لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۲۷

بحران رد صلاحيت ها: واكنش يك نماينده متحصن به مخالفت رييس جمهوري با ادامه تحصن


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): در حالي كه نمايندگان متحصن در مجلس شوراي اسلامي بر خواسته هاي خود پافشاري مي كنند و دو روز بيشتر به پايان مهلت قانوني تعيين شده براي اعلام نهايي شوراي نگهبان درباره رد صلاحيت شدگان باقي نمانده است، روز گذشته محمد خاتمي با تاكيد بر برگزاري انتخابات آزاد، تحصن را در زمان كنوني روش مناسبي ندانست و اظهار اميدواري كرد كه اين بحران پايان يابد. صداي محمد خاتمي (رييس جمهوري اسلامي): آنچه كه براي ما مهم است، برگزاري يك انتخابات باشكوه رقابتي است. من البته در جلسه هم گفتم كه وقت تحصن نيست، ما بايد برويم جلو، خواسته هايمان را هم بگوييم، حق اعتراض هست و اميدواريم كه از راههاي عادي و قانوني مساله حل شود. ج. ز: گرچه اين اظهارات آقاي خاتمي خشم عده اي از نمايندگان را برانگيخت، اما تعدادي از نمايندگان متحصن مانند حسين لقمانيان، نماينده رد صلاحيت شده همدان هم مي گويند: آقاي خاتمي در زمان مناسب حرف نهايي خود را خواهد زد. حسين لقمانيان: من برداشتم اين است كه آقاي خاتمي تا آخرين لحظه نمي خواهد كه بدبيني ايجاد شود، مي خواهد خوشبينانه بيايد جلو، اما به هر حال در زماني كه شرايط مشخصي پيدا بشود، فكر مي كنم ايشان هم نظري كه دارد آنجا بگويد. آقاي خاتمي هم نظرش اين است كه اگر اين شرايط پيدا شود، خوب است، ولي اگر هم پيدا نشود، ما بايد آن روزي كه بفهميم كه ديگر تغيير و تحولي رخ نمي دهد، حرف آن روز را بزنيم. اين است كه ما هنوز اميدواريم. ج. ز: شوراي نگهبان بايد تا دو روز ديگر نظر نهايي خودش را در مورد نامزدهاي رد صلاحيت شده اعلام كند. به نظر شما آيا اين امكان است كه در اين فرصت كوتاه باقيمانده اين بحران حل شود و در غير اين صورت قدم بعدي شما چه خواهد بود. حسين لقمانيان: من برداشتم اين است كه به اين زودي و طي دو روز نه، ولي ما روزهاي آينده را هم در پيش داريم و من برداشتم اين است كه در آينده يك مقداري ممكن است كه شرايط تغيير كند، ولي ظرف دو روز نه. ملت و مردم و نماينده ها هم ايستادند، من هم كه جزء همين متحصنين هستم، به شما مي گويم محال است كه ذره اي كوتاه بياييم، ما حقوق ملت برايمان مساله است، ما نمي توانيم به ملت خداي نكرده خيانت كنيم. ما تا آنجايي كه از دستمان بربيايد و در توانمان باشد از حقوق ملت دفاع مي كنيم و هيچ ادعايي هم نداريم. واقعا اگر مي شد طوري به ملت مي گفتيم كه شما بايد اين را بدانيد كه بدون انتخابات آزاد در شرايط كنوني نمي شود جامعه و كشور را در اين شرايط بين المللي در واقع درصحنه جهاني، شاداب و سرحال و زنده بصورت يك ملت زنده اي كه در واقع خودش مي خواهد تعيين سرنوشت داشته باشد و در جريانات بين المللي هم نقش آفرين باشد و بتواند از خودش دفاع كند، بدون يك انتخاب آزاد غير ممكن است. مردم هم اين روزها انگيزه هايي دارند، دلشان مي خواهد بيايند در انتخابات شركت كنند، اما اگر بناباشد وضع اين جور باشد، به نظر من كه ممكن است دچار مشكلاتي بشويم. من فكر مي كنم در سال آينده سرنوشت خيلي چيزها روشن مي شود. ج . ز : اما آقاي لقمانيان اگر شوراي نگهبان به خواسته هاي نمايندگان متحصن پاسخ مثبت ندهد، چه وضعيتي پيش خواهد آمد. حسين لقمانيان: اين جواب مثبت به ما نيست. جواب مثبت به ملت است، جواب مثبت به قانون است، جواب مثبت به يك انتخاب دموكراتيك است، نه به هشتاد و دو سه نماينده كه تحصن كرده اند و يا حقشان پايمال شده. روز گذشته محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي با تاكيد بر برگزاري انتخابات آزاد، تحصن را در زمان كنوني روش مناسبي ندانست و اظهار اميدواري كرد كه اين بحران پايان يابد. اين اظهارات آقاي خاتمي خشم عده اي از نمايندگان را برانگيخت. اما حسين لقمانيان، نماينده رد صلاحيت شده همدان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: من برداشتم اين است كه آقاي خاتمي تا آخرين لحظه نمي خواهد كه بدبيني ايجاد شود، مي خواهد خوشبينانه بيايد جلو، اما به هر حال در زماني كه شرايط مشخصي پيدا بشود، فكر مي كنم ايشان هم نظري كه دارد آنجا بگويد. حسين لقمانيان، معتقد است كه وضعيت در آينده تغيير كند و مي گويد: فكر مي كنم در سال آينده سرنوشت خيلي چيزها روشن مي شود.
XS
SM
MD
LG