لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۵

بررسي روزنامه هاي آلماني زبان: تحصن نمايندگان اصلاح طلب ردصلاحيت شده مجلس


(rm) صدا |
پرويز فرهنگ (راديوفردا، كلن): روزنامه نويه سوريشه سايتونگ، چاپ سوئيس با نگاه به فضاي پرتنش سياسي ايران، مي نويسد: در نخستين روز اين هفته تازه ترين بحران ميان محافظه كاران و اصلاحگرايان با ضربه سنگين گرزي كه شوراي نگهبان به عادت هميشگي خود فرود آورد، آغاز گرديد. بدينگونه كه بخشي بزرگي از 8 هزار و 200 نامزد نمايندگي را از شركت در انتخابات مجلس محروم كرد. سپس مي نويسد، خامنه اي، رهبر مذهبي و پيشاهنگ محافظه كاران، روز چهارشنبه در برابر جبهه اعتراضي نمايندگان مجلس، وزيران كابينه و استانداران كشور سر فرود آورد و از شوراي نگهبان خواست تا دست كم در صلاحيت نمايندگان كنوني بازنگري كند. روزنامه نويه سوريشه سايتونگ مي نويسد مرذم اما سازش خامنه اي را يك حيله گري يك مجمع قدرتگرايان مي دانند كه هيچ ربطي با منافع مردم ندارد. مي گويند بيشتر موضوع تقسيم پست و مقام ميان اصلاحگرايان و محافظه كاران مطرح است. روزنامه دي پرسه، چاپ اتريش در تفسير خود مي نويسد محافظه كاران در جنگ قدرت گامي به عقب نشستند. گويا تهديدهاي كناره گيرري اصلاح طلبان و رئيس جمهوري انگيزه اي براي اين سازش بوده است. اين روزنامه مي نويسد اگرچه دفتر محمد خاتمي هدف رئيس جمهوري را براي كناره گيري تكذيب كرد، اما اين تكذيب بسيار دير از دفتر او به بيرون تراويد زيرا داستان كناره گيرير رئيس جمهوري اصلاحگرايان زماني چند در هوا و فضاي سياسي ايران به گونه اي تهديد آميز چرخ مي خورد. دي پرسه مي نويسد آشكارا چنين مي نمايد كه خامنه اي و همراه با او بخشي از محافظه كاران بر اين باورند كه ايران به گونه اي به اصلاحگرايان نياز دارد. امتيازي كه اصلاحگرايان در خارج از كشور براي ايران دست و پا مي كنند، از چشم محافظه كاران پنهان نيست. اين روزنامه مي نويسد با كناره گيري نمايشي خاتمي، اروپائي ها نيز ديگر هيچ توضيح قانع كننده اي براي توجيه سياست دوستانه خود با ايران نخواهند داشت. روزنامه دي پرسه در ادامه تفسير مي نويسد اما محافظه كاران بيهوده خود را دچار پريشاني كرده اند. آنها در واقع مي توانستند در انتخابات مطمئن باشند زيرا شوراي نگهبان دندان اصلاحگرايان را كشيده است. در دوره قانونگذاري كه اكنون به پايان مي رسد، شوراي نگهبان قانوني را پشت قانون ديگر مردود مي شناخت و به سبد كاغذهاي باطله مي انداخت و همراه با آن نيز اميدهاي بسياري از مردم را و مزه سرخوردگي مردم را اصلاحگرايان در انتخابات شوراها در بهار گذشته چشيدند. دي پرسه مي نويسد اكنون اصلاحگرايان يك موفقيت كوچك بدست آوردند و سپس مي پرسد آيا اين موفقيت كوچك براي راي دهندگان در انتخابات كافي خواهد بود تا به جناح اصلاحگراي مجلس راي بدهند؟ به ويژه اكنون كه خاتمي نقش خود را به عنوان بردار اميدها از دست داده است؟ دي پرسه در پايان مي نويسد يك جنبش اصلاحگرايانه كه واقعا هيچ اصلاحاتي را انجام ندهد، نمي تواند براي هميشه دوام داشته باشد و مردم را به دنبال خود بكشاند. دي پرسه مي نويسد حتي اگر شوراي نگهبان صلاحيت نامزدهاي نمايندگي اصلاحگرايان را رد نكند، مردم و راي دهندگان و انتخاب كنندگان آنان را فاقد صلاحيت تشخيص خواهند داد. روزنامه نويه سوريشه سايتونگ، چاپ سوئيس مي نويسد مرذم سازش (آيت الله سيدعلي) خامنه اي را يك حيله گري يك مجمع قدرتگرايان مي دانند كه هيچ ربطي با منافع مردم ندارد. مي گويند بيشتر موضوع تقسيم پست و مقام ميان اصلاحگرايان و محافظه كاران مطرح است.دي پرسه چاپ اتريش مي نويسد حتي اگر شوراي نگهبان صلاحيت نامزدهاي نمايندگي اصلاحگرايان را رد نكند، مردم و راي دهندگان و انتخاب كنندگان آنان را فاقد صلاحيت تشخيص خواهند داد.
XS
SM
MD
LG