لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۸

برگزاري سمپوزيوم وضعيت كنوني ايران و مساله گروه هاي قومي درپارلمان دانمارك


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): سمپوزيومي در دانمارك درباره وضعيت امروزسياسي اجتماعي ايران و اقليت هاي قومي و ملي در ايران برگزار شد. مهدي خلجي كه در اين سمپوزيوم حضور دارد از محل برگزاري اين سمپوزيوم گزارش مي دهد: مهدي خلجي (راديو فردا): من الان در ساختمان پارلمان دانمارك هستم، در كپنهاگ، كه آخرين ساعات سمپوزيوم وضعيت كنوني ايران و مساله گروه هاي قومي در حال برگزاري هست. الان نماينده پارلمان اروپا دارد صحبت مي كند. قرار است بعد از صحبت هاي او قطعنامه اي هم صادر بشود در مورد درخواست گروه هاي قومي ايران مبني بر حق حاكميت بر سرنوشت خود. در اين سمپوزيوم تقريبا ميشود گفت كه بيشتر احزاب قومي سياسي ايران حضور دارند: از بلوچستان، از خوزستان، از ترك ها از آذربايجان و حتي از تركمن ها. و همينطور چند حزب سياسي ديگر هم شركت دارد در اينجا، مثل حزب مشروطه خواهان ايران و حزب کمونيست كارگري. جلسه صبح تقريبا آرام برگزار شد، اما جلسه بعد از ظهر اندكي به تنش كشيد. يك اختلاف نظري بود بين كساني كه معتقد بودند مساله قومي در ايران وجود دارد و كساني كه معتقد بودند مساله اصلي در ايران مسايل قومي نيست و مساله دموكراسي است. در قطعنامه اي هم كه صادر خواهد شد، هيچ اشاره اي به نوع اعمال حق حاكميت بر سرنوشت خود نخواهد شد. بخاطر اينكه دو تا طيف هستند اينجا: يك طيف كساني هستند كه خواستار تجزيه ايران اند و يك طيف كه اكثريت را تشكيل ميدهد، خواستار احقاق حقوق اقوام و آزادي آموزش و پرورش و حق تعيين سرنوشت خود و تمركز زدايي از دولت هستند. ب. ب: آقاي خلجي اين سمپوزيوم تا كي ادامه دارد؟ مهدي خلجي: اين سمپوزيوم تا يك ساعت ديگر به پايان خواهد رسيد. سمپوزيومي در دانمارك درباره وضعيت امروزسياسي اجتماعي ايران و اقليت هاي قومي و ملي در ايران برگزار شد. مهدي خلجي كه در اين سمپوزيوم حضور دارد از محل برگزاري اين سمپوزيوم گزارش مي دهد: قرار است بعد از صحبت هاي نماينده پارلمان اروپا قطعنامه اي هم صادر بشود در مورد درخواست گروه هاي قومي ايران مبني بر حق حاكميت بر سرنوشت خود. در اين سمپوزيوم تقريبا بيشتر احزاب قومي سياسي ايران حضور دارند. اختلاف نظري بود بين كساني كه معتقد بودند مساله قومي در ايران وجود دارد و كساني كه معتقد بودند مساله اصلي در ايران مسايل قومي نيست و مساله دموكراسي است. يك طيف كساني هستند كه خواستار تجزيه ايران اند و طيف اكثريت خواستار احقاق حقوق اقوام و آزادي آموزش و پرورش و حق تعيين سرنوشت خود و تمركز زدايي از دولت هستند.
XS
SM
MD
LG