لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۵۷

انتشار مجموعه داستان «تك نفر» از يك افسر سابق در جنگ ايران وعراق


(rm) صدا |
بكتاش خمسه پور (راديوفردا): به تازگي يك مجموعه داستاني به نام تك نفر در لس آنجلس به چاپ رسيده است كه مي تواند بازگشاي بخش تازه اي از ادبيات در تبعيد باشد. كيوان فتوحي (نويسنده مجموعه داستاني «تک نفر،» لس آنجلس) : عامل جنگ در اين داستانها از همه مهمتر است. فكر مي كنم علتش تجربه خود من بوده در ايران و آن تجربه اي كه در جنگ داشتم. چون من در آن دوران افسر وظيفه بودم و مدتي را در جبهه خدمت كردم، تاثيراتي است كه از آن دوران در من مانده. فيروزه خطيبي (راديو فردا، لس آنجلس): آيا اينها را در داخل ايران هم نوشتيد يا از وقتي كه به خارج آمديد، شروع به نوشتنش كرديد؟ كيوان فتوحي: وقتي كه من به كانادا مهاجرت كردم حدود پانزده سال پيش، اين نياز به نوشتن در من ايجاد شد و در همين نوشته ها بود كه اين داستانها مي آمد بيرون. مدت زماني كه اين داستانها نوشته شد، من مي توانم بگويم در يك فاصله زماني 5 تا 6 سال قرار مي گيرد و بعد يكي دو سال من روي آن كار مي كردم تا آماده بشود براي چاپ. ف. خ.: اگر اينها برخي از تجربيات شخصي شما از آن دوران جنگ است، آيا مدتي طول كشيد شما اين را نوشتيد يا اينكه تصميم گرفتيد وقتي جنگ تمام شد، بياييد و يك داستانهايي بنويسيد. كيوان فتوحي: اصلا تصميم نگرفتم كه بعد از جنگ چيزي بنويسم، حتي در آن دوران هم خيلي آثار جنگ، وضعيتهايي كه در من مانده بود، ولي هيچ نوع تصميمي نداشتم كه اين كار را بكنم. بعد از مدتي كه در كانادا زندگي مي كردم، اين حالت دلتنگي كه براي ايران داشتم، در يك تضادي قرار مي گرفت كه من دلم براي يك سرزميني تنگ مي شود كه در آن سرزمين آنقدر رنج بردم. نمي دانم اينها در من يك حالتي ايجاد مي كرد كه من احساس مي كردم دلم مي خواهد بنويسم و اين داستانهايي را هم كه نوشتم هيچكدام تجربه شخصي من نيست. چون تجربه هاي جنگي من خودش يك جورهاي ديگري است. اينها چيزهايي بود كه من بيشتر در اطراف خودم ديده بودم، دريافت كرده بودم كه تو هم ميرفت و اين داستانها از درونشان بيرون مي آمد. ف. خ.: حتي در آن داستان سپيده صبح كه ماجراي يك سربازي است كه از شب تا صبح دستش در حلقه مين مي ماند و منتظر است كه يك كسي بيايد نجاتش دهد. آن هم تجربه شخصي نبوده؟ كيوان فتوحي: من فقط در دوراني كه افسر وظيفه بودم، آموزشهايي كه ديديم، با مني ياد گرفتيم كه چطور مين را گذاشت و برداشت. ولي وقتي كه در جبهه بودم، هيچ نوع كار مين نكردم، ولي آن چيزهايي كه در كلاس درس ياد گرفته بودم درباره مين، هميشه در ذهنم اين حالتهاي وحشت را كه يك آدم دارد مين را پاك مي كند بود و آن بود كه اين داستان از آن درآمد. ف . خ: اين مجموعه داستان يك رابطه اي با وقايع داخل ايران دارد؟ كيوان فتوحي: اولا كه در خيلي از داستانها عنصر زندگي خارج قشنگ درآن مشخص است و يك سري خصوصياتي ادبيات مهاجرت دارد كه در اين داستانها به نظر من ديده مي شود. هرچند كه اين داستانها به داخل ايران گريز مي زند و برمي گردد، ولي اين خاصيت ذهن انسان مهاجر است كه در عين حال كه در خارج زندگي مي كند، مرتب در بين دو جهان گذشته ايران و جهان حاضر كه در كشور ميزبان است، مرتب با اين دو مي رود و برمي گردد و در خيلي از داستانهاي من اين اتفاق مي افتد بين گذشته و حال، در نتيجه من فكر مي كنم اين داستانها دارد ذهن يك انسان مهاجر را نشان مي دهد. من فكر مي كنم ادبيات مهاجرت چند خصوصيت دارد كه آن را از ادبيات داخل جدا مي كند. ما بايد توجه كنيم كه در اوايل داستان نويسان و هنرمندان داخل كشور، به ادبيات مهاجرت اهميت نمي دادند و قبولش نمي كردند، ولي در سالهاي اخير به آن اهميت بيشتري مي دهند و قبولش مي كنند. در ادبيات داستاني مهاجرت در بين عنصر داستاني و عنصر زباني، عنصر داستاني خيلي مهمتر شده و عنصر زباني اهميت كمتري پيدا كرده، زبان داستانهايي كه در خارج نوشته مي شود، زبان خيلي ساده اي است، در آن خودسانسوري نيست، يك سيري لغتهاي كشورهاي ميزبان كه ممكن است انگليسي، آلماني يا سوئدي باشد در اين داستانها ديده مي شود و چون كساني كه در بيرون داستان مي نويسند، هيچ نوع ترسي ندارند كه مورد قضاوت بزرگان ادب قرار بگيرند، اين است كه در داستانهايشان ساختارشكني بيشتري مي كنند. كيوان فتوحي، نويسنده مقيم لس آنجلس، كه مجموعه داستاني «تک نفر» به تازگي از وي منتشر شد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد عامل جنگ در اين داستانها از همه مهمتر است. وي مي افزايد دوران افسر وظيفه بود و مدتي را در جبهه خدمت كردو تاثيراتي از آن روزگار همچنان با اوست. وي مي افزايد نوشتن اين مجموعه را 15 سال پيش بعد از مهاجرت خود به كانادا آغاز كرد و در نوشتن آنها مدت شش سال طول كشيد. با اين حال وي مي گويد داستان هي كتاب هيچكدام تجربه هاي شخصي وي نيستند.
XS
SM
MD
LG