لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۱

بن بست نمايندگان متحصن مجلس در پيامد دستور رهبر جمهوري اسلامي در باره نقض رد صلاحيت ها


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديوفردا): با دستور رهبر جمهوري اسلامي به شوراي نگهبان مبني بر پس گرفتن رد صلاحيت نمايندگان كنوني مجلس، نمايندگان متحصن در شرايط دشواري قرار گرفتند. راديوفردا در مصاحبه با دكتر قاسم شعله سعدي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و فعال سياسي در تهران، از امكاناتي كه براي اين نمايندگان باقي مي ماند، پرسيده است. دكتر قاسم شعله سعدي (تهران): دستور آقاي خامنه اي ظاهرا فقط محدود به نمايندگان فعلي مجلس است. اينها حدود 80 نفر هستند. تازه اين هم به طور مطلق و كامل نيست و تكليف آن 3 هزار و 500 نفري كه صلاحيت شان رد شده، روشن نيست و اگر نمايندگان بخواهند به تحصن خود پايان دهند و قضييه را تمام كنند، بلافاصله متهم مي شوند به اينكه اينها اقداماتشان خودخواهانه بوده و در چارچوب منافع شخصي خودشان بوده است. فريدون زرنگار (راديوفردا): اگر هم ادامه بدهند و با توجه به سخنراني آقاي خاتمي كه در نشست غيرعلني مجلس داشته، آن وقت اين باعث شكاف هرچه بيشتر در بين خود اصلاح طلبان نخواهد شد؟ دكتر قاسم شعله سعدي: خوب، الان اينها كه تحصن كرده اند در يك حالت بن بست دوسره اي قرار دارند. اگر بخواهند به تحصن خود پايان دهند، متهم مي شوند به اينكه اينها صرفا در چارچوب منافع شخصي خود اين اقدامات را كرده اند و كار به آن تعداد وسيع ديگري كه صلاحيت شان رد شده ندارند. اگر صلاحيت شان تائيد شوند باز هم بيشتر در خطر راي نياوردن قرار دارند. اما اگر بخواهند ادامه بدهند، هم آقاي خاتمي را بي اعتبار كرده اند و براي حرف او ارزشي قائل نشدند و هم خود اين مي تواند مقدمات يك انشعاب جديد را در اين مجموعه فراهم كند به خصوص كه در اين محاسبه خود بايد متوجه باشندكه سختگيري بيش از اين مي تواند راه را براي رد صلاحيت خود اين تعداد هم دوباره فراهم كند و شوراي نگهبان بهانه بگيرد و بگويد اينها حتي با اينكه مي توانند از امتيازي كه آقاي خامنه اي برايشان مقرر كرده برخوردار باشند، اما بازهم در سر لجباري هستند و خلاصه با رد صلاحيت قطعي شان آنها را مواجه كند. ف.ز.: با اين وصف آن وقت چه راهي براي اين نماينده ها در حال حاضر باقي مي ماند؟ دكتر قاسم شعله سعدي: من به نظرم كه هيچ راهي براي هيچكدام از اين جناح ها وجود ندارد زيرا اينها همه شان زمان را از دست داده اند. يعني مثلا همين اصلاح طلبان كه الان دارند تحصن مي كنند در واقع اين مشكل كه پيش آمده نتيجه عملكرد خودشان است. اينها اگر از اول محكم ايستاده بودند كه كار به اينجاها نمي رسيد. اصلا شوراي نگهبان اشتباه خواهد كرد اگر صلاحيت اينها را رد كند. درست عين مجلس چهارم است به نظر من. در مجلس چهارم هم چپ ها، يك مقدار كم شان صلاحيت شان تائيد شد ولي همان هائي كه تائيد شده بودند، مردم به آنها راي ندادند. ف.ز.: در دستوري كه آقاي خامنه اي به شوراي نگهبان دادند، بر رعايت قانون تاكيد دارند اما خود اين دستور ايشان در كدام چارچوب قانوني مي گنجد؟ دكتر قاسم شعله سعدي: متن صريح قانون اين است كه شوراي نگهبان و نهادهاي نظارتي مربوطه عدم صلاحيت كانديداها را احراز كنند. يعني فرض بر اين است كه همه صلاحيت دارد و فقط در موارد استثنائي اگر كسي هست و معلوم مي شود صلاحيت ندارد، اين عدم صلاحيت است كه بايد احراز شود. درست برخلاف اين قضييه بود كه آقاي خامنه اي در قزوين موضعگيري كرد و گفت كه ارگان هاي مربوطه، لابد شوراي نگهبان منظورشان بود، بايد صلاحيت ها را احراز كنند. مي شود گفت كه از اول خط مشي كه ارائه شد منتصب به ايشان بود و الان در اين بحراني كه به هر حال داشت شكل مي گرفت، لابد ايشان عدول كرده اند. مي شود از خود آقاي خامنه اي سئوال كرد اين قضييه را. با دستور رهبر جمهوري اسلامي به شوراي نگهبان مبني بر پس گرفتن رد صلاحيت نمايندگان كنوني مجلس، نمايندگان متحصن در شرايط دشواري قرار گرفتند. دكتر قاسم شعله سعدي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي و فعال سياسي در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد دستور رهبر جمهوري اسلامي 3 هزار و 500 نفري كه صلاحيت شان رد شده، را در بر نمي گيرد. وي مي افزايد نمايندگان متحصن در بن بست قرار گرفته اند زيرا در صورت خاتمه دادن به تحصن ممكن است به خودخواهي متهم شوند و در انتخابات راي نياورند و در صورت ادامه تحصن، ممكن است صلاحيت آنها قطعا رد شود. وي مي افزايد اگر نمايندگان رد صلاحيت شده در طول چهار سال گذشته محكم ايستاده بودند كار به اينجا نمي كشيد كه از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شوند.
XS
SM
MD
LG