لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۴۷

آزادي مفسر بورس روزنامه آسيا به قيد 100 ميليون تومان وثيقه از زندان: عدم تناسب مدارك دادگاه با اتهامات


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديوفردا): عليرضا احمدي، روزنامه نگار و تحليلگر بورس، از زندان آزاد شد. همراه با عليرضا احمدي، ايرج جمشيدي، سردبير روزنامه آسيا و اسماعيل جمشيدي برادر او نيز دستگير شده بودند. آرش قويدل (راديوفردا): دكتر عليرضا احمدي، روزنامه نگار و تحليلگر بورس كه شش ماه پيش در جريان پرونده روزنامه آسيا دستگير شده بود، به قيد وثيقه يكصد ميليون توماني آزاد شد. آقاي احمدي كه تمامي اين مدت را در سلول انفرادي سپري كرد به تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملي و مصاحبه با راديوهاي خارجي متهم شده است. وي تمامي اين مدت را در حالي در سلول انفرادي به سر برد كه هيچكدام از اتهامات عليه وي به اثبات نرسيده بود. از سوي ديگر منابع آگاه خبر ازآزادي قريب الوقوع ايرج جمشيدي، سردبير روزنامه آسيا مي دهند كه بعداز چاپ عكس مريم رجوي در صفحه اول روزنامه در تيرماه سال جاري به سرعت دستگير شد. وي كه از جمله سرمايه داران بورس بود، همچنين به اخلال در بورس تهران نيز متهم شد. عليرضا احمدي نيز به فاصله يك ماه بعد از جلب آقاي جمشيدي دستگير شد. در جريان رسيدگي به پرونده ايرج جمشيدي كه به مواردي از جمله اقدام عليه امنيت ملي و اخلال در بورس متهم شده است، از مدير بازرگاني گرفته تا راننده روزنامه آسيا هم دستگير شدند. همچنين چهار روز بعد از اين قضييه، اسماعيل جمشيدي، مدير تحريريه سابق آسيا و برادر ايرج جمشيدي هم دستگير شد كه بعد از سپري كردن 55 روز در زندان انفرادي به قيد وثيقه 20 ميليون توماني آزاد شد. گفتني است كه اتهامات وارد شده براين افراد عمدتا امنيتي و سنگين است اما تا به حال مدارك محكمي دال بر مجرم بودن اين افراد به خصوص در مورد دكتر احمدي و اسماعيل جمشيدي به دست نيامده. همين باعث شده كه روند رسيدگي به پرونده آنها به كندي پيش برود. گفته مي شود تصميم نهائي دادگاه به دليل عدم تناسب اتهامات با مدارك موجود، همچنان در هاله اي ابهام قرار دارد. دكتر عليرضا احمدي، روزنامه نگار و تحليلگر بورس كه شش ماه پيش در جريان پرونده روزنامه آسيا دستگير شده بود، به قيد وثيقه يكصد ميليون توماني آزاد شد. آقاي احمدي كه تمامي اين مدت را در سلول انفرادي سپري كرد به تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملي و مصاحبه با راديوهاي خارجي متهم شده است. از سوي ديگر منابع آگاه خبر از آزادي قريب الوقوع ايرج جمشيدي، سردبير روزنامه آسيا مي دهند كه بعداز چاپ عكس مريم رجوي در صفحه اول روزنامه در تيرماه سال جاري به سرعت دستگير شد. وي كه از جمله سرمايه داران بورس بود، همچنين به اخلال در بورس تهران نيز متهم شد. عليرضا احمدي نيز به فاصله يك ماه بعد از جلب آقاي جمشيدي دستگير شد. تصميم نهائي دادگاه در باره پرونده روزنامه آسيا، كه مدير بازرگاني و راننده آن هم دستگير شدند، به دليل عدم تناسب اتهامات با مدارك موجود، همچنان در هاله اي ابهام قرار دارد.
XS
SM
MD
LG