لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۶

رهبران شيعه عراق برگزاري انتخابات داراي نقص را بهتر عدم برگزاري آن دانستند


(rm) صدا |
شيعيان عراق که پس ازسال ها سرکوبي ودرحاشيه قرارگرفتن ازسوي صدام حسين بي صبرانه مي خواهند صداي آن ها شنيده شود ونظراتشان مورد توجه قرارگيرد، به اشغالگران خارجي کشورخود پيام داده اند که برگزاري يک انتخابات داراي عيب ونقص بهترازآن است که اصلا انتخاباتي درکار نباشد. علي سجادي (راديوفردا): رهبران شيعه عراق درتقاضاي خود درمورد برگزاري يک انتخابات ناقص وقابل ايراد درعراق خاطرنشان ساخته اند که حتي پرزيدنت بوش رئيس جمهوري آمريکا درانتخاباتي که سالم وبي عيب نبود، روي کارآمد. حسن الاميري دبيرکل سازمان بدرکه شاخه نظامي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به شمارمي رود، درمصاحبه اي با خبرگزاري رويترگفت ما تصورمي کنيم برگزاري انتخاباتي که کمبودها ونواقصي داشته باشد، به مراتب بهترازآن است که اعضاي مجمع ملي انتقالي به وسيله کميته هاي محلي استان هاي عراق تعيين شوند. وي افزود حتي درکشورهائي نظيرآمريکا که ميراثي ديرپا دردمکراسي دارند وبرگزاري انتخابات کمال اهميت را براي آن ها دارد، مي توان شاهد مشکلاتي مانند انتخابات رياست جمهوري گذشته آمريکا بود. شيعيان عمدتا خواستارآن هستند دولت جديد عراق که قرار است روز30 ژوئن قدرت را دردست بگيرد، مستقيما دريک انتخابات عمومي انتخاب شود و نه آن گونه که آمريکا پيشنهاد کرده است به وسيله کميته هاي محلي استان ها. آقاي الاميري گفت در دوران حکومت صدام حسين نيزپست هاي سياسي ازطريق انتصاب ها پرمي شد ونه انتخابات. دولت آمريکا نبايد ازهمين شيوه تبعيت کند. دبيرکل شاخه نظامي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق افزود آمريکائي ها نگران روي کارآمدن يک پارلمان اسلامي هستند. اما آن ها نمي توانند انتخابات را براي هميشه متوقف کنند. اگرانتخابات امروز برگزارنشود، فردا برگزارخواهد شد زيرا اين خواست واراده مردم عراق است. قراراست به تقاضاي واشنگتن، هياتي ازسازمان ملل متحد ظرف همين ماه راهي عراق شود وبررسي کند آيا برگزاري يک انتخابات زودرس عملي وامکان پذيراست يا نه. آقاي الاميري گفت مجمع ملي انتقالي، يک مجمع تاريخي است زيرا مسئول شکل دادن به يک عراق جديد است وبنابراين بايد ازمشروعيت برخوردارباشد. روحانيون شيعه عراق برگزاري انتخابات را حائزاهميت دانسته وگفته اند انتخابات نه تنها براي مشروعيت بخشيدن به دولت جديد عراق، بلکه براي تضمين نفوذ شيعيان اين کشور در شکل دادن به آينده عراق پس از تحمل سال ها سرکوبي رژيم صدام حسين لازم است. شيعيان 60 درصد جمعيت عراق را تشکيل مي دهند. شيعيان اميدوارند که هيات اعزامي سازمان ملل متحد از درخواست آن ها درمورد برگزاري انتخابات حمايت کند و مي گويند درغيراين صورت، به نافرماني عمومي وتظاهرات متوسل خواهند شد. شيعيان عراق که پس از سال ها سرکوبي و در حاشيه قرار گرفتن توسط صدام حسين، بي صبرانه مي خواهند که صداي آنها شنيده شود و نظر آنها مورد توجه قرار گيرد، به اشغالگران خارجي کشور خود پيام دادند که برگزاري يک انتخابات داراي عيب و نقص، بهتر از آن است که اصلا انتخاباتي برگزار نشود. رهبران شيعه عراق در تقاضاي خود براي برگزاري يک انتخابات ناقص و قابل ايراد، خاطر نشان ساختند که جرج بوش، رئيس جمهوري آمريکا، در انتخاباتي که سالم و بي عيب نبود روي کار آمد.
XS
SM
MD
LG