لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۳۲

سقوط يك هليكوپتر توپدار آپاچي آمريكائي در شمال فلوجه


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): يک هليکوپترآپاچي آمريکا روزسه شنبه درعراق سرنگون شد، اما آسيبي به سرنشينان آن وارد نيامد. اين سومين هليکوپترآمريکا بود که ظرف مدتي کمترازدوهفته سرنگون شد. درهمين حال نيروهاي آمريکا دربغداد که به دنبال کشته شدن يک سربازآمريکائي به وسيله بمب واکنش نشان داده بود، يک اتومبيل غيرنظامي عراقي را زيرآتش گرفتند. شاهدان عيني گفتند راننده اين اتومبيل و پسربچه 10 ساله اي که دراتومبيل بود، کشته شدند. امير آرمين (راديوفردا): هليکوپتر توپدار اي اچ – 64 آمريکا درنزديکي شهرحبانيه درغرب يک منطقه نزديک به نقطه اي سرنگون شد که روزسه شنبه گذشته نيزيک هليکوپترآمريکا درآن سرنگون گرديد وکليه 9 سربازسرنشين آن کشته شدند. يک هليکوپتر جنگي کيووا آمريکا نيز روز 2 ژانويه درهمين منطقه هدف قرارگرفت وسقوط کرد. به گفته سرهنگ ويليام دارلي يک سخنگوي نظامي آمريکا، به دوسرنشين هليکوپتر اي اچ – 64 آسيبي وارد نيامد ومتعاقب حادثه، نيروهاي آمريکا منطقه را درمحاصره خود درآوردند. وي افزود به نظرمي رسد اين هليکوپتربا آتش دشمن سرنگون شده است. حبانيه در 20 کيلومتري شهرفلوجه درمنطقه اي که اصطلاحا ازآن به عنوان مثلث سني نشين ياد مي شود ودرشمال وغرب پايتخت قراردارد، واقع شده است. اين منطقه اي است که تاکنون مرکزحملات چريکي عليه نيروهاي آمريکا بوده است. تيراندازي بغداد روزدوشنبه دريک پاسگاه بازرسي روي داد. اين تازه ترين واقعه اي بود که طي آن سربازان آمريکائي غيرنظاميان را هدف گرفتند. دراين واقعه بمبي درنزديکي يک پاسگاه بازرسي منفجرشد که به يک خودرو نظامي آسيب رساند ويک سربازآمريکائي را کشت. به گفته شاهدان عيني، سربازان آمريکائي ازخودرو نظامي ديگري دست به تيراندازي زدند واتومبيلي را که حامل يک خانواده غيرنظامي عراقي بود زيرآتش گرفتند. راننده اين اتومبيل که از وي فقط به عنوان حيدر نام برده شده است وهمچنين پسربچه 10 ساله اي به نام مصطفي جمال شيخلي درجريان اين تيراندازي کشته شدند. به گفته وجدان عبد الوهاب عمه کودک مقتول، مادر30 ساله اين کودک و يک عمه ديگراونيزبه شدت مجروح شدند. به يک پسر8 ساله ويک دختر 6 ساله ديگر نيز که درهمين اتومبيل بودند، آسيبي جزئي وارد آمد. وجدان عبد الوهاب درحالي که دربيمارستان مي گريست گفت آمريکائي ها يک خانواده بيگناه مشتمل بر کودکان و زنان را نابود کردند وحتي عقب سرخود را نگاه نکردند که ببينند چه اتفاقي پس از تيراندازي آن ها افتاده است. به گزارش خبرگزاري آسوسيتدپرس، ارتش آمريکا هنوز هيچگونه تلفاتي را درميان غيرنظاميان تاييد نکرده است. سربازي که روزدوشنبه کشته شد، چهارصد ونود وپنجمين سربازآمريکائي بود که تاکنون درعراق کشته شده اند. نيروهاي آمريکا هم اکنون درحال تحقيق درباره واقعه ديگري هستند که درجريان آن غيرنظاميان عراقي ازسوي آمريکائيان هدف قرارگرفتند. دراين حادثه چهارغيرنظامي ازجمله يک پسربچه 7 ساله روز 3 ژانويه دريک اتومبيل تاکسي در نزديکي شهرتکريت کشته شدند. سرهنگ دوم استيو راسل يک فرمانده محلي آمريکائي روزسه شنبه گفت احتمالا اين عده ازسوي نيروهاي ائتلاف هدف قرارگرفتند. درهمين حال اقدام نيروهاي آمريکا به بازداشت يک زن 17 ساله در فلوجه در روزدوشنبه، تظاهراتي ضد آمريکائي را درپي داشت. نيروهاي آمريکا که درجستجوي وفاداران به صدام حسين بودند، اين زن را بازداشت کردند وچند ساعت بعد پس ازبازجوئي آزاد ساختند. بستگان اين زن اذعان کردند که وي به گونه اي محترمانه و به وسيله سربازان زن مورد تفتيش وبازجوئي قرارگرفت. با اين حال صدها تن ازاهالي فلوجه شامگاه دوشنبه با انتشارخبراين حادثه، به خيابان ها ريختند و با برگزاري تظاهراتي شعاردادند: اي بوش ترسو، زن ما را آزاد کن. تظاهرکنندگان بعدا بدون حادثه اي متفرق شدند. يک هليکوپترآپاچي آمريکا روزسه شنبه درعراق سرنگون شد، اما آسيبي به سرنشينان آن وارد نيامد. اين سومين هليکوپترآمريکا بود که ظرف مدتي کمترازدوهفته سرنگون شد. درهمين حال نيروهاي آمريکا دربغداد که به دنبال کشته شدن يک سربازآمريکائي به وسيله بمب واکنش نشان داده بود، يک اتومبيل غيرنظامي عراقي را زيرآتش گرفتند. شاهدان عيني گفتند راننده اين اتومبيل و پسربچه 10 ساله اي که دراتومبيل بود، کشته شدند.
XS
SM
MD
LG