لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۸:۵۲

تلاش شهرک نشينان يهودي براي جلوگيري از برچيدن شهرک‌ها در نوار غزه


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديوفردا): شهرک نشين هاي يهودي تلاش دارند مانع ازتکرارتخليه شهرک هاي صحراي سينا درسال 1982 شوند ونگذارند طرح جديد اسرائيل درمورد برچيدن شهرک هاي نوارغزه به اجرا درآيد. مسعود ملک (راديوفردا): بيست ودوسال پيش شهرک هاي يهودي نشين احداث شده درصحراي اشغالي سينا درجهت اجراي پيمان صلح ميان مصر واسرائيل برچيده شدند وشهرک نشين هائي قديمي نظيرايگال کرشنزافت به جاي ديگري دراسرائيل منتقل شدند. اين اقدام که دروقت خود شهرک نشينان را شگفت زده کرد، مي رود تا بارديگر براي کاهش مخاصمات با فلسطينيان، درنوارغزه تکرارشود. نگراني شهرک نشينان يهودي نوارغزه ازآن جا ناشي مي شود که آريل شارون نخست وزيراسرائيل که اکنون قصد برچيدن شهرک هاي نوارغزه را دارد، هنگامي که شهرک هاي صحراي سينا را برچيد نيز وزيردفاع بود. شهرک نشينان نوارغزه به اميد آن هستند که طرح آقاي شارون درمورد برچيدن شهرک ها با شورش وابرازمخالفت متحدان آن ها درائتلاف جناح راست حزب وي روبرو شود و نگراني هائي نيزدرمورد هرگونه عقب نشيني ظاهري ستيزه جويان فلسطيني درميان نظاميان اسرائيلي وروساي امنيتي به وجود آورد. به گزارش خبرگزاري رويتر، اما به نظرمي رسد که زمان به نفع شهرک نشينان کارنمي کند. چندين نظرسنجي نشان داده است که بيشتراسرائيلي ها شهرک هاي نوارغزه را باري سنگين وپرهزينه مي دانند که بايد برداشته شود. درحال حاضر زندگي درخانه هاي خوش نماي حومه نوارغزه عادي به نظرمي آيد وبولدوزرها زمين ها را براي احداث خانه هاي جديدي حفرمي کنند. درهمان حال ارتش اسرائيل همه روزه با ستيزه جوياني که شهرک نشينان را ازمناطق فقيرنشين فلسطيني واطراف آن هدف مي گيرند، برخورد دارد. با وجود چنين وضعيتي، شهرک نشين هاي مذهبي وملي گرا همچنان تلاش دارند مانع ازتکرارتخليه شهرک هاي صحراي سينا شوند. ايگال کرشنزافت شهرک نشين قديمي اسرائيلي که پدر12 فرزند است وهمسرش نيز اخيرا به وسيله مردان مسلح مجروح شده است، مي گويد اکنون واقع بينانه نيست که ما ازخانه هاي خود رانده شويم. پس ازاين همه بي خانماني واعتقادات عميقي که داريم، حق ما است که اين جا بمانيم. اسرائيل شهرک هاي صحراي سينا را پيش ازصلح با مصر ابتدا به عنوان مناطق استراتژيک حائل احداث کرد. شهرک نشيناني که به نوارغزه وکرانه باختري رود اردن سرازير شده اند، شهرک هاي احداثي دراين مناطق را حق مذهبي خود مي دانند. فلسطينيان اين نظر را رد مي کنند. شهرک نشين هاي يهودي تلاش دارند مانع ازتکرارتخليه شهرک هاي صحراي سينا درسال 1982 شوند ونگذارند طرح جديد اسرائيل درمورد برچيدن شهرک هاي نوارغزه به اجرا درآيد. بيست ودوسال پيش شهرک هاي يهودي نشين احداث شده درصحراي اشغالي سينا درجهت اجراي پيمان صلح ميان مصر واسرائيل برچيده شدند. نگراني شهرک نشينان يهودي نوارغزه ازآن جا ناشي مي شود که آريل شارون نخست وزيراسرائيل که اکنون قصد برچيدن شهرک هاي نوارغزه را دارد، هنگامي که شهرک هاي صحراي سينا را برچيد نيز وزيردفاع بود.
XS
SM
MD
LG