لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۳۲

تحريم انتخابات مجلس هفتم، از ديد يك عضو زنداني مركزيت جبهه دمكراتيك ايران: فراخوان رفراندوم


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): اميد عباسقلي نژاد، عضو مرکزيت جبهه دموکراتيک ايران، که در پي ناآرامي هاي گسترده دانشجويي 18 تيرماه سال 1378 به زندان افتاد، براي چند روزي به مرخصي آمده است در مصاحبه با راديوفردا درباره انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر مي كند. اميد عباسقلي نژاد (عضو مرکزيت جبهه دموکراتيک ايران): از آن جايي که دوستان ما در جبهه دموکراتيک موضع خودشان را بارها چه در مصاحبه ها و چه در بيانيه هاي مختلف مطرح کرده اند، موضع ما مشخص است. موضع ما الان اين نيست. ما سال ها است که موضع مشخصي را گرفته ايم و هر نوع انتخاباتي را در حاکميت فعلي ما رد مي کنيم و تحريم مي کنيم، به اين خاطر که هيچ موقع انتخابات در ايران قانوني نبوده است و بعد از اين هم قانوني نخواهد شد. ما اعتقاد به رفراندوم داريم و مي گوييم که اولين انتخاباتي که مردم قرار است در آن شرکت کنند، رفراندوم است. تا آن مرحله هيچ انتخاباتي از نظر ما مشروعيت ندارد. امير آرمين (راديوفردا): شما چه تضميني داريد که رفراندوم اگر در يک چنين شرايطي که الان دارد انتخابات برگزار مي شود برگزار بشود، نتايجي را که مي خواهيد يا ملت مي خواهد به بار بياورد؟ اميد عباسقلي نژاد: ما اصلا خواهان اين نيستيم که همه به آن چيزي راي بدهند که ما به آن اعتقاد داريم و اصلا به اين هم فکر نمي کنيم. از آن جا که من شخصا اعتقاد دارم که ملت ايران به يک انتخاب مجدد در مورد نوع نظام حاکم بر خودشان در آينده، بايد يک بار ديگر انتخاب بکنند و اين حق را دارند که اين انتخاب را بکنند. من مي گويم که بايد اين فضا ايجاد شود و مردم يک بار ديگر انتخاب بکنند. حالا اين فضا را اگر حاکميت خودش ايجاد بکند که فبها. اگر نکند، مجبور مي شود که اين فضا را ايجاد کند. ا.آ.: يعني شما به هر حال انتخابات را در شرايطي که الان وجود دارد يا در هر شرايطي انتخابات مجلس را رد مي کنيد؟ اميد عباسقلي نژاد: ما در هر شرايطي اين انتخابات را رد مي کنيم، چون شرکت در انتخابات مشروعيت دادن به نظامي است که از نظر ما مشروعيت ندارد. من به خاطر همين است که الان، يعني ما الان تقريبا حدود دو يا سه سال است که تقريبا اعلام موجوديت کرده ايم و اعلام موضع ما مشخص و آشکار بوده است و هيچ وفت هم تغيير موضع نداده ايم و تا موقعي که رفراندوم برگزار نشده است، موضع مشخص است. ا.آ.: پس بنابراين شما پافشاريتان بر رفراندوم و همه پرسي است و شرايطي نداريد که آيا چه کسي بايد اين رفراندوم را برگزار کند و آيا اگر برگزار شد و ملت به تغيير راي دادند، آيا مثلا کساني که الان در مقابل راي ملت ايستاده اند و در مقابل دو – سه انتخاباتي که انجام شده است ايستاده اند تمکين نخواهد کرد، چه خواهد شد؟ شما درباره آن فکر کرده ايد؟ اميد عباسقلي نژاد: ببينيد، ما هميشه مورد اين سوال قرار مي گيريم که آيا اين حاکميت تن به رفراندوم مي دهد يا نمي دهد. ما هميشه مورد اين سوال قرار گرفته ايم که چه تضميني وجود دارد که رفراندوم واقعا آن چيزي که ملت مي خواهند برگزار بشود. ما تنها تضمين آن را حضور بين المللي مي دانيم و اعتقاد داريم مردم با شرکت نکردن خودشان در انتصابات هاي اين چنيني، حرف خودشان را مي زنند و خواسته خودشان را مطرح مي کنند. راي ندادن مردم يعني اعتقاد به رفراندوم و مشروع ندانستن حاکميت جمهوري اسلامي. اميد عباسقلي نژاد، عضو مرکزيت جبهه دموکراتيک ايران، که در پي ناآرامي هاي گسترده دانشجويي 18 تيرماه سال 1378 به زندان افتاد، و براي چند روزي به مرخصي آمده است در مصاحبه با راديوفردا مي گويد جبهه دمكراتيك هرنوع انتخاباتي را با وجود حاكميت فعلي تحريم مي كند. وي مي افزايد: ما اعتقاد به رفراندوم داريم و حاكميت سرانجام مجبور خواهد شد فضائي ايجاد كند كه مردم بارديگر در باره نوع حكومت تصميم بگيرند. وي مي گويد تنها تضمين برگزاري يك رفراندوم آزاد را حضور ناظران بين المللي مي داند و مي گويد شرکت در انتخابات مشروعيت دادن به نظامي است که از نظر ما مشروعيت ندارد.
XS
SM
MD
LG