لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۵۸

اعتراض سازمان خبرنگاران بدون مرز به تاخير در رسيدگي به پرونده قتل زهرا كاظمي، خبرنگار كانادايي ايراني تبار، از ديد وكيل مدافع بازماندگان او


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): ماه ها پس از قتل زهرا كاظمي در زندان هاي جمهوري اسلامي سازمان خبرنگاران بدون مرز، دو روز پيش با انتشار اطلاعيه اي از روند رسيدگي به پرونده قتل اين خبرنگار عكاس كانادايي ايراني تبار اظهار نارضايتي كرد. گلناز اسفندياري در گفتگويي با محمد علي دادخواه، وكيل مدافع خانواده خانم كاظمي، از وضعيت اين پرونده پرسيده است. گلناز اسفندياري (راديو فردا): آقاي داخواه، سازمان خبرنگاران بدون مرز اخيرا در مورد پرونده خانم زهرا كاظمي به اتحاديه اروپا ابراز نگراني كرد. شما جزو كساني هستيد، جزو تيم خانم عبادي، كه وكالت اين پرونده را به عهده گرفتيد. مي شود بگوييد كه پرونده الان در چه وضعي است؟ محمد علي دادخواه (وكيل مدافع خانواده زهرا كاظمي): بعد از اينكه ما از ناحيه مادر خانم كاظمي به عنوان وكيل انتخاب شديم، مبادرت به تنظيم وكالتنامه كرديم، و خودمان را به دادگاه معرفي كرديم. قاعده اين بود با عنايت به اينكه پرونده آماده رسيدگي بود، دادگاه تعيين جلسه كند، ولي ما متوجه نشديم به چه علتي تاخير طولاني در اين رابطه ايجاد شد. تاكنون ما سه مرتبه لايحه داديم، يكبار گفتند پرونده پهلوي سخنگوي قوه قضاييه است، كه ما اعلام كرديم هيچ وجاهت قضايي ندارد يك پرونده قتل كه از هر نظر مورد رسيدگي است، به اين ترتيب در اختيار ساير مراجع غير از دادگاه قرار بگيرد. اما اخيرا دادگاه اعلام كرد، ما مي توانيم برويم پرونده را مطالعه كنيم. اميدوارم با عنايت به گزارش هايي كه در كميسيون اصل 90 است و آنرا هم نتوانستيم مطالعه كنيم، دادگاه به طور جدي در خصوص اين امر كه نگرش جهاني هم بر آن است، دقت كند و با يك رسيدگي عادلانه واقعيت امر را بيابد و به مجازات كساني كه واقعا نظم، امنيت و حيثيت جامعه را ملكوك كرده اند، بپردازد. گ. ا: گفتيد كه دادگاه گفته است كه بزودي شما مي توانيد پرونده را مطالعه كنيد، آيا تاريخ دقيقي مشخص شده؟ محمد علي دادخواه: نه. و متاسفانه هنوز تاريخ معيني را به ما اعلام نكرده اند. گ. ا: پس جلسه بعدي دادگاه هم مشخص نيست كي برگزار خواهد شد؟ محمد علي دادخواه: نه. نه خير تاكنون جلسه دادگاهي تعيين نكرده اند و به ما هم ابلاغ نكرده اند. من فكر مي كنم دادگاه حساس تر شده. با ورود خانم شيرين عبادي، حساس تر شده كه حتما جوانب متعددي را رعايت كند. گ. ا: يعني اميدوار هستيد كه همانطور كه گفتيد با ورود خانم عبادي به اين مساله با دقت بيشتري رسيدگي بشود. محمد علي دادخواه: من فكر ميكنم با توجه به تيم جديدي كه دفاع را بر عهده گرفته اند، نهايتا دادگاه خودش را ملتزم مي داند كه ضوابط قانوني را كاملا رعايت كند. سازمان خبرنگاران بدون مرز، دو روز پيش با انتشار اطلاعيه اي از روند رسيدگي به پرونده قتل زهرا كاظمي خبرنگار عكاس كانادايي ايراني تبار در زندان هاي جمهوري اسلامي اظهار نارضايتي كرد. محمد علي دادخواه، وكيل مدافع، كه با همكاري خانم شيرين عبادي، دفاع از خانواده خانم كاظمي را به عهده دارد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: قاعده اين بود دادگاه تعيين جلسه كند، ولي نمي دانيم به چه علتي تاخير طولاني در اين رابطه ايجاد شد. اميدوارم دادگاه به طور جدي در خصوص اين امر كه نگرش جهاني هم بر آن است، دقت كند و با يك رسيدگي عادلانه واقعيت امر را بيابد.آقاي دادخواه مي افزايد: متاسفانه هنوز تاريخ معيني را به ما اعلام نكرده اند. من فكر ميكنم با توجه به تيم جديدي كه دفاع را بر عهده گرفته اند، نهايتا دادگاه خودش را ملتزم مي داند كه ضوابط قانوني را كاملا رعايت كند.
XS
SM
MD
LG