لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۷

بازتاب بحران انتخابات ايران در روزنامه هاي آمريکا: «مشاهده كودتا» و «سال يک انقلاب دمکراتيک در ايران»


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): واشنگتن پست در سرمقاله اي با عنوان مشاهده كودتا در ايران مي نويسد: دولتهاي اروپايي اخيرا به خود تبريك مي گفتند كه حكومت ايران به ميانه روي روي آورده و با بازرسيهاي بين المللي از برنامه هاي هسته ايش موافقت كرده است. حرف از برقراري گفتگو ميان واشنگتن و تهران هم به ميان آمده است. اين روزنامه مي افزايد: لاس زدن غرب و ايران چيزي عجيبي نيست، چيزي كه قابل توجه است، تلاشهاي اخير و مهاجمانه محافظه كارانه ايران براي نابودي هميشه نهضت اصلاحات در اين كشور است. واشنگتن پست مي افزايد قبل از ادامه گفتگوها با ايران ايالات متحده و اروپا بايد نتيجه گيري درستي از قدرت در ايران بدست بياورند. واشنگتن پست با اشاره به رد صلاحيتهاي گسترده داوطلبان نمايندگي مجلس مي نويسد: محافظه كاران قصد دارند ابتدا مجلس را كاملا در دست گيرند و سپس سال آينده يك محافظه كار را به رياست جمهوري به جاي خاتمي بنشانند و مي افزايد كه خاتمي و ياران اصلاح طلبش در كارشان ناموفق بوده اند، زيرا طرحها و لايحه هاي آنان براي اصلاحات از سوي شوراي نگهبان رد شده و اجازه نداده اند به صورت قانون درآيند و روحانيون با اين تقلب و دستكاري در انتخابات، تماميت قدرت را در دست خواهند گرفت و چيزي از اصلاحات بر جاي نخواهد ماند. واشنگتن پست مي نويسد اگرچه اروپا روابط حسنه اي با خاتمي داشته است، اما دولتهاي اروپايي آماده پذيرايي اين تغييرات در ايران هستند و اشاره به پذيرايي از حسن روحاني، در پاريس توسط ژاك شيراك مي كند و اينكه حسن روحاني از روحانيون دست راستي است كه قرارداد الحاقي سازمان انرژي اتمي را امضا كرد. واشنگتن پست اشاره مي كند پذيرايي از حسن روحاني در زماني صورت گرفت كه نمايندگان در مجلس تحصن كرده بودند و مي نويسد غربيها مي دانند كه دست راستي ها هم به اندازه اصلاح طلبان خواهان برقراري رابطه با غرب هستند و البته بهتر از اصلاح طلبان قادرند به قولهاي خود عمل كنند. واشنگتن پست سپس به كشورهاي غربي هشدار مي دهد و مي افزايد اين اشتباه است اگر كودتاي محافظه كاران را در ايران ناديده بگيريم. روحانيون ايران كه حامي تروريست هستند، نبايد از تاييد سياسي غرب بهره مند شوند و نبايد از تكنولوژي و تجارت با غرب استفاده كنند. مساله فقط اين نيست كه ادعاي آنان در توقف برنامه هسته ايشان اعتباري ندارد، مشكل اساسي و بزرگتر اين است كه روحانيون حاكم بر ايران امروز عميقا غير مردمي و در ميان مردم خودشان پايگاهي ندارند و توانايي آنان براي انحصار قدرت در درازمدت مشكوك است. شايد با وقوف بر اين نقطه ضعف است كه روحانيان از شركت داوطلبان در انتخابات جلوگيري مي كنند. واشنگتن پست در پايان نتيجه مي گيرد كه بحران جاري در ايران به هر جا ختم شود، منفعت غرب در اين است كه با اكثريت مردم اصلاح طلب ايران باقي بماند، حتي اگر باقي ماندن با مردم ايران به معناي پايان دادن به جريان يخهاي آبهاي مناسبات با دولت ايران باشد. واشنگتن تايمز نيز در مقاله اي با عنوان نافرماني يا انقلاب به قلم بروسلين، كارشناس حقوق اساسي بين المللي مي نويسد: در ايران يك نافرماني يا انقلاب عليه حكومت سركوبگر آيت الله علي خامنه اي و شوراي نگهبان شامل روحانيان افراطي در جريان است. نويسنده با اشاره به انقلاب سال 1978 فرانسه و سئوال لويي شانزدهم كه پرسيده بود آيا مردم نافرماني مي كنند و پاسخ شنيده بود كه نه نافرماني نيست، انقلاب است و نيز با اشاره به سركوب نهضت اصلاح طلب چيني در سال 1989 در ميدان تينان آن من، پكن، مي نويسد: ايران در صد سال گذشته دو بار جهان را به تعجب واداشت. يكي در سال 1906 كه انقلاب مشروطه را پديد آورد و بنانهايي را پي ريخت كه در ايران سابقه نداشت، چون نهاد مجلس شورا و آزاديهاي فردي و بار ديگر در سال 1979 كه انقلاب اسلامي به رهبري آيت الله خميني ايران را مبتلاي استبداد ديني نامتجانس با فرهنگ اين كشور كرد. نويسنده سپس مي نويسد كه نهضت دموكراسي خواهي در ايران امروز در وضع بسيار بهتري نسبت به همسايگان عربش فعال است و كارشناسان مي گويند آيت الله خامنه اي و هوادارانش بين ده تا پانزده درصد در سراسر ايران طرفدار دارند. وي سپس شرح مبسوطي درباره درگيريهاي سياسي و مبارزه قدرت در ايران مي دهد و در پايان نتيجه مي گيرد كه به نظر وي سال 2004 سال يك انقلاب دموكراسي در ايران باشد و به آمريكا هشدار مي دهد كه بايد دقيقا و صادقانه از هرگونه دخالت در اين جريان بپرهيزد تا دموكراتهاي بومي كشور از تهمت وابستگي در امان بمانند. واشنگتن پست در سرمقاله اي با عنوان مشاهده كودتا در ايران مي نويسد: دولتهاي اروپايي اخيرا به خود تبريك مي گفتند كه حكومت ايران به ميانه روي روي آورده و با بازرسيهاي بين المللي از برنامه هاي هسته ايش موافقت كرده است. حرف از برقراري گفتگو ميان واشنگتن و تهران هم به ميان آمده است. اين روزنامه مي افزايد: لاس زدن غرب و ايران چيزي عجيبي نيست، چيزي كه قابل توجه است، تلاشهاي اخير و مهاجمانه محافظه كارانه ايران براي نابودي هميشه نهضت اصلاحات در اين كشور است. واشنگتن تايمز نيز در مقاله اي با عنوان نافرماني يا انقلاب به قلم بروس لين، كارشناس حقوق اساسي بين المللي مي نويسد: در ايران يك نافرماني يا انقلاب عليه حكومت سركوبگر آيت الله علي خامنه اي و شوراي نگهبان شامل روحانيان افراطي در جريان است.
XS
SM
MD
LG