لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۲

خانم شيرين عبادي استعفاي رئيس جمهوري اسلامي را خواستار شد


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): روزنامه گاردين، با خانم شيرين عبادي نخستين ايراني برنده جايزه صلح نوبل كه براي شركت در مجمع اجتماعي جهاني به بمبئي رفته بود، مصاحبه اي انجام داده است. شهران طبري (لندن): خانم عبادي در صحبت خود با روزنامه گاردين گفت اكنون وقت آن رسيده است كه محمد خاتمي رئيس جمهوري بعد از آنكه نتوانست جناح راست حكومت ايران را با خود همراه كند و اصلاحاتي را كه به مردم وعده داده بود به پيش ببرد، از مقام خود استعفا دهد. او افزود يكي از وعده هاي آقاي خاتمي اصلاح نظام انتخاباتي كشور بود و گفته بود كه اگر نتواند اين نظام را اصلاح كند، استعفا مي دهد اما هنوز اين كار را نكرده است. من فكر مي كنم او بايد سرقول خود بايستد. خانم عبادي افزود اميدوار است استعفاي خاتمي به بروز خشونت منجر نشود وگفت مردم ايران به تمام راه هاي مسالمت آميز براي تعقيب در كشور توسل جسته اند و اگر درهاي خشونت گشوده شود تقصير مردم نخواهد بود. خانم شيرين عبادي كه در گردهمائي در هند شركت دارد از شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي انتقاد كردو گفت مردم ايران خواهان حق انتخاب نمايندگان خود هستند اما شوراي نگهبان جلوي خواست آنها را گرفته است. او افزود شوراي نگهبان با تهديد به كنترل نمايندگان مجلس حق انتخاب آزاد و آزادي انتخاب را از مردم ايران سلب مي كند. خانم عبادي در مصاحبه با روزنامه گاردين جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را نيز مخاطب قرار داد و از او خواست موضع خود را نسبت به ايران تغيير دهد. وي گفت آمريكا بايد در مورد ايران حسن نيت نشان دهد. محور شرارت ناميدن ايران راه حل نيست. هروقت آمريكا سياست خود را نسبت به ايران تغيير داد آن وقت ما مي توانيم با تكيه بر گفتگو شروع به حل مسائل فيمابين كنيم. در مورد اسلام، اصلاحات، حقوق بشر و دمكراسي، خانم عبادي به روزنامه گاردين گفت در كشور ما قوانين بسياري وجود دارد كه مغاير حقوق بشر و حقوق برابر زن و مرد است و همچنين قوانيني وجود دارد كه بين مردم مذاهب گوناگون تبعيض مي گذارد. وجود اين قوانين باعث مي شود كه مردم گمان كنند مذهب اسلام با حقوق بشر و دمكراسي سازگار نيست و بايد از اين دو يكي را انتخاب كرد اما من به مردم ايران مي گويم كه اين طور نيست. اسلام با حقوق بشر و دمكراسي سازگار است فقط بايد اين سازگاري را به وجود آورد. شيرين عبادي گفت ايران تغير خواهد كرد، زيرا اكنون صداي زنان شنيده مي شود و اين نه به خاطر آن است كه حكومت مذهبي اين حق را براي آنها به وجود آورد، بلكه درست برعكس. خانم شيرين عبادي، برنده نوبل صلح سال 2003 كه براي شركت در گردهمائي سوسيال مخالفان روندجهاني شدن به بمبئي رفته است، در مصاحبه با روزنامه گاردين چاپ لندن گفت اكنون وقت آن رسيده است كه محمد خاتمي رئيس جمهوري بعد از آنكه نتوانست جناح راست حكومت ايران را با خود همراه كند و اصلاحاتي كه به مردم وعده داده بود، از جمله اصلاح نظام انتخاباتي را به پيش ببرد، از مقام خود استعفا دهد. خانم عبادي افزود اميدوار است استعفاي خاتمي به بروز خشونت منجر نشود و گفت مردم ايران به تمام راه هاي مسالمت آميز براي تعقيب در كشور توسل جسته اند و اگر درهاي خشونت گشوده شود تقصير مردم نخواهد بود. وي همچنين جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را نيز مخاطب قرار داد و از او خواست موضع خود را نسبت به ايران تغيير دهد.
XS
SM
MD
LG