لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۴

شرکت 20 تا 25 درصد واجدين شرايط تهران در راي گيري امروز: برآورد يک روزنامه نگار


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): آقاي قويدل، شما از صبح به بيشتر حوزه ها سرکشي کرديد، و در ساعات تمديد شده، چه تفاوتي ديديد؟ آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): در ساعت شش تا ساعت نه شب، که جزو ساعات تمديد شده بود، بعضا ازدحام جمعيت به طور نسبي در حوزه هاي شاخص اخذ راي ديده مي شد، و الان که من با شما صحبت مي کنم، راي گيري به پايان رسيد. البته راي دادن تا ساعت 10 شب تمديد شده بود، اما تا دقايقي پس از ساعت 10 هم حوزه هاي اخذ راي باز بود به سوي راي دهندگان. اما در مجموع ديگر ازدحام جمعيت و راي دهندگان ديگر از ساعت نه نزول کرد و تا آن زمان هم ديگر به پايان رسيد. م.ا.: آخرين حوزه اي که شما ديديد، کجا بود؟ آرش قويدل: حوزه حسينيه ارشاد. با توجه به اينکه مي شود گفت که مهمترين حوزه اخذ راي محسوب شد در طول اين انتخابات. م.ا.: آقاي قويدل، قبل از انتخابات يک عده گفته بودند که در انتخابات شرکت نمي کنند و اين انتخابات را تحريم مي کنند، و اينطور که گزارش رسيده بود از طريق اي – ميل يا Text Message روي تلفن هاي موبايل، يک فعاليت هايي هم مي کردند. آيا اين قبيل فعاليت ها امروز هم ديده مي شد؟ آرش قويدل: مي شود گفت کساني که مخالف راي دادن بودند و يا به نوعي انتخابات را تحريم کرند، ترجيح دادند که امروز هر گونه فعاليت منفي را متوقف بکنند و تا زماني که وزارت کشور آمار نهايي کساني که راي دادند را اعلام بکند، و پس از آن به فعاليت خودشان ادامه بدهند تا بتوانند ثابت بکنند و استدلال محکمي داشته باشند، مبني بر اينکه مردم حضور چنداني در انتخابات نداشتند. م.ا.: فکر مي کنيد که ساکت بودن مخالفان، بيشتر به خاطر اين بود که ببينند نتيجيه انتخابات چطور بوده، يا اينکه شدت عملي که ممکن بود مقامات با اين استدلال که در انتخابات اخلال کردند، باعث شده که ساکت باشند؟ آرش قويدل: ببينيد، بعضا هر زمان که ما به زمان انتخابات در کشور نزديک مي شويم، فضاي حاکم، فضاي بسيار سنگيني مي شود، و تبليغات گسترده اي براي راي دادن در کشور انجام مي شود. به عنوان نمونه، تلويزيون مرتبا برنامه هاي خود را اختصاص مي دهد به بحث انتخابات، شرکت در انتخابات، و گفتگوهاي مختلف با مردم، از جمله اينکه شما در انتخابات شرکت مي کنيد يا خير. يک فضاسازي زيادي مي شود تا اين امکان فراهم بيايد که حداکثر حضور مردم در پاي صندوق هاي راي مشاهده بشود. و اين جوي که حاکم مي شود، و امسال فعاليت هاي بسيار گسترده شهرداري تهران هم به آن اضافه شده بود، که حتي Billboardهاي تبليغاتي را با پارچه هاي تبليغاتي انتخاباتي پوشانده بودند، فضايي حاکم مي شود که بعضا هر گونه فعاليتي بر عليه آن، نه آن نتيجه اي که افرادي که اين کار را انجام مي دهند مي توانند از آن ببرند، و نه اينکه کلا دولت ايران چنين اجازه اي را مي دهد، و با هرگونه فعاليتي که بخواهد تاثير منفي را بر حضور مردم در انتخابات داشته باشد، با آن برخورد بسيار شديدي انجام مي دهند، از جمله کارهايي که روزنامه ياس نو انجام داده بود، و بعد از آن روزنامه شرق، شما ديديد که باعث شد تا يک برخورد بسيار شديدي با آن انجام شود. ما چنين برخوردهايي را خيلي وقت بود که با مطبوعات مشاهده نکرده بوديم، که درب يک روزنامه پلمب بشود و افرادي که در آن کار مي کنند دستگير بشوند. م.ا.: آقاي قويدل، شما در صحبت هاي قبلي خود گفتيد که حدودا فکر مي کنيد که 20 درصد مردم شرکت کردند در انتخابات. الان که مهلت راي دادن به پايان رسيده، هنوز هم بر همان ارزيابي سابق خود هستيد؟ آرش قويدل: من سر برآورد قبلي که کردم، هستم، چون دقيقا همين را امروز شاهد بوديم. ما پيش بيني مي کرديم که مردم حضور چنداني نداشته باشند. اما امروز ديديم که حضور نسبتا خوب بود، اما نه به زيادي گذشته، نه به کمي شوراي شهر. چون در زمان شوراي شهر، بسياري از افراد محافظه کار هم در انتخابات شرکت نکردند. اما ايندفعه من برآورد مي کنم که با احتساب افراد و مردمي که ترجيح دادند امروز راي بدهند، و افرادي که به پيروي از رهبران دولت ايران راي دادند، در مجموع ما حدود 20 تا حداکثر 25 درصد مردم را امروز داشتيم. آرش قويدل، روزنامه نگار در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که امروز ديديم که حضور مردم نسبتا خوب بود، اما نه به زيادي گذشته، و نه به کمي شوراي شهر، چون در زمان شوراي شهر، بسياري از افراد محافظه کار هم در انتخابات شرکت نکردند. وي برآورد مي کند که در مجموع حدود 20 تا حداکثر 25 درصد مردم امروز در راي گيري شرکت کردند. وي مي گويد که راي دادن تا ساعت 10 شب تمديد شد، و تا دقايقي پس از ساعت 10 هم حوزه هاي اخذ راي باز بود، اما ازدحام جمعيت و راي دهندگان از ساعت نه شب نزول کرد و تا آن زمان هم ديگر به پايان رسيد.
XS
SM
MD
LG