لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۱۱

بحران رد صلاحيت ها: واكنش نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): مريم احمدي گفتگويي کرده است با قاسم شعله سعدي در اين باره و از او پرسيده است اقدام امروز شوراي نگهبان ظاهرا در جهت حل بحران نبوده است، بلکه بيشتر به تقويت بحران کمک مي کند. پس چرا شورا چنين کرده است؟ دکتر قاسم شعله سعدي (نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، تهران): تصميم جديدي نيست، مدت ها است، بيش از يک سال شايد هست که شوراي نگهبان و اصولا جناح راست تدارک اين را ديده است که مجلس هفتم را در قبضه خودش بگيرد و به تبع دولت و قوه مجريه را هم بتواند در اختيار بگيرد و در واقع چون اين ها که معروف به تماميت خواه و قتدارگرا هم شده اند، طبيعتا به قدرت تقسيم شده اکتفا نمي کنند. لذا اين تدارک از قبل چيده شده است که مجلس و دولت را از دست اصلاح طلبان خارج کنند و تماميت کار قدرت را در اختيار بگيرند . لذا طبق آن برنامه و استراتژي که داشته اند، اقدام کرده اند. حتي در اين روزهاي اخير شايع شد که جناح راست به گونه اي موضع گيري مي کند يا کرده است که زمينه را براي دخالت آقاي خامنه اي هم فراهم نبيند. لذا من فکر مي کنم که شوراي نگهبان و محافظه کاران کاملا بر اساس برنامه اي که از پيش تدارک ديده اند اقدام مي کنند و از اين بحران نخواهند ترسيد، کما اين که بعضي از چهره هاي محافظه کار مثل آقاي لاريجاني، حتي از خروج اين اصلاح طلب ها از حاکميت استقبال کرده اند. مريم احمدي (راديو فردا): خوب، فکر مي کنيد که واکنش ها چه خواهد بود؟ نه لزوما در سطح نماينده هاي رد صلاحيت شده، بلکه در سطح کل جامعه؟ دکتر قاسم شعله سعدي: در کل جامعه پيش بيني که ما داريم اين است که در هر حالش مردم انتخابات را تحريم مي کنند و در واقع انتخابات شوراي شهر را که سال قبل در اسفندماه برگزار شد و با عدم اقبال مردم روبرو شد، اين قضيه تکرار شود و اين بار نه فقط در کلان شهر هايي که در سال گذشته اتفاق افتاد، بلکه در بسياري از شهرهاي کوچکتر هم اين روند ادامه خواهد داشت و لذا مردم تکليفشان روشن است با مجمموعه حکومت، اعم از اصلاح طلب حکومتي و محافظه کار. فکر مي کنم اقداماتي که الان اصلاح طلبان حکومتي انجام مي دهند، اقدامات دير هنگامي است. به همين دليل هم هست که الان حدود بيست روز از تحسن اين ها مي گذرد، اما کمترين حمايت مردمي را ما نتوانسته ايم شاهد باشيم، زيرا مردم نسبت به آن ها هم گله مند هستند، آن ها را بي عرضه مي دانند، و در واقع وضعي که الان گرفتار شده اند را نتيجه عملکرد ضعيف و غلط خود آن ها مي دانند. م.ا: يکپارچه شدن حاکميت در بلند مدت، به نفع کل مطالبات جامعه و مردم است؟ دکتر قاسم شعله سعدي: به نفع مردم به نظر من هست، اما به نفع محافظه کارها نخواهد بود. چون محافظه کارها خيلي که تلاش کنند و زور بزنند و موفق باشند، و علي رغم تحريم مردم بتوانند با نيروهاي ثابتي که دارند (بالاخره اين ها چهار – پنج درصد نيروي ثابت دارند در جامعه) با يک راي اندک چهار – پنج درصدي مثلا بتوانند کرسي هاي مجلس را به دست بياورند و به طبع دولت و قوه مجريه را هم قبضه کنند. تازه اين وضع مي شود مثل قبل از دوم خرداد 76 که همه ارکان حکومت را داشتند و مردم به لج آن ها و به مخالفت آن ها راي دادند به آقاي خاتمي، هرچند آقاي خاتمي توان اين را نداشت که مطالبات مردم را برآورده کند و فرصت ها را يکي پس از ديگري از دست داد که آخرينش همين وضعي است که ما الان مي بينيم و در واقع آقاي خاتمي شخصا تقصير دارد در روندي که به وجود آمده و اصلاحات را به شکست کامل کشانده است، هرچند من در سه – چهار سال پيش تئوري «مرحوم اصلاحات» را ارائه کردم و از قبل پيش بيني مي کردم که وضع به اين جاها مي رسد. به هر حال اگر که محافظه کاران هم فکر مي کنند با حذف کامل رقيب مي توانند همه ارکان حکومت را قبضه بکنند، اين هم يک اشتباه بزرگي است. زيرا اگرچه مردم فعلا از اصلاح طلبان حکومتي دلخور هستند و انتقادهاي جدي دارند و آن ها را بي عرضه مي دانند، اما اين لزوما به معني اين نيست که نسبت به محافظه کاران ارادتي پيدا کرده باشند. نه، برعکس همان عدم اعتمادي که به محافظه کاران داشته اند، به شکل شديدتري ادامه دارد، به خصوص که اين عملکرد شوراي نگهبان را هم مردم در چهارچوب همان برنامه هاي تماميت خواهانه ارزيابي مي کنند و لذا اين روند اگر ادامه پيدا بکند، ولو که محافظه کاران ظاهرا و رسما بتوانند مجلس و دولت را هم در دست بگيرند، اما تتمه پايگاه مردميشان هم از بين مي رود و کل نظام دچار يک بحران تمام عيار مشروعيت خواهد شد. دکتر قاسم شعله سعدي نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، در واكنش به بحران كنوني انتخابات در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: مدت ها است جناح راست تدارک اين را ديده است که مجلس هفتم را در قبضه خودش بگيرد و به تبع دولت و قوه مجريه را هم بتواند در اختيار بگيرد. من فکر مي کنم که شوراي نگهبان و محافظه کاران کاملا بر اساس برنامه اي که از پيش تدارک ديده اند اقدام مي کنند و از اين بحران نخواهند ترسيد، کما اين که بعضي از چهره هاي محافظه کار مثل آقاي لاريجاني، حتي از خروج اصلاح طلب هااز حاکميت استقبال کرده اند. وي پيش بيني مي كند که مردم انتخابات را تحريم کنند. و مي گويد مردم وضعي که اصلاح طلبان گرفتار شده اند را نتيجه عملکرد ضعيف و غلط خود آن ها مي دانند. دكتر شعله سعدي مي گويد در واقع آقاي خاتمي شخصا تقصير دارد در روندي که به وجود آمده و اصلاحات را به شکست کامل کشانده است. به هر حال اگر که محافظه کاران هم فکر مي کنند با حذف کامل رقيب مي توانند همه ارکان حکومت را قبضه بکنند، اين هم يک اشتباه بزرگي است. زيرا اگرچه مردم فعلا از اصلاح طلبان حکومتي دلخور هستند و انتقادهاي جدي دارند و آن ها را بي عرضه مي دانند، اما اين لزوما به معني اين نيست که نسبت به محافظه کاران ارادتي پيدا کرده باشند.
XS
SM
MD
LG