لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۳۲

آرزوي غلامعلي حداد عادل براي تبديل ايران به يک ژاپن اسلامي


(rm) صدا |
مسعود ملک (راديوفردا): خبرگزاري فرانسه درگزارشي درباره غلامعلي حداد عادل، يکي از برندگان مقدم انتخابات اخيرمجلس، نوشت: اين ستاره درحال صعود در رژيم محافظه کار روحاني ايران، آرزوي آن را دارد که ايران تبديل به ژاپن اسلامي شود. علي سجادي (راديوفردا): به گزارش خبرگزاري فرانسه، غلامعلي حداد عادل که از منسوبان آيت الله علي خامنه اي است واحتمال دارد به رياست مجلس هفتم که در اختيار جديد تندروهاي ايران خواهد بود منصوب شود، خود را طبقه جديدي ازمحافظه کاران جمهوري اسلامي مي داند. اومعتقد نيست که يک دانشگاهي محکوم به اعدام مستحق چنين مجازاتي به خاطرکفرگوئي باشد وازاين که شيرين عبادي برنده جائزه صلح نوبل بدون روسري به خارج ازکشورسفر مي کند ناراحت نمي شود و تمايلي به شعار مرگ برآمريکا ندارد. شايد مهمترين نکته اين باشد که آقاي حداد عادل نيزبه اتفاق آيت الله خامنه اي موافق ديدگاه يک ايران تقويت شده ازلحاظ اقتصادي است. آقاي خامنه اي صحبت از استعداد ايران بعنوان صادرکننده عمده تکنولوژي مي کند. با اين حال آقاي حداد عادل درحالي که ازپيروزي قاطع محافظه کاران درانتخابات مجلس جديد ابرازخوشوقتي مي کرد، درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت رهبر جمهوري اسلامي مي گويد قدرت هاي بزرگ نمي خواهند شاهد ظهوريک ژاپن اسلامي باشند. آقاي حداد عادل که 62 سال دارد، اميد چنداني به يک بهبود سريع روابط با آمريکا ندارد. وي دراين مورد دردفترکارخود درتهران گفته است: تجديد مناسبات با آمريکا جزوبرنامه آبادگران ايران اسلامي قرارندارد وهرگونه تغييري دراين باره بستگي به تغييرنظرآمريکا درقبال جمهوري اسلامي ايران وشناسائي مشروعيت آن دارد. خبرگزاري فرانسه درگزارش خود افزوده هنگامي که نظر اين نماينده مجلس به عنوان رئيس آکادمي زبان که حفاظت از زبان فارسي را برعهده دارد درباره شعارمرگ برآمريکا سئوال شد، پاسخ حساب شده تري داد وگفت: هنگامي که ما فرياد مي زنيم مرگ برآمريکا، به معناي آن نيست که ما خواستار مرگ مردم آمريکا هستيم. مانند سايرمردم جهان، ازجمله مردم فلسطين، ما خواستارصلح وآرامش مردم آمريکا هستيم. آقاي حداد عادل همچنين مخالف اعدام همکاراستادش هاشم آغاجري است که محکوم به اعدام شده است. اتهام آقاجري اين است که گفته است مسلمانان ميمون نيستند که چشم بسته از رهبران مذهبي خود تبعيت کنند. آقاي حداد عادل گفت ازشنيدن صدورحکم اعدام عليه همکارش که همچنان درزندان به سر مي برد خوشحال نشده، اما درعين حال اظهارات آغاجري را نيزقبول ندارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، محافظه کاران اکثريت را درمجلس جديد به دست آورده اند، اما آقاي حداد عادل پيش بيني نمي کند که تندروهاي مجلس درصدد سرکوبي اصلاح طلبان برآيند که به علت رد صلاحيتشان براي اعلام نامزدي خود، دست به تحصن درمجلس زدند. آقاي حداد عادل دراين مورد گفته است: تحصن درمجلس ويا عدم شرکت درانتخابات، تخلف محسوب نمي شود. ما فکرمي کنيم اين قبيل نمايندگان بايد به ارزش هاي اسلام احترام بگذارند. آقاي حداد عادل درباره شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل که درخارج ازکشورازپوشيدن روسري خودداري مي کند، گفت خانم عبادي بايد به اعتقادات مذهبي ايرانيان احترام بگذارد و روسري برسرکند. با اين حال وي افزود عدم رعايت حجاب درخارج ازکشورجرم نيست، درغيراين صورت وي بايستي تحت تعقيب قرارمي گرفت. خبرگزاري فرانسه درگزارشي درباره غلامعلي حداد عادل، يکي از برندگان مقدم انتخابات اخيرمجلس، نوشت که اين ستاره درحال صعود در رژيم محافظه کار روحاني ايران، آرزوي آن را دارد که ايران تبديل به ژاپن اسلامي شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، غلامعلي حداد عادل که از منسوبان آيت الله علي خامنه اي است واحتمال دارد به رياست مجلس هفتم که در اختيار جديد تندروهاي ايران خواهد بود منصوب شود، خود را طبقه جديدي ازمحافظه کاران جمهوري اسلامي مي داند. وي معتقد نيست که هاشم آغاجري، مستحق مجازات اعدام به خاطرکفرگوئي باشد وازاين که شيرين عبادي برنده جائزه صلح نوبل بدون روسري به خارج ازکشورسفر مي کند ناراحت نمي شود. وي تمايلي نيز به شعار مرگ برآمريکا ندارد.
XS
SM
MD
LG