لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۰۰

كمك هاي كانون پزشكان و دندانپزشكان ايراني در آلمان به زلزله زدگان بم


(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): كانون پزشكان و دندانپزشكان ايراني در آلمان همپاي ديگر انجمن ها و مراكز گوناگون ايرانيان دو هفته است كه به جمع آوري دارو و كمك هاي نقدي براي زلزله زدگان بم پرداخته اند. رئيس هيات مديره اين كانون در مصاحبه با راديوفردا مي گويد كمك هاي جمع آوري شده را به زودي به صورت مستقيم در اختيار آسيب ديدگان زلزله بم قرار خواهد داد. شهرام ميريان (راديوفردا): كمك به كودكان بي سرپرست، احداث مهد كودك و درمانگاه در بم، از جمله اهداف عمده كانون پزشكان و دندانپزشكان ايراني مقيم آلمان است. كانوني كه قدمتي پنجاه ساله دارد و عضوي از نظام پزشكي آلمان است. اين كانون در تلاش خود طي دو هفته اخير، موفق شده است علاوه بر جمع آوري دارو، بيش از 15 هزار يورو نيز به عنوان كمك نقدي گردآوري كند. دكتر عليرضا رنجبر، رئيس هيات مديره كانون پزشكان و دندانپزشكان ايراني مقيم آلمان - كلن): تاكنون بيش از 15 هزار يورو به صندوقي كه گشايش كرديم واريز شده و با توجه به اينكه باز هم افرادي هستند كه كمك خواهند كرد، اميدواريم كه ميزان اين مبلغ بيشتر از اينها بشود و انتظار ما اين است كه به بيش از 20 الي 25 هزار يورو هم برسد. ش.م.: آقاي دكتر، شما صحبت از صندوق كرديد. اين صندوق متعلق به چه نهاد يا ارگاني است؟ دكتر عليرضا رنجبر: البته بايد بهتر گفت حساب بانكي، كه مربوط به كانون كان و دندانپزشكان ايراني مقيم آلمان است كه درست يك روز بعد از اين فاجعه و زلزله دربم، فراخوان خودش را داد و اينكه فعاليت هاي خود را به صورت تشكيلاتي با همكاري انجمن خيريه همكاري هاي پزشكي ايران و آلمان شروع كرد. ش.م.: و برنامه هاي بعدي؟ دكتر عليرضا رنجبر: برنامه هاي آينده ما به ويژه كمك به بچه هاي بي سرپرستي است كه به خاطر اين زلزله و اين مصيبت والدين خود را از دست داده اند. قصد داريم كه بتوانيم به صورت درازمدت و به صورت مستمر، حداقل براي يك تا دو سال، تعدادي از اين بچه ها را بتوانيم از نظر مالي تحت پوشش قرار دهيم. البته براي پروژه هاي بيشتر، قرار است افرادي يا نمايندگاني از كانون پزشكان به بم در چند هفته آينده سفر كنند و علاوه بر اينكه كمك هاي مالي كه جمع آوري شده به صورت مستقيم و تحت نظارت افرادي كه نماينده ما هستند مستقيما به مردم خواهند داد، از نزديك به مسائلي كه ضرورت دارد، به آنها بپردازند كه ما بعد بتوانيم اين را تحت پروژه هائي در اينجا با كمك هاي مالي و همچنين كمك هاي داروئي و دستگاه هاي پزشكي كه خواهد شد در آينده به طرح بم به صورت مستقيم كمك هاي خود را ادامه بدهيم. ش.م.: به اين ترتيب آقاي رنجبر دومين هدف شما نگهداري و حضانت از كودكان بي سرپرست است. شما آيا تحقيق كرديد كه تا به حال شمار اين كودكان تا چه ميزان است؟ دكتر عليرضا رنجبر: البته آمار رسمي وجود ندارد اما چنانكه به ما گفته اند تا كنون، 2 هزار كودك شناسائي شده. آيا تعداد اينها بيشتر از اين هست، اين مسائلي است كه شايد در آمارگيري هاي آينده بيشتر روشن شود. ش.م.: دكتر عليرضا رنجبر، رئيس هيات مديره كانون پزشكان و دندانپزشكان ايراني مقيم آلمان در پايان بارديگر تاكيد مي كند كه پخش و توزيع كمك هاي نقدي در ميان بازماندگان زلزله بم، مستقيما از سوي نمايندگان اين كانون و همكاران بومي و محلي صورت خواهد گرفت. فكانون پزشكان و دندانپزشكان ايراني در آلمان همپاي ديگر انجمن ها و مراكز گوناگون ايرانيان دو هفته است كه به جمع آوري دارو و كمك هاي نقدي براي زلزله زدگان بم پرداخته اند. دكتر عليرضا رنجبر، رئيس هيات مديره اين كانون در مصاحبه با راديوفردا مي گويد كمك هاي جمع آوري شده كه تاكنون معادل 15 هزار يورو بود به زودي به صورت مستقيم در اختيار آسيب ديدگان زلزله بم قرار خواهد داد و مطالعاتي در باره نيازهاي مشخص براي كمك هاي بعدي در محل انجام خواهد گرفت. وي مي افزايد برنامه بعدي اين كانون كمك به كودكان بي سرپرست قرباني زلزله بم است.
XS
SM
MD
LG