مجلس. و اين قدم بزرگي خواهد بود در پيوند با مبارزه مردم ايران براي اين که زندگي بهتري داشته باشند و نگذارند حقوقشان دائما و به وسيله شوراي نگهبان تضييغ شود. ف.ز : اتحاد جمهوريخواهان به عنوان نيروي سياسي خارج از کشور چه اقداماتي براي حمايت از اين اعتراضات را انجام خواهد داد؟ بيژن حکمت: بدون ترديد نه تنها حمايت خودمان را از اين حرکت اعلام مي کنيم، بلکه کوشش مي کنيم افکار جهاني را از طريق نهادهاي بين المللي حقوق بشري، از طريق سازمانهاي حقوق بشري، از طريق احزاب دموکراتيک خارجي از اين اقدام برانگيزيم و سعي کنيم روزنامه هاي خارجي، تلويزيونهاي خارجي را بسيج کنيم تا از اين اقدام پشتيباني کنند. اين حرکت را به اطلاع مردم برسانيم که مردم اروپا و آمريکا بدانند که در ايران فقط اين اقتدارگرايان نيستند که يک طرقه حکومت مي کنند، بلکه در مقابل آنها مقاومت است. در مقابل آنها مبارزه است و نمايندگان مجلس اين بار جدي براي استيفاي حقوق خودشان که استيفاي حقوق مردم است، ايستاده اند. ف.ز : به نظر شما محافظه کاران چه واکنشي نسبت به اين اعتراض نمايندگان مجلس و ديگر اصلاح طلبان انجام خواهند داد؟ بيژن حکمت: ببينيد در مسائل سياسي تمام مسائل را از پيش نمي شود پيش بيني کرد. مهم اين است که آدم وارد مبارزه شود. سعي بکند که نيروي خودش را بسيج بکند و به ميدان مبارزه بکشاند به اين اميد که طرف را به عقب نشيني وادار بکند. ما نمي توانيم پيش بيني کنيم که چه ميزاني نمايندگان مجلس مي توانند طرفداران خودشان را، نيروهاي دموکراتيک را، مردم ايران را بسيج بکنند در پشتيباني از خواسته هاي خودشان و تا چه اندازه اين در رفتار اقتدارگرايان تاثير خواهد گذاشت. ولي بدون ترديد وقتي آدم مبارزه مي کند اميدش اين است که به پيروزيهايي هر چه هم که کوچک باشد دست پيدا بکند. بيژن حکمت از اعضاي هماهنگي اتحاد جمهوريخواهان در مصاحبه با راديو فردا درباره تحصن نمايندگان مجلس با اعلام اين مطلب که اگر چه اين اعتراضات دير انجام گرفته، مي گويد ولي مي تواند مورد حمايت دانشجويان و ساير مردم قرار گيرد. اين تحليلگر سياسي مي گويد مدتهاست مردم ايران منتظر ايستادگي جدي اصلاح طلبان در مقابل حملات اقتدارگرايان هستند. وي از راههاي نشان دادن پشتيباني مردم و دانشجويان از اين حرکت را تحصن، اعتصاب غذا و اعتصاب در محلهاي کار و تحصيل مي داند. بيژن حکمت مي گويد که اتحاد جمهوريخواهان سعي مي کند روزنامه ها و تلويزيونهاي خارجي را بسيج کنند تا از اين اقدام پشتيباني کنند و اين حرکت را به اطلاع مردم برسانند تا مردم اروپا و آمريکا بدانند که در ايران فقط اين اقتدارگرايان نيستند که يک طرقه حکومت مي کنند، بلکه در مقابل آنها مقاومت ومبارزه است و نمايندگان مجلس اين بار جدي براي استيفاي حقوق خودشان که استيفاي حقوق مردم است، ايستاده اند.
XS
SM
MD
LG