لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۷

پيامد رد صلاحيت ها: سناريوهاي جناح ها در باره فرجام تحصن نمايندگان مجلس


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديوفردا): هنوز جناحهاي رقيب در حاکميت جمهوري اسلامي درباره تغيير موضع آيت الله خامنه اي واکنشي نشان نداده اند. با اين همه تا پيش از اظهارات روز گذشته رهبر، هر يک از دو جناح سناريوهايي را درباره فرجام بحران سياسي کنوني ترسيم کردند. شيرين فاميلي (راديوفردا): آيت الله خامنه اي ضمن تمجيد از شوراي نگهبان به آنها توصيه کرد که صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس را که براي انتخابات مجلس هفتم خود را کانديد کرده اند، تاييد کند. وي گفت: در مورد اين افراد اگر صلاحيت آنان در دوره قبل مورد تاييد قرار گرفته است، بايد اصل بر صحت گذارده شود، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. آقاي خامنه اي ضمن اين تغيير موضع نسبت به آنچه که پيش تر در ديدار با استانداران درباره دخالت نکردن رهبر در اين مسئله گفته بود، افزود: البته شوراي نگهبان نبايد در برابر کساني که مي خواهند گردن کلفتي کنند، کوتاه بيايد. برخي تحليلگران جناح راست ضرورت چنين اقدامي را به رهبر جمهوري اسلامي توصيه کرده بودند. از جمله سايت «بازتاب» وابسته به طيف ميانه رو محافظه کاران سه سناريو را درباره فرجام رد صلاحيتها پيش بيني کرده بود. سناريوي اول که به نظر «بازتاب» مد نظر افراطيون محافظه کار و اراده سياسي پنهان در هيئتهاي نظارت است، دفاع بي چون و چرا و فراگير شوراي نگهبان از عملکرد هيئتهاي نظارت است. سناريوي دوم که به نوشته سايت «بازتاب» از سوي طيف تندرو اصلاح طلب طراحي شده است، بر عقب نشيني کامل شوراي نگهبان و ابطال بخش عمده تصميمات هيئتهاي نظارت تاکيد دارد و بالاخره سناريو سوم که «بازتاب» احتمال آن را داده بود و به نظر مي رسد اين سناريو قرار است به اجرا درآيد، بازنگري هيئتهاي نظارت و لغو تصميمات انجام شده و تاييد صلاحيت آن گروه از کانديداها و داوطلباني که در پرونده و عملکردشان نشانه هاي فراواني از وفاداري به نظام، توجه به منافع ملي و دلسوزي به مردم به چشم مي خورد. سايت «بازتاب» مي افزايد در ميان نمايندگان رد صلاحيت شده مجلس نيز تعداد قابل توجهي هستند که امکان تجديد نظر در رد صلاحيتشان وجود دارد. اما در حالي که اين تحليلهاي محافظه کاران حفظ وجهه شوراي نگهبان و نهادهاي انتصابي را پيش چشم دارد، اصلاح طلبان در بررسي احتمالات مربوط به تحولات آتي، ميزان مشارکت مردم و چگونگي برگزاري انتخابات را مورد نظر قرار داده اند: از جمله روزنامه «شرق» در شماره ديروز خود به 4 احتمال ممکن درباره تحصن نمايندگان پرداخت. يک احتمال به نظر نويسنده روزنامه «شرق» آن است که هر دو طرف بر مواضع خود اصرار کنند که به احتمال زياد انتخابات برگزار نشود يا برگزاري آن به تعويق افتد. احتمال ديگر به نوشته نويسنده «شرق» آن است که تحصنها و اعتصابات دامنه وشتاب بيشتري بگيرد و مسئولان سياسي و استانداران استعفا بدهند، که در اين صورت انتخابات برگزار نخواهد شد يا با اعلام وضع فوق العاده مسئولان اجرايي ديگري با گرايش محافظه کارانه انتخابات را برگزار کنند. نويسنده «شرق» همچنين احتمال مي دهد که تحصن ادامه يابد بدون آن که طرفين تغييري در مواضع خود بدهند که نتيجه آن انتخاباتي با رقابت سرد و مشارکت محدود مردم است. و احتمال ديگر به نوشته شرق امکان مصالحه بين دو جناح است که بر اساس آن عده اي از چهره هاي سياسي تاييد صلاحيت شوند که به گفته نويسنده احتمالي کم رونق براي مردم با رقابتي پر تنش در جريان سياسي کشور برگزار خواهد شد. به نظر مي رسد اين سناريو در حال تکميل است. پيش از آنكه رهبر جمهوري اسلامي بازبيني رد صلاحيت نمايندگان مجلس را به شوراي نگهبان توصيه كند، جناحهاي سياسي هر يک با ترسيم سناريوي به چگونگي فرجام تحصن نمايندگان پرداختند. سايت «بازتاب» وابسته به طيف ميانه رو محافظه کاران پيش بيني کرده بود افراطيون محافظه کار خواستاردفاع بي چون و چرا و فراگير شوراي نگهبان از عملکرد هياتهاي نظارت هستند و طيف تندرو اصلاح طلب بر عقب نشيني کامل شوراي نگهبان و ابطال بخش عمده تصميمات هيئتهاي نظارت اصرار مي ورزد. روزنامه «شرق» نيز به احتمالاتي چون سازش دو جناح، ادامه تحصن و برگزاري انتخاباتي سرد، يا عدم برگزاري انتخابات يا تعويق آن پرداخته بود.
XS
SM
MD
LG