لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۲۹

کشته شدن فرماندار و روساي آتش نشاني و شرکت برق نيشابور در حادثه انفجار قطار


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديوفردا): در اولين ساعات بامداد امروز، 51 واگن باري حامل مواد آتشزا مثل گوگرد، بنزين، و پنبه و کود که اينها هم آتشگيري شان قوي است، در ايستگاه راه آهن ابومسلم در نزديکي نيشابور متوقف بودند، که بر اثر ارتعاشاتي که وارد مي آيد، به حرکت در مي آيد، بدون کنترل حرکت مي کنند و تا ايستگاه خيام در 20 کيلومتري نيشابور مي رسند و در آنجا متوقف مي شوند و 48 واگن واژگوني مي شود که بر اثر اين واژگوني، اين واگنها دستخوش آتش سوزي مي شوند. بر اثر اين آتش سوزي عده اي از ماموران آتش نشاني از مشهد و نيشابور به محل مي روند و زماني که مشغول اين کار بودند، البته هيچ خسارت انساني به وجود نمي آيد، تا اينکه بر اثر آتش سوزي و سرايت آن به مواد آتش زا، چند تا از واگن ها منفجر مي شود و اين انفجار به حدي مهيب بود که پنج روستاي اطراف آن به کلي تخريب شده و شدت انفجار تا حدي بوده که موج آن در حدود ساعت نه و 45 امروز صبح تا شهر مشهد هم احساس شده است. متاسفانه اين انفجار عده زيادي کشته و مجروح بر جاي گذاشته، از جمله اين کشته شدگان، مسئولان محلي نيشابور و فرماندار نيشابور هستند که تا آنجايي که ما از آنها اطلاع پيدا کرديم، مجتبي فرهمند نکو، فرماندار نيشابور، مرتضي فخريان، رئيس شرکت برق، پاکباز، شهردار و فرخي، رئيس آتش نشاني نيشابور جزو کساني هستند که در محل بودند و اينها براي فرونشاندن حريق واگن ها و نظارت بر اين اطفاي حريق به محل رفته بودند. عده زيادي هم مفقود شدند که احتمال داده مي شود که جزو کشته شدگان باشند، از جمله آنها مديرکل راه آهن ناحيه خراسان هست، و همينطور خبرنگار ايرنا که براي تهيه گزارش به محل رفته بود. بر اثر انفجار مهيب واگن هاي حامل مواد آتش زا در نزديکي شهر نيشابور، پنج روستاي اطراف به کلي ويران شد و شدت انفجار تا حدي بود که موج آن در حدود ساعت نه و 45 امروز صبح تا شهر مشهد هم احساس شده است. از جمله اين کشته شدگان اين حادثه مجتبي فرهمند نکو، فرماندار نيشابور، مرتضي فخريان، رئيس شرکت برق، پاکباز، شهردار و فرخي، رئيس آتش نشاني نيشابور هستند که در محل بودند که براي فرونشاندن حريق واگن ها و نظارت بر اطفاي حريق به محل رفته بودند. عده زيادي هم مفقود شدند که احتمال داده مي شود که جزو کشته شدگان باشند، از جمله آنها مديرکل راه آهن ناحيه و خبرنگار ايرنا است.
XS
SM
MD
LG