لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۹

پاسخ رئيس دانشگاه الازهر به انتقاد اسلامگرايان از منع حجاب در مدارس دولتي فرانسه


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): رئيس دانشگاه اسلامي الازهرقاهره درمصاحبه اي با يک روزنامه عربي زبان که متن آن روزدوشنبه منتشرشد، انتقادات کساني را که از فتواي اخيراو درمورد اين که فرانسه حق دارد پوشيدن روسري را درمدارس عمومي ممنوع اعلام کند انتقاد کرده اند، رد کرد. علي سجادي (راديوفردا): شيخ محمد سيد طنطاوي رئيس دانشگاه اسلامي الازهرقاهره درمصاحبه اي با روزنامه عربي زبان الشرق الاوسط چاپ لندن گفت بسياري ازکشورهاي اسلامي نيزپوشيدن روسري را ممنوع اعلام کرده اند وهمسران ودختران بسياري ازکساني که فتواي دانشگاه الازهر را مورد حمله قراردادند، خود بي حجاب هستند وروسري برسرندارند. شيخ طنطاوي گفت من به منتقدان مي گويم شما که مي خواهيد مردم رفتارخوبي داشته باشند، پس چرا خودتان را فراموش مي کنيد؟ چرا حرفي مي زنيد وخودتان به آن عمل نمي کنيد؟ رئيس دانشگاه الازهر مصرمسلمانان فرانسه را نيزمورد انتقاد قرارداد وگفت مسلمانان فرانسه به جاي اعتراض به طرح قانون فرانسه، بايد راه حلي پيدا کنند. وي خطاب به مسلمانان فرانسه گفت بچه هاي خود را به مدارس خصوصي بفرستيد ويا مدارس اسلامي تاسيس کنيد. فرانسه کشوري است که نظامي سکولار وغيرديني دارد. هرکس که ازاين نظام خوشش نمي آيد، برود سرش را به ديواربکوبد ويا ازفرانسه خارج شود. شيخ طنطاوي گفت به علاوه، فتواي دانشگاه الازهر درمورد اين که زنان مسلمان مقيم فرانسه با نپوشيدن روسري قوانين اسلامي را نقض نخواهند کرد، فتوائي الزام آورنيست. کساني که مي خواهند ازاين فتوا تبعيت کنند، مي توانند اين کار را بکنند وکساني هم که نمي خواهند ازفتوا تبعيت کنند، آزاد هستند که تصميم ديگري بگيرند. من شگفت زده ام که چرا عده اي موضوع را بزرگ کرده وازکاه، کوهي ساخته اند. شيخ طنطاوي با استناد به اين اصل که غيرمسلمان حق ندارد درامورمسلمان دخالت کند، گفت همان گونه که اوبه هيچ وجه اجازه دخالت غيرمسلمانان دراموراسلامي را نمي دهد، خود نيز در امور غيرمسلمانان دخالت نمي کند واسلام يعني همين. شيخ طنطاوي افزود: من خطاب به مسلمانان فرانسه که تعداد آن ها به حدود پنج ميليون نفرمي رسد وازمجموع جمعيت پنج کشورمنطقه خليج فارس فراترمي رود، مي گويم چرا مشکلاتتان را خود حل نمي کنيد؟ مگرمن متولي شما هستم؟ به گزارش خبرگزاري آلمان، طرح قانون فرانسه اقدام مسلمان به پوشيدن روسري وهمچنين برسرگذاردن عرق چين ويژه يهوديان را درمدارس عمومي ممنوع اعلام کرده است. درحال حاضرمدارس فرانسه بايد به طورانفرادي تصميم بگيرند درقبال دانش آموزاني که اصول سکولاريسم فرانسه را با پوشيدن روسري يا عرق چين نقض مي کنند، چه اقدامي بايد اتخاذ کنند. دربرخي ازمدارس ادامه تحصيل دانش آموزان را به خاطر پوشيدن روسري به حال تعليق درآورده اند ويا آن ها را اخراج کرده اند. شيخ محمد سيد طنطاوي رئيس دانشگاه اسلامي الازهر قاهره در مصاحبه اي روزنامه عربي زبان الشرق الاوسط انتقادات کساني را که از فتواي اخيراو درمورد اين که فرانسه حق دارد پوشيدن روسري را درمدارس عمومي ممنوع اعلام کند انتقاد کرده اند، رد کرد. وي گفت بسياري ازکشورهاي اسلامي نيز پوشيدن روسري را ممنوع اعلام کرده اند و همسران ودختران بسياري ازکساني که فتواي دانشگاه الازهر را مورد حمله قراردادند، خود بي حجاب هستند وروسري برسرندارند. شيخ طنطاوي گفت من به منتقدان مي گويم شما که مي خواهيد مردم رفتارخوبي داشته باشند، پس چرا خودتان را فراموش مي کنيد؟ چرا حرفي مي زنيد وخودتان به آن عمل نمي کنيد؟
XS
SM
MD
LG