لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۲

بازجويي از دانشمندان ارشد در ارتباط با اتهام انتقال تکنولوژي هسته اي پاکستان به ايران


(rm) صدا |
مهديه جاويد (راديو فردا): پاکستان روزدوشنبه اعلام کرد بازجوئي از دانشمندان ارشد اتمي اين کشور در مورد گزارش هاي مربوط به اقدام آن ها در صدور تکنولوژي توليد بمب اتمي به ايران در شرف پايان است. پاکستان ظرف هفته هاي اخيروبه دنبال اقدام آژانس بين المللي انرژي اتمي وابسته به سازمان ملل متحد درمورد انجام تحقيقاتي پيرامون احتمال رابطه اي ميان برنامه هاي اتمي پاکستان وايران، عبد القديرخان پدربمب اتمي اين کشور وچند نفرازهمکاران اورا مورد بازجوئي قرارداد. مقامات پاکستاني روز يکشنبه اظهارداشتند ازهشت نفر ديگر نيزاز جمله اسلام الحق يک دستيار ارشد عبد القديرخان قراراست تحقيقاتي به عمل آيد. مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاکستان روزدوشنبه دريک کنفرانس خبري گفت: ما درحال نتيجه گيري درباره تحقيقات به عمل آمده هستيم. يکي از نتيجه گيري ها درباره اين موضوع خواهد بود که آيا هيچگونه تکنولوژي اتمي ازپاکستان به ايران منتقل شده است يا نه. مسعود خان افزود ماه گذشته اين نتيجه گيري به عمل آمد که ممکن است برخي ازدانشمندان اتمي پاکستان که همگي آن ها کارمندان دولت هستند، براثرجاه طلبي هاي شخصي ويا حرص و آزمندي، تکنولوژي اتمي به ايران صادرکرده باشند. با اين حال سخنگوي وزارت امورخارجه پاکستان اين موضوع را که دولت اين کشور در هرگونه انتقال تکنولوژي اتمي به ايران دست داشته است تکذيب کرد. مسعود خان گفت به علاوه، ارتکاب تقصير در اين جريان هنوزمحرز نيست و ممکن است برخي ازاين دانشمندان تبرئه شوند. ما اين تحقيقات را طبق قوانين پاکستان به عمل آورده ايم وکساني که برخلاف قوانين پاکستان رفتار نکرده اند، درهيچ شرايطي نبايد دچارنگراني و بيم شوند. اسلام الحق مديرآزمايشگاه هاي پژوهشي خان که تاسيسات عمده پاکستان براي توليد اورانيوم غني شده جهت بمب اتمي به شمارمي رود، روزشنبه گذشته چند ساعت پس ازآن که پرويز مشرف رئيس جمهوري پاکستان اعلام کرد کشور او نياز به آن دارد که جهان را متقاعد سازد که يک نيروي اتمي مسئول است، بازداشت شد. نظيراحمد يک مقام ديگرآزمايشگاه هاي پژوهشي خان نيزهمان روز براي بازجوئي بازداشت شد. روزنامه نيويورک تايمزدرشماره روزشنبه به نقل از برخي ازمقامات آمريکائي گزارش داد که درحال بررسي آن هستندآيا دولت پاکستان نيز در عمليات يک تاجر آفريقاي جنوبي در مورد صدور برخي ابزارهاي قابل استفاده درسلاح هاي اتمي دست داشته است يا نه. درگزارش اين روزنامه به نقل ازيک ديپلمات پاکستاني در واشنگتن آمده بود که اسلام آباد دراين مورد همکاري خواهد کرد. با اين حال ديپلمات پاکستاني هرگونه درگيري دولت متبوع خود را در اين معامله صادراتي تکذيب کرد. بستگان دانشمندان پاکستاني بازداشت شده شکايت ازآن دارند که اين دانشمندان درمدت بازجوئي بدون ارتباط با دنياي خارج بوده اند. مقامات اطلاعاتي پاکستان ماه گذشته ازعبد القديرخان ودست کم سه تن ازدانشمنداني که همراه وي در آزمايشگاه هاي پژوهشي خان کارمي کنند، بازجوئي کردند. به گزارش خبرگزاري رويتر، ايران اذعان کرده است از ابزارهاي گريز از مرکز که مشابه ابزارهاي مورد استفاده پاکستان براي توليد يک بمب اتمي بوده، استفاده کرده است. پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد بازجوئي از دانشمندان ارشد اتمي اين کشور در مورد گزارش هاي مربوط به اقدام آن ها در صدور تکنولوژي توليد بمب اتمي به ايران در شرف پايان است. پاکستان ظرف هفته هاي اخير عبدالقديرخان پدربمب اتمي اين کشور وچند نفرازهمکاران اورا مورد بازجوئي قرارداد. مقامات پاکستاني اظهارداشتند ازهشت نفر ديگر نيز از جمله اسلام الحق يک دستيار ارشد عبد القديرخان قراراست تحقيقاتي به عمل آيد. مسعود خان سخنگوي وزارت امور خارجه پاکستان روزدوشنبه دريک کنفرانس خبري گفت: ما درحال نتيجه گيري درباره تحقيقات به عمل آمده هستيم. يکي از نتيجه گيري ها درباره اين موضوع خواهد بود که آيا هيچگونه تکنولوژي اتمي ازپاکستان به ايران منتقل شده است يا نه.سخنگوي وزارت امور خارجه پاکستان اين موضوع را که دولت اين کشور در هرگونه انتقال تکنولوژي اتمي به ايران دست داشته است تکذيب کرد. به گزارش خبرگزاري رويتر، ايران اذعان کرده است از ابزارهاي گريز از مرکز که مشابه ابزارهاي مورد استفاده پاکستان براي توليد يک بمب اتمي بوده، استفاده کرده است.
XS
SM
MD
LG